ماموریت اقای فرش، تامین و عرضه متمرکز و متنوع فرش های ماشینی و دستبافت و سایر محصولات جانبی، از برندهای منتخب مطرح ایرانی و خارجی از طریق ارائه خدمات با کیفیت و نوآورانه در محیطی مطلوب، توام با آرامش و دسترسی مناسب برای مشتریان می باشد.

فرصت های شغلی ثبت شده آقای فرش

استخدام کارشناس سیستم ها و روش ها در مجموعه آقای فرش
آقای فرش
تهران
استخدام فروشنده آقا در مجموعه فرش فرهی در کرمانشاه
آقای فرش
کرمانشاه
استخدام فروشنده آقا در مجموعه فرش فرهی در زنجان
آقای فرش
زنجان
استخدام کارشناس تبلیغات در مجموعه آقای فرش در تهران
آقای فرش
تهران
استخدام مسئول حسابداری، کارشناس حسابداری و فروشنده در اصفهان
آقای فرش
اصفهان
استخدام مسئول حسابداری آقا در مجموعه آقای فرش در اصفهان
آقای فرش
اصفهان
استخدام کارشناس مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی درمجموعه فرش فرهی
آقای فرش
اصفهان
استخدام کارشناس حسابداری مالی آقا در گروه نساجی فرهی/تهران
آقای فرش
تهران
استخدام سرپرست فروشگاه آقا در مجموعه آقای فرش در اصفهان
آقای فرش
اصفهان
استخدام راننده به همراه خودروی نیسان مسقف و ایسوزو مسقف
آقای فرش
تهران
استخدام کارشناس طراحی فرش در گروه نساجی فرهی در تهران
آقای فرش
تهران
استخدام کارشناس شبکه و سخت افزار در مجموعه آقای فرش در تهران
آقای فرش
تهران
استخدام کارشناس سیستم ها و روش ها و کنترل پروژه در تهران
آقای فرش
تهران
استخدام فروشنده آقا در مجموعه آقای فرش در تهران
آقای فرش
تهران
استخدام فروشنده آقا در فرش فرهی در شهر کاشان
آقای فرش
اصفهان
استخدام کارشناس سایت در مجموعه آقای فرش در تهران
آقای فرش
تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی تامین و تولید و کنترل موجودی
آقای فرش
اصفهان
استخدام فروشنده آقا در فرش فرهی در زنجان
آقای فرش
زنجان
استخدام فروشنده آقا در فرش فرهی / اهواز
آقای فرش
خوزستان
استخدام فروشنده آقا با مزایا در فرش فرهی در بابل
آقای فرش
مازندران