لیوژن فارمد اولین و تنها شرکت دانش بنیان ایرانی است که با بکارگیری توان و دانش بومی توانسته بسیاری از خدمات کنترل کیفیت داروهای بیوتکنولوژی و دیگر خدمات پیشرفته آزمایشگاهی را بر اساس مجوز GLP به شرکت های دارویی و محققان حوزه زیست فناوری در ایران ارائه دهد. این شرکت با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان گرایش های متنوع فناوری، علوم زیستی و مدیریت و همچنین برخورداری از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی منحصر به فرد، در فضایی واقع در آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پارک پردیس و ساختار سازمانی به روز شده در بخش های تحقیق و توسعه، تولید، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، اداری و بازرگانی می کوشند تا پاسخی درخور برای همه نیازهای صنعتگران و دانشگاهیان به خدمات دستگاهی و تکنیکی حوزه های مختلف زیست فناوری، علوم سلولی و مولکولی، علوم پایه پزشکی و داروسازی داشته باشند . شرکت های فعال در حوزه بیوتکنولوژی می توانند برای دریافت خدمات متنوعی از قبیل : – مشخصه یابی بانک های سلولی و ویروسی در سطح GLP – معتبرسازی حذف/غیرفعالسازی ویروس در سطح GLP – آزمون های کمی سنجی بقایای DNA سلول میزبان در نمونه دارویی در سطح GLP – آزمون های بررسی خاصیت ضد ویرورسی مواد – آزمون های اختصاصی و مورد نیاز سازمان غذا و دارو – طراحی و تولید کیت های کنترل کیفی داروها و کیت های تشخیصی – خدمات تشخیص آلودگی های ویروسی (کیفی و کمی) – خدمات تشخیص آلودگی های Mycoplasma – آزمون های کنترل کیفیت فرآورده های سلولی / ژن درمانی – آزمون های NAT برای نمونه های خون و فرآورده های خونی