خرّم پخش ایرانیان با 25 سال سابقه درخشان توزیع مواد بهداشتی و همکاری با شرکت های بزرگ تامین کننده یکی از شرکت های بزرگ کشور می باشد و اکنون با 5 شعبه فعال یکی از بزرگترین شرکت های پخش منطقه ای کشور می باشد .
شرکت خرّم پخش هم اکنون نماینده انحصاری شرکت هنکل آلمان (پریل ، پرسیل ، تاژ) ، زرین رویا (مای بی بی ، مای لیدی ، ایزی لایف) در مناطق تحت پوشش خود می باشد .