“کانون تبلیغاتی وصال رسانه”، فعالیت خود را از سال 1385شروع و درایتدا به عنوان کارگزار رسمی روزنامه های کثیر الانتشار شروع به فعالیت نموده و بدلیل توان بالای فنی و تکنیکی و رضایتمندی همیشگی مشتریان همواره بعنوان یکی از برترین آژانسها در حوزه رسانه های مکتوب معرفی شده است و به تدریج بخش تبلیغات محیطی،سمعی و بصری و بخش امور چاپی وهدایای تبلیغاتی را به حوزه خود اضافه نموده است.