سابقه کار شرکت هوش طلایی از سال 1396 تا اکنون شروع شده است و به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت دارد. فعالیت شرکت هوش طلایی در زمینه اختراعات و نوآوری و صنعت جدید می باشد. نیرو های حرفه ای و تخصصی در اولویت اول استخدامی هستند. فعالیت شرکت مالکیت فکری ثبت اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی در عرصه ملی و بین المللی می باشد با توجه به سوابق این شرکت از واجدین شرایط جهت همکاری در شرکت هوش طلایی واحد فروش محصولات اختراعات واقع در شهرستان مشهد دعوت به همکاری می نمایید.