شرکت فن آوران مهندسی معکوس قطعات(پارت ریتک) اولین مجموعه ای است که اقدام به تهیه شناسنامه فنی بدون تخریب در دو شاخه ابعادی و متالورژیکی نموده است. تمامی فعالیتها بدون تخریب انجام می گیرد . قطعه قابلیت سرویس دهی خود را حفظ می نماید ( منظور Nondestructive نیست). در تمامی تستها اعم از تعیین جنس، متالوگرافی، شناسایی پوشش و … عدم تخریب رعایت خواهد شد . دارای تجربه چندین هزار قطعه ای ، تاثیر بر کیفیت ، تاثیر بر سرعت اجرای پروژه است. دارای گارانتی خدمات فنی ارائه شده و ضمانت ساخت سالم قطعات است. گارانتی در قالب ضمانت نامه بانکی یا انباشت درصدی از مبلغ قرارداد شامل خدمات فنی انجام شده، قیمت ساخت داخل قطعه و جبران زیان وارده احتمالی است.

فن آوران مهندسی معکوس قطعات(پارت ریتک)

خط مشی پارت ریتک در تامین نیروی انسانی

شرکت پارت ریتک از بدو تاسیس همواره سعی داشته است با تکیه بر نظرات “مدیریت انسان محور” محیطی دوستانه، اخلاق مدار و مشتاق به اجرای اهداف مشترک را ایجاد نماید و در جهت تحقق این خواسته، تمایل بر آن بوده است که استخدام نیروهای جدید در چارچوب از قبل تعیین شده ای صورت گیرد. آنچه از نظر هیات مدیره برای استخدام نیروهای جدید ضروری است و تمایل به ابقاء نیروهای قدیم را در پی خواهد داشت به شرح زیر است:

تخصص و مهارت در اجرای امور محوله و سعی در ارتقاء مستمر توانمندی ها
رعایت امانت و تعهد به سعی در ارتقاء جایگاه شرکت
رغبت و اشتیاق برای تحقق اهداف سازمانی
انعطاف پذیری در گروه کاری و سعی در بالا بردن روحیه تلاش همگانی