سایت مرکزی شرکت پارس ترک سیلو با مساحت پنجاه هزار متر مربع شامل سالن تولید، دفاتر اداری، واحد فنی مهندسی و طراحی, کنترل کیفیت، انبار مواد اولیه و خدمات پس از فروش در بزرگراه کرج- قزوین راه اندازی و مشغول تولید می باشد. ضمن اینکه واحد تحقیق و توسعه این شرکت در کشور اسپانیا با هدف تحقیق و ارائه روزآمدترین راهکارهای ذخیره سازی انواع غلات، مواد اولیه استراتژیکی، سیستم های ذخیره سازی آب، مخازن آبزی پروری، تجهیزات نقل و انتقال، تخلیه و بارگیری مواد در بنادر، راه اندازی و در حال فعالیت می باشد.

بین المللی پارس ترک سیلو
نمایشگاه بنگلادش Grain Tech 2107
بین المللی پارس ترک سیلو
نمایشگاه آگروفود-خرداد 1393
بین المللی پارس ترک سیلو
نمایشگاه ترکیه 2017