سایت مهر گشت متعلق به آژانس خدماتی مسافرتی هوائی مهر گشت ایرانیان آریایی با هدف ارائه خدمات نوین در صنعت گردشگری سیستم فروش آنلاین را راه اندازی شده است.