یکی از بزرگترین و معتبرترین کارخانه های داروسازی، داروسازی دکتر عبیدی است. این کارخانه توسط دکتر غلامعلی عبیدی در سال 1325 تاسیس گردید. پس از انقلاب اسلامی و با خاتمه فعالیت کارخانه های چند ملیتی، داروسازی دکتر عبیدی در زمینه اخذ پروانه داروهای جدید گام برداشت. داروسازی دکتر عبیدی طی دهه گذشته سالیانه بطور متوسط بیست قلم محصول جدید تولید و به بازار عرضه نموده است. در حال حاضر داروسازی دکتر عبیدی در زمینی به مساحت پانزده هزار متر مربع درکیلومتر 8 جاده مخصوص کرج با حدود 700 نفر پرسنل با تخصص های مختلف فعالیت می کند و تاکنون موفق به تولید و ارائه بیش از 160 محصول به بازارهای داخلی و برون مرزی گردیده است.

فرصت های شغلی ثبت شده شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی

استخدام کارشناس هوش تجاری (Business intelligence) در تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام کارشناس حسابداری بودجه و گزارشات در تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام تکنسین تاسیسات در شرکت داروسازی دکتر عبیدی در تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام کارشناس مهندسی صنایع در شرکت داروسازی دکتر عبیدی/تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام کارشناس IPQC (کارشناسی شیمی) در تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام کارشناس روابط عمومی در شرکت داروسازی دکتر عبیدی/تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام کارشناس حسابداری پرداخت در شرکت دکتر عبیدی
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام کارشناس برنامه نویس در شرکت داروسازی دکتر عبیدی
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام کارگر خدمات تولید آقاشرکت صنعتی دکتر عبیدی
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام کارشناس برنامه نویس در شرکت داروسازی دکتر عبیدی-تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام کارگر تولید در شرکت داروسازی دکتر عبیدی در تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام کارشناس برنامه نویس در شرکت داروسازی دکتر عبیدی/ تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی زنجیره تامین در تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام رئیس واحد آنالیز محصول(شیمی تجزیه) در تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام کارشناس اعتبارات آشنا با ضمانت نامه های بانکی-تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام کارشناس برنامه نویس در شرکت داروسازی دکتر عبیدی-تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام رئیس انبار تسلط به زبان انگلیسی در تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام سرپرست خدمات تسلط به زبان انگلیسی در تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام کارشناس برنامه نویس در شرکت داروسازی دکتر عبیدی /تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران
استخدام تکنسین کارگاه در شرکت داروسازی دکتر عبیدی در تهران
شرکت صنعتی دکتر غلامعلی عبیدی
تهران