شرکت (فنی – مهندسی) دیکا آسیا ،ارزش فضای شما را گسترش می دهد. ایده ها و راه حل های دیکا، مساحت مفید و موثر فضای کاری را از حد انتظار شما، فراتر می برند.
دیوارهای پیش ساخته ی دیکا بر اساس طراحی خاص فضا، محاسبه و مهندسی می شوند و با پارتیشن های کارگاهی رایج ،به کلی متفاوت اند،بنابراین، از مقاومت، دوام و قابلیت جابجایی بسیار بالاتری برخوردارند. دیکا، زیبایی را در کارایی می بیند و نه جدا از آن . سر آغاز کار ما شناخت دقیق و کامل نیاز شماست. ما طراحی و محاسبه را بر مبنای ایده ای انجام می دهیم که بهترین راه حل مسئله ی شما باشد.

فرصت های شغلی ثبت شده دیکا آسیا

استخدام کارشناس بازاریابی در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کارمند IT در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام نصاب پارتیشن در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کارشناس بازاریابی در شرکت دیکا آسیا/تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کارشناس بازاریابی(معماری یا عمران) در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کارمند IT در شرکت دیکاآسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام نصاب در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام نصاب در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام نصاب در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام نصاب در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام نصاب در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کارشناس فروش در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام مدیر داخلی در شرکت دکوراسیون داخلی دیکا آسیا
دیکا آسیا
تهران
استخدام مدیر داخلی خانم در شرکت دیکا اسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام حسابدار آقا در شرکت دیکا آسیا - تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کارشناس it آقا در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام حسابدار آقا در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام مهندس ناظر آقا در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کمک حسابدار با مزایا در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کمک حسابدار در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران