شرکت (فنی – مهندسی) دیکا آسیا ،ارزش فضای شما را گسترش می دهد. ایده ها و راه حل های دیکا، مساحت مفید و موثر فضای کاری را از حد انتظار شما، فراتر می برند.
دیوارهای پیش ساخته ی دیکا بر اساس طراحی خاص فضا، محاسبه و مهندسی می شوند و با پارتیشن های کارگاهی رایج ،به کلی متفاوت اند،بنابراین، از مقاومت، دوام و قابلیت جابجایی بسیار بالاتری برخوردارند. دیکا، زیبایی را در کارایی می بیند و نه جدا از آن . سر آغاز کار ما شناخت دقیق و کامل نیاز شماست. ما طراحی و محاسبه را بر مبنای ایده ای انجام می دهیم که بهترین راه حل مسئله ی شما باشد.

فرصت های شغلی ثبت شده دیکا آسیا

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت دیکا آسیا/تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام بازاریاب در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کارمند اداری خانم در شرکت دیکا آسیا/تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کارمند اداری خانم در شرکت دیکا آسیا/تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام نصاب پارتیشن آقا در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام نصاب آقا در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام بازاریاب در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام مدیر پروژه پارتیشن بندی(معماری یا عمران)/تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام نصاب آقا در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام ناظر اجرایی پروژه پارتیشن بندی در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام نصاب پارتیشن آقا در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کارشناس بازاریابی با پورسانت در شرکت دیکا آسیا
دیکا آسیا
تهران
استخدام نصاب پارتیشن در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام نصاب پارتیشن در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام نصاب پارتیشن در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کارمند IT در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کارشناس بازاریابی در شرکت دیکا آسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کارشناس بازاریابی در شرکت دیکا آسیا/تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کارشناس بازاریابی(معماری یا عمران) در تهران
دیکا آسیا
تهران
استخدام کارمند IT در شرکت دیکاآسیا در تهران
دیکا آسیا
تهران