شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به منظور ارایه محصولات تندگردش از طریق خرده فروشی خواروبار تاسیس گردیده است.

این مجموعه در تلاش است با کارکنان توانمند و با تلفیقی زیبا و کم نظیر از علم و تجربه فراتر از رقبا گام بردارد و با ایجاد فرصت های شغلی در سراسر ایران در شکوفایی وطن عزیزمان سهیم شود.

www.okcs.com

فرصت های شغلی ثبت شده افق کوروش

استخدام کاردان بازرسی در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش-بوشهر
افق کوروش
بوشهر
استخدام کارمند فروش آقا در فروشگاه زنجیره ای افق کوروش/مشهد
افق کوروش
خراسان رضوی
استخدام کاردان انبارگردانی در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
افق کوروش
تهران
استخدام پرسشگر (واحد تحقیقات بازار) در شرکت افق کوروش/تهران
افق کوروش
تهران
استخدام کارشناس بازرگانی آقا در شرکت افق کوروش در تهران
افق کوروش
تهران
استخدام کارمند فروشگاه در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
افق کوروش
آذربایجان غربی
استخدام کارمند فروشگاه در شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
افق کوروش
آذربایجان شرقی
استخدام کارمند نظافت در شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
افق کوروش
آذربایجان غربی
استخدام 3 ردیف شغلی در فروشگاه افق کوروش در خوزستان
افق کوروش
خوزستان
استخدام کارشناس فناوری اطلاعات در فروشگاه افق کوروش /مازندران
افق کوروش
مازندران
استخدام کارشناس منابع انسانی در فروشگاه افق کوروش - کرج
افق کوروش
البرز
استخدام گرافیست در شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش-تهران
افق کوروش
تهران
استخدام کاردان انبارگردانی در شرکت فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
افق کوروش
تهران
استخدام کارشناس فروش با حقوق ثابت و مزایا در افق کوروش -همدان
افق کوروش
همدان
استخدام کارشناس مالی،کارشناس منابع انسانی در بابل و بابلسر
افق کوروش
مازندران
استخدام کارمند حسابداری در فروشگاه افق کوروش -کرمانشاه
افق کوروش
کرمانشاه
استخدام کاردان بازرسی در فروشگاه زنجیره ای افق کوروش- اهواز
افق کوروش
خوزستان
استخدام کارمند فروش آقا در شرکت افق کوروش در خراسان رضوی
افق کوروش
خراسان رضوی
استخدام مدیر مرچندایزینگ در فروشگاه افق کوروش در شیراز
افق کوروش
فارس
استخدام کاردان انبارگردانی در شرکت فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
افق کوروش
تهران