شرکت رسم آرا با احراز شرایط لازم، تاییدیه صلاحیت در سامانه تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را برای انجام امور پیمانکاری با رتبه 1 در رشته نیرو، رتبه 3 در رشته تاسیسات و تجهیزات، رتبه 4 در رشته ساختمان و ابنیه دریافت نموده است. هریک از شرکتهای گروه صنعتی رسم آرا، در زمینه تخصصی خود فعالیت مستقل داشته و در انجام پروژه های صنعتی و یا EPC با توجه به زمینه فعالیت خود، درگروه صنعتی رسم آرا همکاری می نمایند. محل ساختمان مرکزی شرکت: خیابان آفریقا