هلدینگ مهر گستران از سال 1386 در زمینه بازارهای مالی بین الملل و همچنین مشاوره اقتصادی تاسیس گردید و با طی روند رشد و اخذ موفقیت های ارزنده، در سال 1388 فعالیت خود را بصورت رسمی و حقوقی با موضوعات عدیده در اکثر زمینه های اقتصادی تحت شماره ثبت 26980 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت نمود.

این شرکت حاصل ماهها تحقیق و توسعه در بستر شبکه های بازاریابی شبکه ای و شرکت های مربوطه می باشد. ما سعی داریم بستری ایجاد کنیم تا بتوانیم جمعی از سلایق مختلف را گرد هم آورده و معنی و مفهوم بازاریابی شبکه ای سالم را هرچه بیشتر گسترس دهیم.

هلدینگ مهرگستران فردای روشن(توزیع آرتان)
هلدینگ مهرگستران فردای روشن(توزیع آرتان)
هلدینگ مهرگستران فردای روشن(توزیع آرتان)