ما به سازمانها کمک می کنیم با ارائه ارزشیابی و صدور گواهینامه ارزشمند که بوسیله انطباق با استانداردهای شناخته شده بین المللی می باشد، تعهد خود را نشان دهند.

بدین منظور با ایجاد ارزش افزوده و افزایش توان رقابتی سازمانها و توانمندی آنان برای حضور در بازارهای ملی و بین المللی و پاسخگویی به نیاز مشتریان، فرآیند ممیزی ارزش افزا و حرفه ایی و صدور گواهینامه را در محورهای اصلی فعالیتهای خود قرارداده است .

از آنجا که کیفیت تعیین کننده است، برای اینکه بتوانیم بالاترین سطح ایمنی و کیفیت را با خدمات به مشتریان و شرکای خود تضمین کنیم ، ما نه تنها دارای سیستم مدیریتی مناسب بلکه مهمتر از همه در پیشرفت کارمندان خود سرمایه گذاری می کنیم. دانش و تعهد آنها اساس موفقیت شرکت ما است. بنابراین ایمنی و کیفیت در محیط کار نیز از اولویت بالایی برخوردار است.

 

AQC (شرکت انطباق کیفیت آسیا) ISO /IEC 17021-1 از NACI
یک سازمان صدور گواهینامه سیستم مدیریت معتبر توسط خدمات اعتباربخشی بین المللی (NACI) تحت استاندارد ISO / IEC 17021 است – الزامات مربوط به سازمان های ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریت. برای مشاهده گواهینامه و صحت اعتبار لطفا اینجا را کلیک کنید.
AB ایران : سازمان تایید صلاحیت ایران NACI در این سازمان با نام شرکت انطباق کیفیت آسیا و با این برند مورد تایید قرار گرفته و براساس استانداردها والزامات این سازمان مشغول به فعالیت ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه می باشد. کد مورد تایید 110 می باشد

انطباق کیفیت آسیا