شرکت بین المللی تجارت برخط رایبد فن آور در سال 92 در زمینه توسعه تجارت الکترونیک تاسیس شده است
شرکت با هدف راه اندازی پلتفرم مبادلات ارزهای دیجیتال وارد بازار شده است و تمرکز اصلی شرکت بر روی ایجاد بسترهای امن برای معاملات و نقل انتقال های مالی قرار داده شده است.