دکتر مهرداد قزوینه، مدیر عامل هلدینگ مانسین به عنوان کار آفرین برتر سال 99 توسط معاون وزارت خارجه مورد تجلیل قرار گرفت و تندیس زرین کار آفرین برتر سال را به وی اهدا کرد، این تقدیر برای آن است در سالی که شیوع ویروس کرونا و تحریم ها تمام کسب و کارها را با چالش مواجه کرده بود هلدینگ مانسین بیشتری صادرات را در خاورمیانه داشته است.
در تاریخ 99/11/16 در سالن همایش های صدا و سیما، مراسم تجلیل از کارآفرینان برتر سال 99 برگزار شد که طی آن از دکتر مهرداد قزوینه مدیر عامل هولدینگ مانسین به عنوان کار آفرین برتر سال 99 توسط معاون وزارت خارجه تجلیل شد و تندیس زرین کار آفرین برتر سال به وی اهدا شد.