انتشارات جی 5؛ در طی حدود 25 سال فعالیت، 240 محصول و هزاران قبولی و موفقیت و تغییر در سبک زندگی و ارائه بیش از 5 طرح آموزشی ابتکاری را در کارنامه دارد و به عنوان متفاوت ترین و موفق‌ترین انتشارات آموزشی در زمینه ی یادگیری بلندمدت و بدون فراموشی، عمل نموده است.
انتشارات جی 5 برای کمک به دوستانی که از روش علمی آن استفاده می کنند کلیه ی محصولات خود را به صورت جی برگ های آماده تهیه نموده است و با ایجاد و بهبود برنامه ریزی و پشتیبانی بر مبنای زمان، نیاز و قابلیت های ذهنی هر همسفر جی پنجی، گامی نو و متفاوت در عرصه ی بهبود فرآیندهای آموزشی برداشته است.
حضور فعال در نمایشگاه های کتاب، برنامه های تلویزیونی، همایشات، جشنواره ها و دوره های مختلف و نیز استفاده از سیستم بهبود مستمر و خودارزیابی از طریق ارتباط مستمر با مخاطبان از جمله دیگر فعالیت های اثر بخش این سازمان در کمک به ارتقای فرهنگ مطالعه ی صحیح و لذت بخش است.