هسته اولیه “گروه اریکا” (ARIKA Group) در سال 2009 در تهران شکل گرفت. این مجموعه فعالیتهای خود را با ارائه خدمات مشاوره توسعه کسب وکار آغاز نمود و پس از مدتی، در کنار توسعه ارتباطات خود با سازمانهای فعال در حوزه کسب و کار و تجارت در کشور آلمان ، موفق به اخذ نمایندگی تعدادی از کالج ها و دانشگاه های معتبر این کشور گردید. شرکت اریکا با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ، ضمن تاسیس شرکت خود در کشور آلمان (با نام ARIKA GmbH)در سال 2012 و کشور عمان ( با نام ARIKA International (در سال 2018، در کنار فعالیتهای اقتصادی خود، فعالیت رسمی در زمینه های اعزام دانشجو ، ثبت شرکت و کاریابی را نیز آغاز نمود.

تجربه های موفق “گروه اریکا” در حوزه های ثبت شرکت، اعزام دانشجو و مشاوره کسب و کار در کنار ظرفیت های علمی- اجرای این مجموعه، موجب گردید تا مدیریت مجموعه موفق به کسب مجوز از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و امور اجتماعی گردد