از آغاز شروع کار صنعت نفت تا به امروز اهداف این صنعت دستخوش تغییر شده است. تا دو دهه اخیر، تکیه صنعت نفت و گاز بر کشف مخازن جدید و حفاری چاه‌ها استوار بود. اما در دو دهه گذشته تکیه این صنعت بر این اصل قرار گرفت که چگونه از مخازن و چاه‌های موجود به شکل بهینه استفاده شود.

در این میان اهداف به گونه ای جهت گیری شد که علاوه بر بهبود برداشت نفت از مخازن، این کار با هزینه و زمان کمتری صورت گیرد. بنابراین رویکرد شرکت های فعال در زمینه صنعت نفت و گاز نیز براساس همین اصل تعیین شد. رویکردی که از علم شیمی مواد استفاده می‌کند تا در نهایت میزان نفت برداشتی از مخازن بیشتر شود.

شرکت طراحی و توسعه مواد پیشرفته اوکسین یک شرکت پیمانکاری و خدمات مهندسی می باشد که در زمینه تحقیق و توسعه مواد شیمایی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و انرژی های پاک فعال است.

از آنجا که فعالیت در چهارچوب استاندارهای حاکم در دنیا امری نیست که به طور اتفاقی حاصل گردد، در حال حاضر این شرکت با در اختیار داشتن نیروی انسانی جوان و متعهد و با هدف ارتقاء سطح دانش و خدمات تخصصی در زمینه مواد شیمیایی مورد نیاز در صنایع نفت و گاز و شناخت نیازها و تقاضای جهانی به مواد شیمیایی پیشرفته در این صنایع در حال فعالیت می باشد.

آینده پژوهی، متعهد به نوآوری و ارتقاء مداوم بهره وری در حیطه کاری خود باشیم.

طراحی و توسعه مواد پیشرفته اوکسین اوتانا «برنا سدید کیش»
چشم انداز و اهداف
 
چشم انداز
 • رسیدن به رتبه اول در شرکت‌های فعال در زمینه تحقیق وارزیابی مواد شیمایی مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و انرژی
 
اهداف,فعالیت ها و برنامه های آتی
 • تدوین برنامه استراتژیک 5 سال آتی
 • بازبینی مداوم استراتژیهای عملیاتی با هدف کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری
 • ارتقای علمی پرسنل و تیم های کارشناسی به منظوربه‌روزرسانی روش‌ها و دستورالعمل‌های عملیاتی
 • انجام آموزش های تخصصی به منظور ارتقاء سطح علمی و کیفی پرسنل
طراحی و توسعه مواد پیشرفته اوکسین اوتانا «برنا سدید کیش»
راهبردها و ماموریت
راهبردها و ماموریت ها
 • رعایت استانداردهای بین المللی
 • بهبود فرآیندهای ایمنی و کیفیت کارفرما
 • حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی
 • ارتقا دانش و مهارت کارکنان
 • فعالیت های گروهی
 • پذیرش مسئولیت
 • یادگیری و پیشرفت
 • احترام به سرمایه انسانی