کارگران با کارکرد کمتر از یکسال چقدر عیدی می‌گیرند

۳۳ روز قبل

طبق قانون کار، کارگران که کمتر از یک سال کارکرد دارند، نیز مشمول عیدی آخر سال بوده و برمبنای مدت حضور، حداقل و حداکثر عیدی آنها مشخص است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس قانون کار محاسبه عیدی کارگران به میزان ۲ پایه حقوق به شرطی که بیش از ۳ برابر حداقل حقوق کارگران نشود.
براین اساس حداقل و حداکثر بر مبنای کارکرد یکساله، شش ماه و سه ماه برآورد شده است.
مبلغ عیدی سال ۹۸ کارگران مشمول قانون کار - ارقام به تومان مدت حداقل عیدی حداکثر عیدی
یکسال عملکرد ۳.۰۳۳.۷۶۲ ۴.۵۵۰.۶۴۳
شش ماه عملکرد ۱.۵۱۶.۸۸۱ ۲.۲۷۵.۳۲۰
سه ماه عملکرد ۷۵۸.۴۴۰ ۱.۱۳۷.۶۶۰
براین اساس حداقل عیدی کارگران مشمول قانون کار بیش از ۳ میلیون و حداکثر ۴.۵ میلیون تومان است.
همچنین کارمندان دولت با توجه به مصوبه هیات وزیران بالغ بر یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان عیدی دریافت می‌کنند.

منبع : خبرگزاری فارس

برای مشاهده اخبارحداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید

برای مشاهده اخبار عیدی کارگران و کارمندان دولت اینجا کلیک کنید

 

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید