مصوبات افزایش حقوق ۹۸ دولت دوباره تایید شد

۱۵۱ روز قبل ۳ نظر

به گزارش ایلنا، هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس، در آخرین نظر خود، تبصره‌هایی را که هیئت وزیران بر اساس ایراد آن هیئت به مصوبات افزایش حقوق سال ۹۸ کارمندان و بازنشستگان الحاق کرده بود، مغایر قانون دانست.

با توجه به اینکه ایراد دیگری راجع به اصل فرمول افزایش وجود ندارد، با حذف تبصره‌های الحاقی و برگشت به مصوبه اولیه دولت، در واقع مصوبه تایید شده است.

منبع : خبرگزاری ایلنا

برای مشاهده اخبارحداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید

برای مشاهده آخرین اخبار میزان افزایش حقوق کارکنان اینجا کلیک نمایید

۳ نظر برای مصوبات افزایش حقوق ۹۸ دولت دوباره تایید شد

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید