فراخوان جذب امریه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعزام مرداد ۱۴۰۲

 جذب مشمولین وظیفه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت تخصصی و با اولویت مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه‌های برتر و با رشته‌های مرتبط و مورد نیاز دستگاه صورت می‌پذیرد.


ثبت نام متقاضی در سامانه مردم یار و تایید استان و ستاد به منزله تایید نهایی و پذیرش نبوده و امکان عدم تایید در هر مرحله‌ای توسط ستاد وزارتخانه وجود دارد، پذیرش و تایید نهایی در صورت دریافت مجوز امریه از ستاد کل نیروهای مسلح و تایید صلاحیت از سوی هسته مرکزی گزینش صورت می پذیرد و تا صدور مجوز امریه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، متقاضی نمی‌تواند حق هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی داشته باشد.
جذب مشمولین وظیفه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت تخصصی و با اولویت مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه‌های برتر و با رشته‌های مرتبط و مورد نیاز دستگاه صورت می‌پذیرد.
رعایت شئونات اسلامی, اخلاقی و اداری و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همکاران از اولویتهای اولیه و اصلی در طول خدمت سربازی می‌باشد.
حداقل ساعات کار مشمولین در مواقع عادی, در صورت عدم نیاز به ادامه خدمات آنان در ساعات غیر اداری براساس مقررات مربوط به کارکنان دولت می‌باشد. ولی براساس نیاز استان ساعات کاری سربازان بصورت شبانه‌روزی بوده و به هیچ وجه سقف کاری برای سربازان وجود ندارد.
حقوق و مزایای سربازان تعاون‌یار براساس بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به نیروی مسلح بوده و خارج از دستورالعمل‌های فوق‌الذکر, هرگونه پرداختی تحت عنوان اضافه‌کار, پاداش و... برخلاف مقررات می‌باشد.
تخلفات سربازان در کمیته انضباطی مربوطه در مرکز مطابق با قوانین و مقررات انضباطی کارکنان وظیفه) بررسی و شامل توبیخ شفاهی, توبیخ کتبی و درج در پرونده, اضافه خدمت به ازای هر روز ۲ روز اضافه در زمان صلح و در نهایت ارجاع پرونده، لغو امریه و بازگرداندن سرباز به یگان ارشد نظامی میباشد.
علاوه بر موارد فوق هرگونه سهل انگاری و کم‌کاری, نامناسب بودن وضع ظاهری, عدم رعایت سلسله مراتب و احترامات اداری, بی‌توجهی به فراگیری آموزش و مهارتهای مورد نیاز در جهت فعالیتهای مربوطه, عدم حضور در محل کار, قصور در نگهداری اموال و اسناد دولتی و ... از جمله مواردی است که در کمیته انضباطی مربوطه بررسی پس از هماهنگی با یگان اعزام کننده و برای هر یک از تخلفات مجازاتی متناسب با آن تعیین و جهت اجرا اعلام می‌گردد.
جابجایی محل خدمت سربازان در سطح استان مطلقا ممنوع بوده و مشمول می‌بایست بومی منطقه محل خدمت باشد. در صورت تمایل شخصی به خدمت در منطقه خارج از محل سکونت طبق دستور العمل , مربوطه این کارکنان بومی محسوب شده و دستگاه تعهدی در قبال پرداخت کمک هزینه خوراک و تامین مسکن ندارد.
مدت انجام خدمت بصورت امریه در این دستگاه با توجه به ابلاغیه معاونت محترم نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح بمدت ۲۴ ماه تمام (تحت هر عنوان)میباشد . ومتقاضی با توجه به اطلاع کامل از شرایط مذکور اقدام به درخواست و پذیرش مینماید.
پذیرش امریه فقط به منظور گذراندن طرح مقدس خدمت نظام وظیفه محسوب می‌شود و متضمن هیچگونه تعهدی جهت استخدام وی نمی‌باشد.
با عنایت به پرداخت هزینه آموزشی وسایر هزینه های مربوطه توسط این وزارتخانه در صورت انصراف تحت هر عنوان وقطع رابطه خدمتی مشمول ملزم به جبران خسارت و پرداخت کلیه هزینه های مربوطه به دستگاه خواهد بود.
باتوجه به پرداخت هزینه های آموزشی و سایر هزینه های مربوطه توسط این وزارتخانه و با عنایت به اینکه وزارت متبوع در انتخاب کارکنان وظیفه دارای اختیار می باشد، لذا افرادی که دارای کسر خدمت باشند را به صورت امریه جذب نمی نماید و در صورتی که فرد داوطلب با کتمان حقیقت امریه دریافت نماید و در حین خدمت کسرخدمت ارائه نماید، این وزارتخانه می‌تواند از طریق قانونی اقدام و تمامی هزینه های انجام شده و ضرر و زیان را از شخص امریه دریافت نماید.
اینجانب با آگاهی و توجه به شرایط مذکور، داوطلب گذراندن خدمت به صورت امریه در این وزارتخانه بوده و خود را ملزم و متعهد به اجرای مقررات مربوطه دانسته. ضمنا هیچ یک از بستگان سببی و نسبی اینجانب از کارکنان شاغل در این وزارتخانه نمی‌باشند. و در طی خدمت سربازی خود، ملزم به رعایت قوانین و مقررات ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر سیاست گذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌باشم

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ