ای استخدام : آشنایی با رشته مواد و طراحی صنایع غذایی

آشنایی با رشته مواد و طراحی صنایع غذایی

مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می شود که خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مواد اولیه صنایع غذایی اعم از گیاهی، دامی و دریایی را از لحاظ تبدیل و نگهداری مورد بررسی قرار داده و نسبت به تعیین خصوصیات مهندسی مواد غذایی اقدام کرده و از این خصوصیات در طراحی دستگاه ها و خطوط تولید صنایع غذایی استفاده می نمایند.

هدف از این رشته، تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر معلومات و اندوخته های علمی خود بتوانند طراحی واحدهای صنایع غذایی را به عهده گرفته و در برنامه ریزی و ایجاد واحد های تولیدی صنایع غذایی در مناطق کشاورزی- صنعتی کمک نمایند. همچنین، در امور آموزشی و تحقیقاتی این رشته همکاری نموده و به عنوان مسئول فنی، مسئول واحد های تولیدی صنایع غذایی و یا واحد های طراحی ماشین ها و کارخانجات صنایع غذایی و مدیریت آن ها انجام وظیفه نمایند.

برای مشاهده سایر رشته ها اینجا کلیک کنید

برای اطلاع از آخرین آگهی های مربوط به رشته مواد و طراحی صنایع غذایی اینجا را کلیک کنید.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید