رشته‌های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش

۲۱ روز قبل ۲۳۸۵ نظر

 


رشته‌های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۸

فهرست شغل سازمانهای مورد تقاضا آموزش و پرورش

  1. صفحه ۳۰ تا ۲۸۴ دفترچه

 برای دانلود فایل کامل دفترچه آزمون اینجا کلیک نمایید

دانلود کتاب جامع درس و نکات آموزشی و اصل سوالات آزمونهای استخدامی وب سایت «ای استخدام» (کاملترین منبع مطالعاتی برای آزمون استخدامی فراگیر شامل سوالات سال ۸۹ الی ۹۷ + تمامی آزمونهای سال ۹۷) - ۳۵ درصد تخفیف
سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای فراگیر و ... به همراه آزمونهای سال ۹۷)

راهنمای آمادگی برای آزمون های استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش

دانلود رایگان سوالات استخدام فراگیر به همراه جزوه های رایگان

دانلود نمونه سوالات تخصصی دستگاه اجرایی،سازمانهای دولتی

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی رشته ها و مشاغل شغلی آزمون های استخدامی


رشته‌های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۷

رشته های تحصیلی مورد نیاز در دفترچه راهنما جدول فهرست شغل محل های وزارت آموزش و پرورش در فایل راهنمای ثبت نام با شماره صفحات زیر انعکاس داده شده است.

  • مطالعه صفحات دفترچه راهنمای ثبت نام

  1. صفحه ۴۶ تا ۳۴۲ دفترچه

برای مشاهده دفترچه آزمون اینجا کلیک کنید

 برای مشاهده دفترچه آزمون در سایت سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده استانهای مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش پرورش اینجا کلیک کنید

برای مطالعه مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش به صورت تفکیک شده اینجا کلیک کنید

دانلود کتاب جامع درس و نکات آموزشی و اصل سوالات آزمونهای استخدامی وب سایت «ای استخدام» (کاملترین منبع مطالعاتی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش و فراگیر پنجم)

سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای آموزش و پرورش و فراگیر و... به همراه آزمونهای سال ۹۶)

راهنمای آمادگی برای آزمون های استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش (عمومی و تخصصی)


رشته‌های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۶

رشته های تحصیلی مورد نیاز در دفترچه راهنما جدول فهرست شغل محل های وزارت آموزش و پرورش در فایل راهنمای ثبت نام با شماره صفحات زیر انعکاس داده شده است.

  • مطالعه صفحات دفترچه راهنمای ثبت نام

  1. صفحه ۹۸ تا ۱۸۲ دفترچه برای داوطلبان سهمیه آزاد و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولین
  2. صفحه ۲۲۱ تا ۲۷۲ دفترچه برای داوطلبان ایثارگران سهمیه ۲۵ درصد

برای دانلود فایل کامل دفترچه راهنمای ثبت نام اینجا کلیک کنید

برای مشاهده استانهای مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش پرورش اینجا کلیک کنید

برای مطالعه مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش به صورت تفکیک شده اینجا کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات تخصصی آموزش و پرورش (بیشتر رشته های مورد پذیرش)

برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش (با پاسخنامه) اینجا کلیک کنید

سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای آموزش و پرورش سال ۹۴ و ۹۵ و فراگیر ۱ و ۲ و ۳ و …)

دفترچه سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی


رشته‌های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۵

رشته های تحصیلی مورد نیاز در دفترچه راهنما جدول فهرست شغل محل های وزارت آموزش و پرورش و در انتهای هر مجموعه شغل یک ردیف وجود دارد که رشته های تحصیلی مجاز به شرکت در آزمون قید شده است.

برای دانلود جدول مشاغل و رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل شرایط اینجا کلیک کنید

برای مشاهده استانهای مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش پرورش اینجا کلیک کنید

برای مطالعه مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش به صورت تفکیک شده اینجا کلیک کنید


رشته‌های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۴

برای دانلود فایل شرایط اینجا کلیک کنید

برای مشاهده استانهای مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش پرورش اینجا کلیک کنید

برای مطالعه مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش به صورت تفکیک شده اینجا کلیک کنید

برای مشاهده صفحه پاسخ به سوالات شرایط سنی استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

رشته های مورد پذیرش آزمون استخدامی، استخراج شده از دفترچه شرایط استخدام
الکترونیک عمومی (کد ۴۰۰۵) الکترونیک و ابزار دقیق (کد ۴۰۰۶) الکترونیک رادیو و تلویزیون (کد ۴۰۰۴) فنی برق قدرت (کد ۴۰۱۵)
فنی الکتروتکنیک (برق) (کد ۴۰۰۲) فنی الکتروتکنیک (گرایش تاسیسات الکتریکی) (کد۴۰۰۳) فنی الکتروتکنیک ( برق صنعتی) (کد ۴۰۰۲) فنی برق قدرت (گرایش توزیع) (کد ۴۰۱۶)
فنی برق قدرت (گرایش پست و انتقال) (کد۴۰۱۷) پیوسته صنایع چوب و کاغذ (کد ۴۰۸۰) سازههای چوبی (کد ۴۰۸۱) تاسیسات (کد ۴۱۸۱)
تاسیسات حرارتی (کد۴۰۲۵) تهویه و تبرید (کد ۴۰۳۵) حرارت مرکزی و تهویه مطبوع (کد۴۰۳۷) تاسیسات حرارتی و برودتی (کد ۴۰۲۶)
صنایع فلزی (کد ۴۰۸۲) جوشکاری (کد ۴۰۸۳) فنی متالورژی ـ ریخته گری (کد ۴۰۸۴) فنی متالورژی ـ مدل سازی (کد ۴۰۸۵)
مکانیک خودرو (کد ۴۰۸۶) امور زراعی و باغی (تکنولوژی تولیدات زراعی) (کد ۴۰۱۱) تکنولوژی تولیدات باغی (کد ۴۰۱۰) تکنولوژی گیاه پزشکی (کد ۴۰۱۲)
تکنولوژی پرورش دام (کد ۴۰۳۱) تکنولوژی پرورش طیور (کد ۴۰۳۲) تکنولوژی گاوداری صنعتی (کد ۴۰۳۴) تکنولوژی مرغداری صنعتی (کد ۴۰۳۴)
بهداشتیار دامپزشکی (کد ۴۰۳۲) ماشین های کشاورزی ـ مکانیک ماشینهای کشاورزی (کد ۴۰۸۷) ماشین های کشاورزی ـ مکانیزاسیون کشاورزی (کد ۴۰۸۸) پیوسته صنایع غذایی ـ کنترل کیفیت موادغذایی (کد ۴۰۸۹)
شیر و فراوردههای لبنی (کد ۴۰۹۰) نقشه برداری ـ نقشه برداری (کد ۴۰۹۱) ساختمان ـ کارهای عمومی ساختمان (کد ۴۰۴۹) اجرای ساختمان های بتونی (کد ۴۰۰۱)
نگهداری و مرمت ساختمان (کد ۴۰۷۹) پیوسته صنایع شیمیایی ـ صنایع شیمیایی (کد ۴۰۹۲) شیمی آزمایشگاهی ـ گرایش صنعتی (کد ۴۰۹۳) نرم افزار کامپیوتر (کد ۴۰۹۴)
سخت ا فزار کامپیوتر (کد ۴۰۹۵) فنی ساخت وتولید ـماشین ابزار (کد ۴۰۴۷) فنی ساخت وتولید ـ قالب سازی (کد ۴۰۴۸) نقشه کشی عمومی (کد ۴۰۹۶)
نقشه کشی و طراحی صنعتی (کد ۴۱۸۰) طراحی و دوخت (کد ۴۰۹۷) طراحی پوشاک (کد ۴۰۹۸) چاپ (کد ۴۰۳۶)
فنی سرامیک ـ سرامیک صنعتی (کد ۴۰۵۰) پیوسته صنایع نساجی (کد ۴۰۹۹) مهندسی برق ـ گرایش الکترونیک (کد ۴۰۶۶) مخابرات (کد ۴۱۳۲)
مهندسی علمی کاربردی برق الکترونیک (کد ۴۰۷۴) مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک (کد ۴۰۶۸) مهندسی برق (گرایش قدرت) (کد ۴۰۶۷) مهندسی علمی کاربردی برق (کد ۴۰۷۳)
مهندسی تکنولوژی برق مکاترونیک (کد ۴۰۶۹) مهندسی مکانیک ـ تاسیسات (کد ۴۰۷۸) تاسیسات حرارتی (کد ۴۰۲۵) تهویه و تبرید (کد ۴۰۳۵)
حرارت مرکزی و تهویه مطبوع (کد ۴۰۳۷) مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (کد ۴۰۷۰) مهندسی مکانیک ـ جوشکاری (کد ۴۱۰۰) صنایع فلزی (کد ۴۰۸۲)
تاسیسات فولادی (کد ۴۱۰۱) مهندسی تکنولوژی جوشکاری (کد ۴۱۰۲) مهندسی فناوری جوش (کد ۴۱۰۳) مهندسی کشاورزی ـ علوم دامی (کد ۴۰۷۵)
مهندسی تولیدات دامی (کد ۴۰۷۱) مهندسی کشاورزی ـ گرایش باغبانی کد ۴۰۷۶) زراعت و اصلاح نباتات (کد ۴۰۷۷) مهندسی تولیدات گیاهی (کد ۴۰۷۲)
علمی کاربردی مدیریت تلفیقی آفات (کد ۴۰۵۴) علمی کاربردی پرورش گل و گیاهان زینتی (کد ۴۰۵۲) مهندسی کشاورزی ـ ماشینهای کشاورزی (کد ۴۱۰۴) مهندسی ماشینهای کشاورزی (کد ۴۱۰۵)
مهندسی کشاورزی ـ صنایع غذایی (کد ۴۱۷۹) مهندسی علوم و صنایع غذایی (کد ۴۱۰۷) مکانیک خودرو (کد ۴۰۸۶) اتومکانیک (کد ۴۱۰۸)
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو (کد ۴۱۰۹) مهندسی تکنولوژی خودرو (کد ۴۱۱۰) گرافیک (کد ۴۱۱۱) عکاسی (کد ۴۱۱۲)
علمی کاربردی ارتباط تصویری (کد ۴۱۱۳) مهندسی عمران ـ عمران (کد ۴۱۱۴) مهندسی اجرایی عمران (کد ۴۱۱۵) مهندسی عمران ـ نقشه برداری (کد ۴۱۱۶)
مهندسی تکنولوژی نقشه برداری (کد ۴۱۱۷) حسابداری (فقط گرایش حسابداری) (کد ۴۰۳۹) علمی کاربردی حسابداری (کد ۴۰۵۳) مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید (کد ۴۱۱۸)
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ـ ماشین ابزار (کد ۴۱۱۹) مهندسی شیمی ـ صنایع شیمیایی (کد ۴۱۲۰) مهندسی تکنولوژی ـ صنایع شیمیایی (کد ۴۱۲۱) مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار (کد ۴۱۲۲)
مهندسی تکنولوژی ـ نرم افزار کامپیوتر (کد ۴۱۲۳) مهندسی مکانیک ـ نقشه کشی و طراحی صنعتی (کد ۴۱۲۴) مهندسی تکنولوژی ـ طراحی و نقشهکشیصنعتی (کد ۴۱۲۵) مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید (کد ۴۱۲۶)
مهندسی معماری (کد ۴۱۲۷) علمی کاربردی معماری (کد ۴۱۲۸) صنایع دستی (کد ۴۱۳۰) علمی کاربردی صنایع دستی (کد ۴۱۳۱)
طراحی و دوخت (کد ۴۰۹۷) علمی کاربردی تکنولوژی طراحی و دوخت (کد ۴۱۳۲) انیمیشن (کد ۴۰۱۳) آموزش ابتدایی وروانشناسی (کد ۴۰۱۴)
روان شناسی شخصیت (کد ۴۰۴۵) علوم تربیتی (کد ۴۰۵۵) مشاوره وراهنمایی (کد ۴۰۶۴) روان شناسی بالینی (کد ۴۰۴۲)
سنجش و اندازه گیری (کد ۴۰۵۱) روان شناسی عمومی (کد ۴۰۴۶) مشاوره (کد ۴۰۶۳) فلسفه تعلیم و تربیت (کد ۴۰۵۹)
برنامه ریزی درسی (کد ۴۰۱۸) تکنولوژی آموزشی (کد ۴۰۳۰) برنامه ریزی درسی وآموزشی (کد ۴۰۱۹) تحقیقات آموزشی (کد ۴۰۲۸)
تربیت بدنی و علوم ورزشی (کلیه گرایشها) (کد ۴۱۳۳) دبیری ریاضی (کد ۴۱۳۴) ریاضی محض (کد ۴۱۳۵) ریاضی کاربردی (کد ۴۱۳۶)
ریاضی کاربرد در کامپیوتر (کد ۴۱۳۷) دبیر زیست شناسی (کد ۴۱۳۸) زیست شناسی (کد ۴۱۳۹) بیولوژی (کد ۴۱۴۰)
دبیر علوم تجربی (کد ۴۱۴۱) زیست شناسی محض (کد ۴۱۴۲) دبیر زبان و ادبیات عرب (کد ۴۱۴۳) زبان وادبیات عرب (کد ۴۱۴۴)
ادبیات عرب (کد ۴۱۴۵) دبیر دینی و عربی (کد ۴۰۴۱) مترجمی زبان عربی (کد ۴۱۴۶) دبیری فیزیک (کد ۴۱۴۷)
فیزیک محض (کد ۴۱۴۸) فیزیک کاربردی (کد ۴۱۴۹) فیزیک هواشناسی (کد ۴۱۵۰) فیزیک علوم دریا (کد ۴۱۵۱)
فیزیک هستهای (کد ۴۱۵۲) دبیری ادبیات فارسی (کد ۴۱۵۳) زبان و ادبیات فارسی (کد ۴۱۵۴) ادبیات فارسی (کد ۴۱۵۵)
دبیر الهیات و معارف اسلامی (کد ۴۰۴۰) الهیات و معارف اسلامی (کد ۴۰۰۷) دبیر دینی وعربی (کد ۴۰۴۱) معارف اسلامی (کد ۴۰۶۵)
فرهنگ و معارف اسلامی (کد ۴۰۵۸) علوم قرآن و حدیث (کد ۴۰۵۶) تحصیلات حوزوی (کد ۴۰۲۷) دبیر زبان انگلیسی (کد ۴۱۵۶)
زبان انگلیسی (کد ۴۱۵۷) آموزش زبان انگلیسی (کد ۴۱۵۸) زبان و ادبیات انگلیسی (کد ۴۱۵۹) دبیری شیمی (کد ۴۱۶۰)
شیمی (کد ۴۱۶۱) شیمی کاربردی (کد ۴۱۶۲) شیمی معدنی (کد ۴۱۶۳) شیمی آلی (کد ۴۱۶۴)
شیمی تجزیه (کد ۴۱۶۵) داروسازی (کد ۴۱۶۶) دبیر علوم اجتماعی (کد ۴۱۶۷) دبیر مطالعات اجتماعی (کد ۴۱۶۸)
علوم اجتماعی (کد ۴۱۶۹) برنامه ریزی اجتماعی (کد ۴۱۷۰) مردم شناسی (کد ۴۱۷۱) جامعه شناسی (کد ۴۱۷۲)
خدمات اجتماعی جمعیت شناسی (کد ۴۱۷۳) تعاون ورفاه اجتماعی (کد ۴۱۷۴) بهداشت عمومی (کد ۴۰۲۰) تغذیه (کد ۴۰۲۹)
مامایی (کد ۴۰۶۱) پرستاری (کد ۴۰۲۳) بهداشت مدارس (کد ۴۰۲۱) روانشناسی کلیه گرایشها (کد ۴۰۲۴)
علوم تربیتی (کد ۴۰۵۵) روانشناسی تربیتی (کد ۴۱۸۲) روانشناسی شخصیت (کد ۴۰۴۵) روانشناسی بالینی (کد ۴۰۴۲)
روانشناسی عمومی (کد ۴۰۴۶) مشاوره و راهنمایی (کد ۴۰۶۴) سنجش و اندازهگیری (کد ۴۰۵۱) امور فرهنگی (کد ۴۰۳۸)
مشاوره (کد ۴۰۶۳) دبیر امور تربیتی (کد ۴۱۷۶) الهیات ومعارف اسلامی (کلیه گرایشها) (کد ۴۰۰۸) علوم قرآنی (کد ۴۰۵۷)
امورتربیتی (کد ۴۰۰۹) روانشناسی تربیتی ـ کودکان استثنائی (کد ۴۰۴۴) روانشناسی بالینی (کد ۴۰۴۲) علوم تربیتی با گرایش (استثنایی) (کد ۴۰۴۳)

برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش با پاسخنامه اینجا کلیک کنید (جدید)

کاربران عزیز لطفا برای تبادل اطلاعات با کاربران دیگر در مورد آزمون اموزش و پرورش اینجا کلیک کنید

این آگهی مربوط به ۲۲ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.

۲٬۳۸۵ نظر برای رشته‌های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید