دانلود رایگان سوالات فراگیر – هفتمین آزمون

۷۵ روز قبل ۸۱۹ نظر

دانلود رایگان سوالات آموزش و پرورش سال ۹۸ و فراگیر ۷ ارسالی کاربران عزیز وب سایت

کاربران عزیز سوالات و دفترچه های آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۸ و فراگیر ۷ ارسالی کاربران عزیز وب سایت در این صفحه گردآوری شده است. توجه : هر مجموعه سوال جدیدی نیز ارسال شود به محض دریافت در صفحه تعبیه میشود.

سوالات و دفترچه های ارسالی کاربران

برای دانلود رایگان دفترچه سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (گروه دوم نوبت صبح) اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (گروه سوم) اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (گروه چهارم نوبت عصر) اینجا کلیک کنید 

برای دانلود رایگان سوالات تخصصی هنرآموز نقشه کشی عمومی(معماری) اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان سوالات تخصصی کارشناس تحلیلگر سیستم اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان سوالات تخصصی هنر آموز کامپیوتر اینجا کلیک نمایید

برای دانلود رایگان سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی اینجا کلیک نمایید

برای دانلود رایگان دفترچه سوالات تخصصی دبیری علوم اجتماعی اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان دفترچه سوالات تخصصی دبیری تربیت بدنی اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان دفترچه سوالات تخصصی دبیری عربی اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان سوالات تخصصی فیزیک علوم تجربی اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان سوالات تخصصی کاردان بالینی فوریت های پزشکی اینجا کلیک کنید

برای دانلود رایگان سوالات تخصصی مسئول خدمات مالی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده سوالات آزمون استخدامی فراگیر هفتم ( ارسالی کاربران در بخش دیدگاهها) اینجا کلیک نماید

برای دانلود رایگان سایر دفترچه های آزمونهای برگزار شده در سالهای گذشته اینجا کلیک کنید

پاسخنامه ارسالی کاربران

برای دنلود پاسخنامه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی اینجا کلیک کنید

برای دانلود پاسخنامه سوالات هوش (نوبت صبح) اینجا کلیک کنید

برای دانلود پاسخنامه سوالات ادبیات (نوبت صبح) اینجا کلیک کنید

برای دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات ریاضی عمومی (نوبت صبح) اینجا کلیک کنید

برای دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات معارف (نوبت صبح) اینجا کلیک کنید

برای دانلود پاسخنامه icdl ارسالی کاربران اینجا کلیک نمایید 

لینکهای مهم و ویژه

برای مشاهده صفحه اصلی آزمون استخدامی فراگیر اینجا کلیک کنیدبرای مشاهده صفحه راهنمای آمادگی برای آزمون های آموزش و پرورش و فراگیر اینجا کلیک کنیدبرای دانلود رایگان دفترچه های آزمونهای برگزار شده در سالهای گذشته اینجا کلیک کنید دانلود کتاب جامع الکترونیکی درس و نکات آموزشی و اصل سوالات آزمونهای استخدامیدانلود اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی با پاسخنامه تشریحی دانلود کتاب الکترونیکی از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی و گزینش عقیدتی و سیاسی  

۸۱۹ نظر برای دانلود رایگان سوالات فراگیر – هفتمین آزمون

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید