دانلود رایگان سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵

۳۶۹ روز قبل

دانلود رایگان سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ ارسالی کاربران عزیز وب سایت

کاربران عزیز سوالات و دفترچه های آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵ ارسالی کاربران عزیز وب سایت در این صفحه گردآوری میشود.لطفا به نکات زیر توجه نمایید : 

سوالات و دفترچه های ارسالی کاربران

برای دانلود سوالات عمومی مشترک در خوشه شغلی گروه دوم اینجا کلیک کنیدبرای دانلود سوالات عمومی مشترک در عناوین شغلی گروه چهارم اینجا کلیک کنیدبرای دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیری جغرافیا اینجا کلیک نماییدبرای دانلود سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی اینجا کلیک کنیدبرای دانلود سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری اینجا کلیک نماییدبرای دانلود سوالات تخصصی هنرآموز  تاسیسات اینجا کلیک نماییدبرای دانلود سوالات تخصصی استاد کار کامپیوتر اینجا کلیک نمایید برای دانلود رایگان سایر دفترچه های آزمونهای برگزار شده در سالهای گذشته اینجا کلیک کنید

پاسخنامه های ارسالی کاربران

برای دانلود پاسخنامه یک - سوالات اطلاعات عمومی ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه دو- سوالات اطلاعات عمومی خوشه دوم ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه یک - سوالات معارف خوشه دوم ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه دو - سوالات معارف ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه یک - سوالات زبان خوشه دوم ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه یک - سوالات ادبیات خوشه دوم ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه دو- سوالات ادبیات ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پاسخنامه سوالات هوش خوشه دوم ارسالی کاربر عزیز وب سایت اینجا کلیک کنید

لینکهای مهم و ویژه

برای مشاهده صفحه اصلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک کنیدبرای مشاهده صفحه راهنمای آمادگی برای آزمون های آموزش و پرورش و فراگیر اینجا کلیک کنیدبرای دانلود رایگان دفترچه های آزمونهای برگزار شده در سالهای گذشته اینجا کلیک کنید دانلود کتاب جامع الکترونیکی درس و نکات آموزشی و اصل سوالات آزمونهای استخدامیدانلود اصل سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی با پاسخنامه تشریحی دانلود کتاب الکترونیکی از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی و گزینش عقیدتی و سیاسی  

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید