توجه به افراد دارای معلولیت گمشده آزمون های استخدامی

۳۹۱ روز قبل

مدیر کل سلامت شهرداری تهران گفت : برغم تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۹۷، به نظر می رسد هم چنان جامعه از بی توجهی به افراد دارای معلولیت رنج می برد.


به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سایت شهرداری تهران ،زینب نصیری با اشاره به جزئیات قانون حمایت از معلولان گفت: در بند "ج" صفحه ۵ دفترچه آزمون استخدامی تمرکز دستگاه های اجرایی کشور، موضوع سهمیه معلولان منطبق با بند "الف" ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۶ خردادماه ۸۳ مبنی بر تکلیف دولت به لحاظ کردن ۳ درصد سهمیه استخدامی برای معلولان استناد شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که قانون مذکور در سال ۹۷ اصلاح شد و علاوه بر اختصاص سهمیه ۳ درصدی برای افراد دارای معلولیت، در بند "ت" ماده ۱۱ این قانون بر اختصاص ۳۰ درصد از پست های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) در دستگاها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا، کم بینا و دارای معلولیت جسمی- حرکتی تاکید شده است.
مدیر کل سلامت شهرداری تهران گفت: همچنین در بند "ث" ماده مذکور، اختصاص ۳۰ درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویس دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی لحاظ شده است.
نصیری تاکید کرد: هم چنین در تبصره ذیل این ماده بر جذب افراد دارای معلولیت بدون برگزاری آزمون استخدامی تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه دستگاه ها تاکید شده است که به نظر می رسد در آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور که قرار است در نیمه مردادماه برگزار شود، به این امر هیچ توجهی نشده است.
وی ادامه داد: برغم تصویب قانون جامع معلولان، همچنان سقف شیشه ای جدی بر سر افراد دارای معلولیت وجود دارد که در دفترچه آزمون استخدامی کشور هم با واژه هایی چون ضرورت احصاء توانایی انجام کار، عدم اختصاص سهمیه به معلولین در وزارت آموزش و پرورش با وجود قید مدارس استثنائی در دفترچه و عدم استفاده از عناوین پستی مطابق با فرصت موجود در ماده ۱۱ قانون جامع معلولین، خود را نشان داده است.
مدیرکل سلامت شهرداری تهران با اشاره به ارتباط مدیریت شهری با ۳۵۴ کانون اجتماع محور معلولین، گفت: در اداره کل سلامت شهرداری تهران شاهد توانمندی ها و استعدادهای بی بدیل جامعه معلولین هستیم و باورداریم کاهش نابرابری های اجتماعی در سایه مطالبه گری، حمایت طلبی و توجه بیشتر مسئولین به گروه های خاص قابل دسترس است.
نصیری تاکید کرد: بنابراین، از دولت و مجلس درخواست می کنیم ضمن صدور دستور برای تجدید نظر در دفترچه آزمون استخدامی کشور، بارقه های امید را در افراد دارای معلولیت نسبت به تغییرات مبتنی بر قانون حمایت از حقوق معلولان زنده نگه دارند.

منبع : خبرگزاری صداوسیما

برای مشاهده اخبار استخدام معلولین اینجا کلیک کنید

 

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید