زمانبندی مصاحبه اختصاصی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی سال۹۷ هنر آموزان

۵۶۰ روز قبل

برنامه زمانی شرکت در مصاحبه اختصاصی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی سال ۱۳۹۷ هنر آموزان

اطلاعیه شماره ۵ هنرآموزان

هنرآموز حسابداری ،روز شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ و روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

هنرآموزان کامپیوتر، روز شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ و روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

هنرآموزان کودکیاری، روز شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

هنرآموزان صنایع غذایی، روز شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

هنرآموزان طراحی و دوخت، روز شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

هنرآموزان گرافیک، روز شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ و روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

هنرآموزان نقشه کشی عمومی، روز شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ و روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

برای مشاهده جدول زمانبندی اینجا کلیک کنید

 برای مشاهده صفحه استخدام آموزش و پرروش سال ۹۷ اینجا کلیک نمایید

 

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید