افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

۶۰ روز قبل

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان در باره مطالبات مستمری بگیران گفت: در مرحله اول مرداد پارسال با توجه به میزان سابقه بیمه پردازی و همینطور دستمزد زمان اشتغال مستمری بگیر مبالغی با توجه به متناسب سازی به دریافتی آنها اضافه شد اما مطالبه مستمری‌بگیران افزایش همانند مستمری بگیران کشوری و لشکری بود.افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی
حسینی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی در مرحله دوم اقدام به متناسب سازی مستمری بگیران متناسب با مستمری کشوری کرد و در فروردین ماه به حساب آنها واریز شد.

بگفته وی متناسب سازی بر اساس میزان بیمه پردازی افراد بود؛ افراددارای مشاغل سخت و زیان آور که بازنشسته شده بودند در مرحله اول سنوات بیمه پردازی آنها یعنی سنواتی که به‌صورت ارفاقی برای انهاانجام شده بود به نسبت سنوات مفید محاسبه نشده بود اما در مرحله دوم این سنوات محاسبه شد و مبالغ آن به حساب مستمری بگیران واریز شد.


سازمان تامین اجتماعی در استان کرمان افزون بر ۱۲۹۰۰۰ خانوار مستمری بگیر دارد و ماهانه پانصد میلیارد تومان به آنان پرداخت می‌کند.

منبع : خبر گزاری صداوسیما

برای مشاهده اخبار حقوق بازنشستگان اینجا کلیک کنید

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید