اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش کرمانشاه

۳۸۷ روز قبل ۲۴ نظر

خبر ۱ مهر ۹۷ - اطلاعیه جدول زمان‌بندی ادامه فرآیند استخدام پیمانی سال ۹۷

به اطلاع پذیرفته‌شدگان اصلی پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور «تیرماه سال ۱۳۹۷» وزارت آموزش و پرورش «سهمیه مدیریت‌ها و ادارات تابع اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه» می‌رساند؛ جدول زمان‌بندی ادامه فرآیند استخدامی به شرح ذیل اعلام می‌گردد. پذیرفته‌شدگان می‌بایست بر اساس برنامه اعلام شده با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل، شخصا در محل تعیین شده حضور یابند،

مکان: کرمانشاه، فرهنگیان فاز دو، روبروی پارک معلم، اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه - امور استخدام 

مدارک مورد نیاز:

۱-دو قطعه عکس تمام رخ ۴*۳ تهیه شده در سال جاری .

۲- پرینت قبولی نهایی.

 برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش کرمانشاه اینجا کلیک نمایید

 برای مشاهده صفحه استخدام آموزش و پرروش سال ۹۷ اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه جدول زمانبندی بررسی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی، مصاحبه و گزینش

جدول زمان بندی بررسی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی، مصاحبه و گزینش به شرح ذیل اعلام شد

به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور «تیرماه سال۱۳۹۷ »وزارت آموزش و پرورش « سهمیه مدیریت ها وادارات تابع اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه »می رساند جدول زمان بندی بررسی مدارک و مستندات ، معاینه پزشکی ، مصاحبه و گزینش به شرح ذیل اعلام می گردد،پذیرفته شدگان می بایست بر اساس برنامه اعلام شده با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل در محل تعیین شده حضور یابند، بدیهی است عدم مراجعه در زمان مقرر به هردلیل به منزله انصراف از ادامه روند استخدام می‌باشد و داوطلب حق اعتراض نخواهدداشت. ضمناً درصورت هرگونه تغییر در برنامه اعلام شده ، مراتب ازطریق همین سایت اعلام خواهد شد.

جدول زمان بندی بررسی مدارک و معاینه پزشکی

ردیف جنسیت رشته شغلی روز تاریخ ساعت
۱ مرد آموزگاری و آموزگار استثنایی شنبه ۹۷/۰۵/۱۳ ۷/۵صبح الی ۱۶ عصر
۲ زن آموزگاری براساس حرف اول نام خانوادگی از« الف تا ش»  یکشنبه  ۹۷/۰۵/۱۴ ۷/۵صبح الی ۱۶ عصر
۳ مرد دبیری ادبیات فارسی، عربی، معارف اسلامی وفلسفه دوشنبه ۹۷/۰۵/۱۵ ۷/۵صبح الی ۱۶ عصر
۴ زن آموزگاری براساس حرف اول نام خانوادگی از «ص تا ی» سه شنبه ۹۷/۰۵/۱۶ ۷/۵صبح الی ۱۶عصر
۵ مرد  دبیری رشته های ریاضی،تربیت بدنی،زبان وادبیات انگلیسی،زیست شناسی، شیمی، علوم تجربی، کاروفناوری وهنر چهارشنبه ۹۷/۰۵/۱۷ ۷/۵صبح الی ۱۶ عصر
۶ زن کلیه رشته های دبیری و هنرآموزی     پنجشنبه ۹۷/۰۵/۱۸ ۷/۵صبح الی ۱۶ عصر
۷ مرد دبیری رشته های تاریخ، علوم اجتماعی، جغرافیا و زمین شناسی، مشاوره و کلیه رشته های هنر آموزی  شنبه ۹۷/۰۵/۲۰ ۷/۵صبح الی ۱۶ عصر

۱-۱ - تمام صفحات شناسنامه .

۲-اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی .

۳-اصل و تصویر پشت و روکارت پایان خدمت یا معافیت« برادران».

۴-شش قطعه عکستمام رخ ۳*۴ تهیه شده در سال جاری .

۵-اصل و تصویر دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی مطابق با مدرک تحصیلی مجاز در کد شغل- محل انتخابی.

۶-اصل گواهی و سوابق خدمت غیر رسمی و تمام وقتدر وزارتخانه ها و... موضوع تبصره ذیل بند «۱۱»بخش دوم شرایط عمومی داوطلب آگهیاستخدامی برای داوطلبانی که به جهت داشتن کبر سنی به هنگام ثبت نام، داشتن سابقه خدمت تمام وقت دروزارتخانه هاو موسسات وشرکتها دولتی و... را اعلام نموده اند.

۷-اصل وتصویرمدارک مربوط به بومی بودندر کد شغل محل انتخابی مطابق اطلاعیه ثبت نام. (حسب موارد مندرج درذیل بند «ب »بخش اول آگهی استخدامی).

۸- معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگرانبرای (خانواده شهداء ، جانبازان و آزادگان) و مراجع ذیصلاح مندرج در آگهی (برای رزمندگان دارای سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها ،همسروفرزندان آنان ) در خصوص داوطلبان ایثارگر.

۹- معرفی نامه از سازمان بهزیستیاستان در مورد داوطلبانی که در کارنامه آنان سهمیه معلول درج شده است.

۱۰-معرفی نامه از بنیاد ملی نخبگانبرای داوطلبان نخبه .

* بدیهی است معرفی نامه های مندرج در بندهای ۸ تا ۱۰ باید تحت عنوان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه صادر شده باشد.

۱۱- پرینت قبولی.

۱۲-مقاله ، تحقیق ، ترجمه مرتبط با رشته شغلیو نیز گواهی مربوط به تجربه عملی مرتبط با رشته شغلی و مدارک مربوط به آشنایی با نرم افزارهای کاربردی مرتبط با رشته شغلی انتخابی . (این مدارک در زمان مصاحبه تخصصی مورد استفاده خواهد بود.

سایر موارد قابل توجه:

رعایت کلیه شرایط وضوابط مندرج دردفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکزدستگاه‌های اجرایی کشور(مورخ ۹۷/۰۲/۲۳) مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور و اصلاحیه بعدی آن از سوی داوطلبان الزامی می‌باشد.
پس از بررسی و احراز صحت مدارک براساس کلیه شرایط و ضوابط مندرج در آگهی استخدام توسط کارگروه مربوطه، در صورتی که داوطلب براساس تشخیص پزشک معتمد آموزش و پرورش ، دارای سلامت جسمانی، روانی و توانایی حسن انجام وظایف محوله برای شغل معلمی شناخته شود، با دریافت فرم مربوط به مرحله مصاحبه معرفی می شود.

۳- معرفی داوطلب برای انجام مصاحبه استخدامی به منزله قبولی فرد تلقی نمی‌گرددبلکه درگزینش نهایی با توجه به کد شغل محل انتخابی، براساس مجموع نمره فضلی داوطلبان معرفی شده با وزن هفتاد درصد (۷۰%) آزمون کتبی و سی درصد (۳۰%) مصاحبه استخدامی، به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (به ترتیب نمره فضلی) صورت خواهد گرفت.

۴- داوطلبان معرفی شده برای مصاحبه استخدامی موظفند "فرم اطلاعات فردی را ازسایت دبیرخانه هیات مرکزی گزینش به نشانی: http://www.gozinesh.medu.ir یا لینک زیردریافت و نسبت به تکمیل دقیق فرم و الصاق یک قطعه عکس به آن اقدام و به همراه دو قطعه عکس پرسنلی، تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی، همزمان با تحویل سایر مدارک درزمان مصاحبه استخدامی، تحویل نماینده هسته گزینش نمایند.

۵- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی استخدام و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه و جذب، محرز شود، داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع ارایه نموده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی استخدام می باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلا اثر می‌گردد.

 برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش کرمانشاه اینجا کلیک نمایید

 برای مشاهده صفحه استخدام آموزش و پرروش سال ۹۷ اینجا کلیک نمایید

۲۴ نظر برای اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش کرمانشاه

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید