اطلاعیه های اعلام شده ششمین آزمون فراگیر در وزارت صنعت و معدن

۸۹ روز قبل ۱۷ نظر

خبر ۲۸ خرداد ۹۸ -اطلاعیه زمان مصاحبه آزمون استخدام وزارت صنعت، معدن و تجارت

مطابق اعلام دستگاه مجری ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در سال ۹۳۱۷اسامی داوطلبان معـرفی شده چند برابر ظرفیت مرحله بررسی مدارک ششمین امتحان مشتـرک فراگیر دستگاههـای اجرایی کشور جهت مرحله مصاحبه استخدامی به شرح پیوست می باشد. ضروری است داوطلب در ساعت ۰۳۳۸ صبح روز و تاریخ تعیین شده جهت انجام مصاحبه استخدامی در نشانی زیر حضور داشته باشند. تهران، خیایان استاد نجات الهی، خیایان شهید کلانتری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبقه یازدهم در صورتی که داوطلب دارای سوابق آموزشی و پژوهشی)به شرح ذیل( می باشد الزم است اصل مدارک و مستندات مربوطه را در روز مصاحبه همراه داشته باشد.

 برای مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۰ اردیبهشت ۹۸ - اطلاعیه بررسی مدارک معرفی شدگان چند برابر ظرفیت وزارت صنعت و معدن

بدینوسیله به اطلاع معرفی شدگان چند برابر ظرفیت در ششمین امتحان مشترک دستگاه های اجرایی کشور میرساند : جهت تکمیل پرونده و تطبیق مستندات با در دست داشتن مدارک ذیل از تاریخ ۹۸/۰۲/۲۱ لغایت ۹۸/۰۳/۸ به آدرس :تهران خیابان استاد نجات الهی ، خیابان شهید کلانتری ، ساختمان شهید الهی، وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، طبقه هفتم ، اداره منابع انسانی و رفاه مراجعه نمایند

برای مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

 برای مشاهده اطلاعیه در وب سایت وزارت صنعت و معدن اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده صفحه استخدام وزارت صنعت و معدن اینجا کلیک نمایید

۱۷ نظر برای اطلاعیه های اعلام شده ششمین آزمون فراگیر در وزارت صنعت و معدن

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید