استخدام۱۰ردیف شغلی در کادر مدیریتی گروه صنایع غذایی بیژن/تهران

۴ روز قبل

استخدام گروه صنایع غذایی بیژن

گروه صنایع غذایی بیژن بمنظور تکمیل کادر مدیریتی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر با شرط حداقل ۵ سال تجربه مرتبط در شرکتهای پخش و تولید مواد غذایی را با شرایط مناسب دعوت به همکاری می نماید.

ردیف عنوان شغلی  شرایط احراز
۱ مدیر توزیع حداقل ۵ سال تجربه مرتبط در شرکتهای پخش و تولید مواد غذایی
۲ مدیر فروش تهران حداقل ۵ سال تجربه مرتبط در شرکتهای پخش و تولید مواد غذایی
۳ مدیر فروش شهرستان حداقل ۵ سال تجربه مرتبط در شرکتهای پخش و تولید مواد غذایی
۴ مدیر فروش بازار خاص حداقل ۵ سال تجربه مرتبط در شرکتهای پخش و تولید مواد غذایی
۵ مدیر بازرگانی حداقل ۵ سال تجربه مرتبط در شرکتهای پخش و تولید مواد غذایی
۶ مدیر بازاریابی حداقل ۵ سال تجربه مرتبط در شرکتهای پخش و تولید مواد غذایی
۷ مدیر تامین کالا حداقل ۵ سال تجربه مرتبط در شرکتهای پخش و تولید مواد غذایی
۸ مدیر انبار حداقل ۵ سال تجربه مرتبط در شرکتهای پخش و تولید مواد غذایی
۹ مدیر مالی حداقل ۵ سال تجربه مرتبط در شرکتهای پخش و تولید مواد غذایی
۱۰ مدیر اداری حداقل ۵ سال تجربه مرتبط در شرکتهای پخش و تولید مواد غذایی
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
درج عنوان شغلی در موضوع ایمیل الزامی است
آدرس ایمیل: HR@bijan-ds.com

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید