استخدام نیروی مسلط به ارتباطات واحدها

۲۳۱۰ روز قبل

شرکت شکلات فرمند در استان البرز در ردیف های شغلی ذیل استخدام می نماید:

  • کد شغلی: B1

سمت: کارشناس بازرگانی خارجی
تخصص ودانش: آشنا به امور بازرگانی خارجی،خرید خارجی، تسلط به زبان انگلیسی ، کامپیوتر و اینترنت
سابقه کار: حداقل ۱ سال
جنسیت:زن

  • کد شغلی: HM

سمت: مدیر منابع انسانی
تخصص و دانش: مدرک مرتبط ترجیحاً مدیریت
سابقه کار: ۱۰ سال مفید
تخصص و توانمندی ها: آشنا به قوانین کار و بیمه و طبقه بندی مشاغل، آموزش و حقوق و دستمزد
دانش موضوعات مرتبط با منابع انسانی در زمینه استخدام و ارزیابی عملکرد کارکنان
داشتن مهارت در زمینه مصاحبه، مذاکره و ارتباطات قوی
جنسیت: مرد/زن

  • کد شغلی:ERP3

سمت: کارشناس طراحی سیستم
تخصص و دانش: حداقل لیسانس مهندسی مرتبط
سابقه کار: حداقل ۳ سال
توانمندی ها: تسلط به ارتباطات واحدها
تسلط به تهیه سند فرآیند جاری
تسلط به نمودارهای OPC-DFD

از کاربران خواهشمند است در قسمت Subjectایمیل ارسالی کد شغلی قید گردد.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید