استخدام شرکت فرآورده های لبنی و بستنی رامک(زمان دریافت کارت)

۲ روز قبل ۵ نظر

استخدام شرکت فرآورده های لبنی و بستنی رامک

خبر ۵ اردیبهشت ۹۷ – زمان دریافت کارت آزمون شرکت رامک شیراز

داوطلبان گرامی شرکت کننده در آزمون شرکت رامک شیراز تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ می باشد

تاریخ برگزاری آزمون نیز روز  ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ می باشد


خبر ۲۹ فروردین ۹۷ – مهلت ویرایش ثبت نام شرکت فرآورده های لبنی و بستنی رامک

ضمن آرزوی موفقیت تیم «ای استخدام» برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام شرکت فرآورده های لبنی و بستنی رامک شیراز به اطلاع می رسانیم،مهلت ویرایش ثبت نام داوطلبان تا تا روز شنبه ۹۷/۰۲/۰۱ می باشد


شرکت فرآورده های لبنی و بستنی رامک شیراز در نظر دارد نیروی مورد نیاز خود را در مقاطع دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به شرح جدول ذیل و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، آزمون های روانشناختی و گزینش به صورت قراردادی جذب نماید.

افرادی که متقاضی شرکت در آزمون می باشند، می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ به آدرس اینترنتی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف (www.karasa.ir) مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شایان ذکر است آزمون کتبی اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می گردد و مهلت ثبت نام نیز تمدید نخواهد شد.

ردیفعنوان
شغل
مدرک
تحصیلی
سابقه
کار
جنسیتتوضیحات
۱کارگر
خط تولید
دیپلم
و بالاتر
مرددارای توان
بدنی مناسب
۲تکنسین
تعمیرات
دیپلم/
کاردانی برق
قدرت
مردترجیحاً
آشنایی با
امور تعمیرات
دستگاهها
۳تکنسین
تأسیسات
کاردانی
تأسیسات یا
مکانیک (گرایش
سیالات یا
جامدات)
مردترجیحاً
دارای سابقه
کار مرتبط در
تأسیسات
۴مسئول
دفتر
حداقل
فوق دیپلم
حسابداری
زنآشنایی به حسابداری
و نرم
افزارهای آفیس
– مسلط به اکسل – آشنا
به زبان انگلیسی
۵سرپرست
حسابداری
فروش
کارشناسی
حسابداری
۴ سالمرد/ زنمسلط
به سیستم
حسابداری رایورز
– دارای سابقه
در حسابداری
فروش شرکت های
تولیدی
۶سرپرست
حسابداری
شعبه
کارشناسی
حسابداری
۳ سالمرد/
زن
مقیم
بوشهر – ترجیحاً
آشنا به سیستم
فروش مویرگی
کارا
۷کارشناس
رسیدگی
اسناد و
حسابها
کارشناسی
حسابداری
۳ سالمرد/
زن
آشنائی
با نحوه مغایرت
گیری با تأمین
کنندگان
۸کارشناس
حسابداری
مالی
کارشناسی
حسابداری
۳ سالمرد/
زن
آشنائی
با سیستم
حسابداری رایورز
– مسلط به
ارسال
معاملات فصلی
۹کارشناس
حسابداری
اموال و دارایی
ثابت
کارشناسی
حسابداری
۳ سالمرد/
زن
آشنایی
به جمعداری
اموال
۱۰کارشناس
حسابداری
صنعتی
کارشناسی
حسابداری
۳ سالمرد/
زن
آشنا
به مباحث بهای
تمام شده – مسلط به
اکسل
۱۱کارشناس
مهندسی صنایع
کارشناسی
مهندسی صنایع
۳ سالمرد/
زن
آشنا
به تجزیه و
تحلیل فرایندهای
تولیدی و
مباحث مهندسی
ارزش و مدیریت
هزینه – مسلط
به تهیه
طرحهای توجیهی
اقتصادی
۱۲کارشناس
برنامه ریزی
نت
کارشناسی
صنایع، مکانیک
یا برق قدرت
۱ سالمردتسلط بر نرم
افزارهای
مورد نیاز
مبحث نگهداری
و تعمیرات
۱۳کارشناس
تدارکات فنی
کارشناسی
رشته های فنی
و مهندسی
۱ سالمردآشنایی با
امور
تدارکات و
بازرگانی
۱۴کارشناس
سفارشات
خارجی
کارشناسی
بازرگانی یا
رشته های فنی
و مهندسی
۱ سالمردآشنا به امور
بازرگانی
خارجی – تسلط
به زبان انگلیسی
۱۵کارشناس
بهداشت حرفه
ای
کارشناسی
بهداشت حرفه
ای
مرد/
زن
دارا بودن تأییدیه
مرکز بهداشت
۱۶سرپرست
مالی مناطق
کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
حسابداری یا
حسابرسی
۳ سالمردمسلط
به حسابرسی
از شعب توزیع –
ترجیحاً
آشنا به سیستم
فروش مویرگی
کارا – امکان
رفتن به
ماموریت های
طولانی
۱۷کارشناس
بودجه ریزی و
تحلیل
عملکرد
کارشناسی
ارشد
حسابداری
۳ سالمرد/
زن
مسلط به
تهیه بودجه و
تجزیه و تحلیل
انحرافات در
شرکتهای تولیدی
۱۸کارشناس
سرمایه گذاری
کارشناسی/
کارشناسی
ارشد مدیریت
مالی
۳ سالمرد/
زن
مسلط
به تحلیل های
اقتصادی در
حوزه سرمایه
گذاری در طرح
ها و پروژه های
تولیدی
۱۹کارشناس
تولید
کارشناسی/
کارشناسی
ارشد صنایع
غذائی
مردترجیحاً
سابقه کار
مرتبط در
صنعت لبنیات
۲۰کارشناس
مخابرات
کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
مخابرات یا
کامپیوتر
۲ سالمرد/
زن
مسلط
به تعمیر تجهیزات
مخابراتی
۲۱کارشناس
کامپیوتر
کارشناسی/
کارشناسی
ارشد کامپیوتر
۲ سالمرد/
زن
مسلط
به شبکه و عیب یابی
سخت افزار
۲۲کارشناس
تضمین کیفیت
کارشناسی/
کارشناسی
ارشد مهندسی
صنایع، صنایع غذایی،
مدیریت صنعتی
۱ سالمردآشنایی
با
استاندارد ایزو
۲۲۰۰۰ و سابقه
کار در صنایع
غذایی
۲۳کارشناس
مهندسی فروش
کارشناسی/
کارشناسی
ارشد مهندسی
صنایع، مدیریت
صنعتی یا مدیریت
اجرایی
مرد/
زن
دارای
روابط عمومی
مناسب – تسلط
به نرم
افزارهای آفیس
۲۴کارشناس
فروش عاملین
کارشناسی/
کارشناسی
ارشد مدیریت یا
مهندسی صنایع
۱ سالمردترجیحاً
سابقه کار
مرتبط با بخش عاملین
۲۵کارشناس
بازاریابی
کارشناسی/
کارشناسی
ارشد بازاریابی،
مدیریت،
مهندسی صنایع
و سایر رشته
های مرتبط
۱ سالمرد/
زن
تسلط نسبی به
زبان انگلیسی
– آشنا به تبلیغات
و مارکتینگ
۲۶کارشناس
کنترل پروژه
کارشناسی/
کارشناسی
ارشد مهندسی
صنایع
مرد/ زنتسلط به
مباحث کنترل
پروژه –
ترجیحاً
دارای سابقه
کار مرتبط با
کنترل پروژه
۲۷کارشناس
برنامه ریزی
تولید
کارشناسی/
کارشناسی
ارشد مهندسی
صنایع
مردترجیحاً
سابقه کار
مرتبط در
صنعت لبنیات
۲۸مهندس
مکانیک
کارشناسی/
کارشناسی
ارشد مهندسی
مکانیک
۱ سالمردترجیحاً
سابقه کار
مرتبط در
صنعت لبنیات
۲۹مهندس
برق قدرت
کارشناسی/
کارشناسی
ارشد مهندسی
برق قدرت –
صنعتی
۱ سالمردترجیحاً
سابقه کار
مرتبط در
صنعت لبنیات
۳۰مهندس
تأسیسات
کارشناسی/
کارشناسی
ارشد مهندسی
مکانیک گرایش
تأسیسات
۱ سالمردترجیحاً
سابقه کار
مرتبط در
صنعت لبنیات
۳۱نگهباندیپلم و
بالاتر
۱
سال
مرددارای توان
بدنی مناسب و
ترجیحاً
سابقه کار در
انتظامات

افرادی که متقاضی شرکت در آزمون می باشند، می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به آدرس اینترنتی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف (www.karasa.ir) مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شرایط شرکت در آزمون:

۱- شرایط عمومی:

۱-۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۱-۲- تدیّن به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّح در قانون اساسی

۱-۳- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم برای متقاضیان مرد

۱-۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. (با تأیید مراجع ذی‌صلاح)

۱-۵- عدم تعهد اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگان­ها به هر شکل ممکن

۱-۶- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی

۱-۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر

۲- شرایط سنی:

۲-۱- حداکثر سن مجاز برای داوطلبان دیپلم ۲۶ سال (متولدین ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ و بعد از آن)، فوق دیپلم ۲۸ سال (متولدین ۱۳۶۹/۰۱/۰۱ و بعد از آن)، برای داوطلبان کارشناسی ۳۰ سال (متولدین ۱۳۶۸/۰۱/۰۱ و بعد از آن) و برای داوطلبان کارشناسی ارشد ۳۲ سال (متولدین ۱۳۶۵/۰۱/۰۱ و بعد از آن) است.

۲-۲- مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.

۲-۳- به ازای هر سال سابقه کار که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد، یک سال و حداکثر ۷ سال به حداکثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.

۳- شرایط مدرک تحصیلی:

۳-۱- مدارک دانشگاهی افرادی برای شرکت در آزمون قابل قبول است که از طریق آزمونهای سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی موفق به ورود شده باشند و یا از دانشگاههای معتبر خارج از کشور، مدارک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت کرده باشند.

۳-۲- دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد. (گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه نظام وظیفه مورد قبول نخواهد بود.)

۳-۳- تأیید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه­های آزاد اسلامی از سوی دفتر امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی آن دانشگاه و فارغ التحصیلان خارج از کشور از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری، الزامی است.

۳-۴- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور می بایست از طریق سازمان مرکزی پیام نور و با درج پذیرش از طریق آزمون سراسری و با ذکر معدل کل صادر گردیده باشد.

تذکر: مدرک تحصیلی داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ فراغت از خدمت نظام وظیفه و کارت معافیت دائم ­آنان بعد از تاریخ ۹۷/۰۱/۰۱ باشد به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

۴- نحوه ثبت نام و مهلت آن:

اوطلبان از تاریخ درج این آگهی حداکثر تا پایان روز سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۸ فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل برای شرکت در آزمون ثبت نام نمایند. (مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود).

۴-۱- مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن

۴-۲- واریز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) به صورت الکترونیکی به‌عنوان حق ثبت نام در آزمون.

*وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
تبصره ۱ : هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در آزمون یک مقطع، رشته و گرایش را دارد.

۴-۳- داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن کرده و فایل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند. (حجم عکس ۴×۳ نباید بیشتر از ۴۰ کیلوبایت و بقیه موارد اسکن شده نباید بیشتر از ۸۰ کیلوبایت باشد)

· عکس داوطلب ۴×۳

· گواهی تحصیلی

· شناسنامه

· کارت ملی

· کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم برای متقاضیان مرد

۴-۴- ثبت تکمیل مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود در سایت www.karasa.ir به طور صحیح و دقیق و دریافت کد رهگیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضروری می‌باشد.

۴-۵- داوطلبان باید پس از ثبت نام به سایت مذکور مراجعه کرده با ورود کد رهگیری از وضعیت ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و جهت چاپ صفحه تاییدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایید.

۴-۶- تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه، زمان، مکان و نحوه برگزاری آزمون در سایت مذکور اعلام می­گردد.

تبصره ۲: لازم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکمیل اطلاعات دقت نمایند. مسئولیت درستی اطلاعات وارد شده به‌عهده داوطلب بوده و پس از اعلام نتایج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدارک خواسته شده و کپی آنها را به همراه داشته باشند.

۵- نحوه برگزاری آزمون:

۵-۱- آزمون بصورت چهارگزینه‌ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ‌های نادرست برگزار می‌گردد.

۵-۲- آزمون کتبی هر رشته از دروس عمومی (شامل هوش، اطلاعات عمومی، زبان انگلیسی و فن آوری اطلاعات) و سؤالات تخصصی شامل دروس تحصیلی تخصصی رشته دانشگاهی مورد نظر خواهد بود.

۱۷کارشناسی
ارشد
حسابداریکارشناس
بودجه ریزی و
تحلیل
عملکرد
مسلط به تهیه
بودجه و تجزیه
و تحلیل
انحرافات در
شرکتهای تولیدی
حسابداری
مالی،
حسابداری
صنعتی،
حسابرسی پیشرفته،
حسابداری
مدیریت،
حسابداری
دولتی و
حسابداری
مالیاتی
کارشناسی
ارشد
عمومیکلیه گرایش‌هاکلیه گرایش‌هاهوش و
استعداد تحصیلی،
اطلاعات
عمومی، زبان
انگلیسی و فن
آوری
اطلاعات
۵و۶و۷و۸و۹و۱۰کارشناسیحسابداریکلیه گرایش‌هاسرپرست
حسابداری
فروش،
سرپرست
حسابداری
شعبه،
کارشناس رسیدگی
اسناد و حسابها،
کارشناس
حسابداری
مالی،
کارشناس
حسابداری
اموال و دارایی
ثابت،
کارشناس
حسابداری
صنعتی
اصول
حسابداری،
حسابداری
میانه،
حسابداری
پیشرفته،
حسابداری
صنعتی و
حسابرسی
۱۱کارشناسیمهندسی صنایعکلیه گرایش‌هاکارشناس
مهندسی صنایع
تحقیق در
عملیات، طرح
ریزی
واحدهای
صنعتی،
برنامه ریزی
و کنترل پروژه،
برنامه ریزی
و کنترل
موجودی
۱۲کارشناسیمهندسی صنایع،
مکانیک یا
برق قدرت
کارشناس
برنامه ریزی
نت
تسلط بر
نرم افزارهای
مورد نیاز
مبحث نگهداری
و تعمیرات
طرح ریزی
واحدهای
صنعتی،
برنامه ریزی
و کنترل پروژه،
ترمودینامیک،
مقاومت
مصالح، مدار
الکتریکی،
الکترونیک
۱۳کارشناسیرشته های
فنی و مهندسی
کارشناس
تدارکات فنی
آشنایی با
امور
تدارکات و
بازرگانی
ریاضی و
آمار، فیزیک،
هوش و
استعداد تحصیلی،
اطلاعات
عمومی، ادبیات
فارسی، زبان
انگلیسی،
مبانی فن آوری
اطلاعات (۱۰۰
سوال)
۱۴کارشناسیبازرگانی یا
رشته های فنی
و مهندسی
کارشناس
سفارشات
خارجی
آشنا به
امور
بازرگانی
خارجی – تسلط
به زبان انگلیسی
مبانی
سازمان و مدیریت،
بازاریابی،
تحقیق در عملیات،
مدیریت
بازرگانی،
اصول بازاریابی
۱۵کارشناسیبهداشت
حرفه‌ای
کارشناس
بهداشت حرفه
ای
دارا بودن
تأییدیه
مرکز بهداشت
عوامل زیان
آور محیط
کار، بیماریهای
ناشی از کار،
سم شناسی شغلی
و ایمنی و
ارگونومی در
محیط کار،
بهداشت محیط
کار
۱۶کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
حسابداری یا
حسابرسی
سرپرست مالی
مناطق
مسلط به
حسابرسی از
شعب توزیع –
ترجیحاً
آشنا به سیستم
فروش مویرگی
کارا – امکان
رفتن به
ماموریت های
طولانی
حسابداری
مالی،
حسابداری
صنعتی، حسابرسی۲,۱
۱۸کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
مدیریت مالیکارشناس
سرمایه گذاری
مسلط به
تحلیل های
اقتصادی در حوزه
سرمایه گذاری
در طرح ها و
پروژه های
تولیدی
اقتصاد خرد
و کلان، مدیریت
مالی،
حسابداری
مالی و صنعتی،
مدیریت سرمایه
گذاری و ریسک
۱۹کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
صنایع غذائیکارشناس
تولید
ترجیحاً
سابقه کار
مرتبط در
صنعت لبنیات
اصول بسته
بندی، اصول نگه
داری، تجزیه،
تغذیه،
غلات، کنترل
کیفی مواد
غذایی،
مهندسی صنایع
غذایی
۲۰کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
مخابرات یا
کامپیوتر
کارشناس
مخابرات
مسلط به
تعمیر تجهیزات
مخابراتی
مدارهای
الکتریکی،
الکترونیک،
الکترومغتاطیس،
سیگنال و
سیستم، مدار
منطقی
۲۱کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
کامپیوترکارشناس
کامپیوتر
مسلط به
شبکه و عیب یابی
سخت افزار
ساختمان
داده ها و
طراحی
الگوریتم،
شبکه های کامپیوتری،
مدار منطقی،
سیستم عامل
۲۲کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
مهندسی صنایع،
صنایع غذایی،
مدیریت صنعتی
کارشناس
تضمین کیفیت
آشنایی با
استاندارد ایزو
۲۲۰۰۰ و سابقه کار
در صنایع غذایی
طرح ریزی
واحدهای
صنعتی،
برنامه ریزی
و کنترل
پروژه،
برنامه ریزی
و کنترل
موجودی،
اصول بسته
بندی، اصول
نگه داری،
کنترل کیفی
مواد غذایی،
مدیریت صنعتی،
حسابداریصنعتی
۲۳کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
مهندسی صنایع،
مدیریت صنعتی
یا مدیریت
اجرایی
کارشناس
مهندسی فروش
دارای
روابط عمومی
مناسب – تسلط
به نرم
افزارهای آفیس
برنامه
ریزی و کنترل
پروژه،
برنامه ریزی
و کنترل
موجودی،
تئوری مدیریت،
اصول سازمان
و مدیریت،
حسابداری
صنعتی،
فناوری اطلاعات
پیشرفته
۲۴کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
مدیریت یا
مهندسی صنایع
کارشناس
فروش عاملین
ترجیحاً
سابقه کار
مرتبط با بخش
عاملین
تئوری مدیریت،
تحقیق در
عملیات، طرح
ریزی
واحدهای
صنعتی،
برنامه ریزی
و کنترل
پروژه،
برنامه ریزی
و کنترل
موجودی،
اصول سازمان
و مدیریت
۲۵کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
بازاریابی،
مدیریت،
مهندسی صنایع
و سایر رشته
های مرتبط
کارشناس
بازاریابی
تسلط نسبی
به زبان انگلیسی
– آشنا به تبلیغات
و مارکتینگ
تجزیه و
تحلیل صورت‌های
مالی،
اقتصاد مدیریت،
سازمان‌های
پولی و مالی،
بازار پول و سرمایه،
مدیریت
بازاریابی،
بازاریابی و
مدیریت
بازار، اصول
بازاریابی،
زبان تخصصی
۲۶کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
مهندسی صنایعکارشناس
کنترل پروژه
تسلط به
مباحث کنترل
پروژه – ترجیحاً
دارای سابقه
کار مرتبط با
کنترل پروژه
طرح ریزی
واحدهای
صنعتی،
برنامه ریزی
و کنترل
پروژه،
برنامه ریزی
و کنترل موجودی
۲۷کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
مهندسی صنایعکارشناس
برنامه ریزی
تولید
ترجیحاً
سابقه کار
مرتبط در
صنعت لبنیات
طرح ریزی
واحدهای
صنعتی،
برنامه ریزی
و کنترل
پروژه،
برنامه ریزی
و کنترل
موجودی،
برنامه ریزی
تولید
۲۸کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
مهندسی
مکانیک
مهندس مکانیکترجیحاً
سابقه کار
مرتبط در
صنعت لبنیات
ترمودینامیک
۱و۲، مکانیک سیالات
۱و۲، انتقال
حرارت ۱،
استاتیک،
مقاومت
مصالح ۱و۲
۲۹کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
مهندسی برققدرت – صنعتیترجیحاً
سابقه کار
مرتبط در
صنعت لبنیات
بررسی سیستم
های قدرت ۱و۲،
ماشین های
الکتریکی،
کنترل و
مدارهای
الکتریکی
۳۰کارشناسی/
کارشناسی
ارشد
مهندسی
مکانیک
تاسیساتترجیحاً
سابقه کار
مرتبط در
صنعت لبنیات
طراحی مبدل‌های
حرارتی،
طراحی
اجزاء،
ترمودینامیک،
مکانیک سیالات،
انتقال
حرارت، تهویه
مطبوع و
حرارت مرکزی
کارشناسیعمومیکلیه گرایش‌هاکلیه گرایش‌هاهوش و
استعداد تحصیلی،
اطلاعات
عمومی، زبان
انگلیسی و فن
آوری
اطلاعات
۲دیپلم/
کاردانی
مهندسی برققدرتتکنسین تعمیراتمدار الکتریکی
۱ و ۲، الکترونیک
صنعتی، ماشین‌های
DC،
ماشین‌های AC و
ترانسفورماتورها
۳کاردانیمهندسی
مکانیک یا
تاسیسات (گرایش
سیالات یا
جامدات)
تکنسین تأسیساتترمودینامیک،
مکانیک سیالات،
انتقال
حرارت، تهویه
مطبوع و
حرارت مرکزی،
سیستم‌های
کنترل تاسیسات
و حرارت مرکزی
با آب و هوای
گرم
۴فوق دیپلمحسابداریمسئول دفتر اصول
حسابداری
۱و۲و۳،
حسابداری
دولتی ۱،
حسابداری
صنعتی شامل
دروس
:حسابداری
صنعتی
۱(حسابداری
بهای تمام
شده) و
حسابرسی
شامل دروس:  اصول
حسابرسی ۱
فوق دیپلمعمومیکلیه گرایش‌هاکلیه گرایش‌هاهوش و
استعداد تحصیلی،
اطلاعات
عمومی، زبان
انگلیسی و فن
آوری
اطلاعات
۱دیپلم و
بالاتر
عمومی و
تخصصی
کارگر خط
تولید
هوش و
استعداد تحصیلی،
اطلاعات
عمومی، زبان
انگلیسی و فن
آوری
اطلاعات

تحصیلی تخصصی رشته دانشگاهی مورد نظر خواهد بود.
۶- توضیحات مهم:

۶-۱- چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در مصاحبه نماید، با مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدی (حتی در صورت پذیرش در آزمون و اشتغال به کار) موضوع بکارگیری وی منتفی و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

۶-۲- بدیهی است قبولی در مصاحبه حضوری به منزله جذب نهایی فرد نیست. بلکه مراحل جذب شامل قبولی در مصاحبه تخصصی و روانشناختی، آزمون عملی و معاینات پزشکی و تایید فرد توسط کمیسیون مربوطه و قبولی در گزینش است که در صورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قید شده از ایشان جهت انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.

۶-۳- شرکت در خصوص اسکان و ایاب و ذهاب خارج از محدوده شیراز تعهدی نخواهد داشت.

۷- دریافت کارت آزمون:

۷-۱- دریافت کارت ورود به جلسه برای داوطلبان، از طریق سایت مذکور طبق کد رهگیری ارائه شده، در تاریخهای تعیین شده امکان‌پذیر است.

۷-۲- آزمون در شهر شیراز برگزار خواهد شد. محل و زمان دقیق آزمون همزمان با دریافت کارت در سایت قابل مشاهده است.

۸- اعلام نتایج آزمون:

۸-۱- نتایج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاری مصاحبه متعاقباً از طریق سایت مذکور (www.karasa.ir) اعلام خواهد شد.

۸-۲- داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۶۶۵۶۰۴۶۵ -۶۶۵۳۰۰۴۳- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

5 نظر برای «استخدام شرکت فرآورده های لبنی و بستنی رامک(زمان دریافت کارت)»


لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

  • برای دریافت جدیدترین اخبار و آگهی های استخدامی در کانال تلگرام «ای استخدام» اینجا کلیک کنید
  •  براي اطلاع از آخرين آگهي هاي مربوط به رشته و شهر خود اينجا را کليک کنيد.