اخبار استخدامی امروز

همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی قوه قضاییه
امشب آخرین مهلت ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد پزشکی ۱۴۰۰
هدفگذاری ۸۰ درصدی اشتغال زندانیان تا پایان سال
اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش قم
حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد
اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری
اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش گلستان
اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خراسان رضوی
استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (اطلاعیه جدید)
اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش کرمانشاه
اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها در سال ۱۴۰۰(آخرین اخبار)
آخرین اخبار تحصیلی کشور در سال ۱۴۰۰
میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۰ (کلیه اخبار)
اخبار اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۰ (کلیه اخبار)
شروع استخدام های جدید در سال ۱۴۰۰
ثبت نام متقاضیان امریه سربازی مرکز جذب هیات علمی آغاز شد
اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش آذربایجان غربی
اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش هرمزگان
اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش کردستان