آرشیو استخدامهای سازمان آتش نشانی

۷۹ روز قبل ۱ نظر

برای مشاهده صفحه اصلی استخدام آتش نشانی های کل کشور اینجا کلیک کنید

خبر ۱۶ تیر ۹۸ - اصلاحات و اضافات دفترچه راهنمای آزمون مشاغل آتشنشانی شماره ۲

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتشنشانی شهـــرداریهای کشور، بدینوسیله به اطلاع
کلیه داوطلبان شــرکت در امتحان مذکور میرســاند، با توجه به اعلام ســازمان شــهرداریها و دهیاریهای کشــور، اصــلاحات و
اضافات ذیل در سامانه ثبت نام صورت گرفته است.
کلیه داوطلبان می توانند در مهلت باقیمانده تا پایان مدت ثبت نام، پس از مطالعه دقیق دفتــــــرچه راهنمای ثبتنام و همچنین مندرجات این اصــلاحیه و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به ســامانه ثبت نام این آزمون به نشــانی ir.hrtc.www مراجعه و نسبت به ثبت نام در امتحان مذکور اقدام نمایند و یا اگر قبلا ثبت نام کرده اند ضمن مراجعه به پروفایل خود در صورت تمایل نسبت به ویرایش آن اقدام نمایند.
لازم به ذکر است مهلت تعیین شده برای ثبتنام ۱۹/۴/۱۳۹۸ و ویرایش اطلاعات تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۸ میباشد.

۱ .در ظرفیت شغل محلهای زیر، تغییرات ایجاد شده است :
- استانداری استان فارس
ردیف ۱۴۹۳ ،شغل محل «آتشنشان» در «شهر شیراز» ۷۳ نفر مرد در سهمیه آزاد و ۲۸ نفر مرد در سهمیه ۲۵ درصد
ایثارگران میباشد.
ردیف ۱۴۹۵ ،شغل محل «آتشنشان» در «شهر فسا» ۵ نفر مرد در سهمیه آزاد و ۳ نفر مرد در سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران
میباشد.
ردیف ۱۵۲۶ ،شغل محل «راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین» در «شهر شیراز» ۳۱ نفر مرد در سهمیه آزاد و ۱۲ نفر مرد
در سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران میباشد.

۲ .شغل محلهای زیر به شغلمحلهای مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام داوطلبان اضافه میگردد :
- استانداری استان فارس
شغل محل «آتشنشان» در «شهر بوانات» با ظرفیت ۱ نفر مرد در سهمیه آزاد
شغل محل «راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین» در «شهر بوانات» با ظرفیت ۱ نفر مرد در سهمیه آزاد
شغل محل «آتشنشان» در «شهر دوزه شهرستان جهرم» با ظرفیت ۱ نفر مرد در سهمیه آزاد

برای مشاهده فایل اصلاحات و اضافات اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۵ تیر ۹۸ - اطلاعیه در خصوص داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگر ۲۵ درصد آزمون استخدام پیمانی مشاغل آتش نشانی 

به اطلاع داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران که در مهلت قانونی(تا پایان روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ )در سامانه ثبت نام نموده و کد رهگیری دریافت می نمایند، ولی سهمیه ایثارگری ۲۵ درصد آنها توسط سامانه بنیاد شهید تایید نشده است، میرساند ؛چنانچه تا پایان روز شنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸ موفق به ثبت تغییرات مورد نظر در سامانه سجایای بنیادشهید شوند، میتوانند صرفاً از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ عصر روز یکشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ ،با مراجعه به پروفایل خود در سایت www.hrtc.ir (قسمت ویرایش اطلاعات) نسبت به ویرایش و ثبت تغییرات نهایی سهمیه ایثارگری ۲۵ درصد خود اقدام نمایند.

نکته: بخش «ویرایش اطلاعات» برای دیگر داوطلبان، در تاریخ مذکور غیرفعال خواهد بود.

برای مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک کنید

خبر ۱۱ تیر ۹۸ -  اصلاحات و اضافات دفترچه راهنمای آزمون مشاغل آتشنشانی

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون استخدام نیروی پیمانی مشاغل آتشنشانی شهـــرداریهای کشور، بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شــرکت در امتحان مذکور میرســاند، با توجه به اعلام ســازمان شــهرداریها و دهیاریهای کشــور، اصــلاحات و اضافات ذیل در سامانه ثبت نام صورت گرفته است.
کلیه داوطلبان می توانند در مهلت باقیمانده تا پایان مدت ثبت نام، پس از مطالعه دقیق دفتــــــرچه راهنمای ثبتنام و همچنین مندرجات این اصــلاحیه و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به ســامانه ثبت نام این آزمون به نشــانی ir.hrtc.www مراجعه و نسبت به ثبتنام در امتحان مذکور اقدام نمایند و یا اگر قبلا ثبت نام کرده اند ضمن مراجعه به پروفایل خود در صورت تمایل نسبت به ویرایش آن اقدام نمایند.
لازم به ذکر است مهلت تعیین شده برای ثبت نام ۱۹/۴/۱۳۹۸ و ویرایش اطلاعات تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۸ میباشد.

۱ .در مشخصات شهرستان و یا شهر شغل محلهای زیر تغییرات ایجاد شده است :
- استانداری استان خراسان رضوی
ردیف ۱۳۳۹ ،نام شهرستان از «خواف» به «تربت جام» و نام شهر از «سنگان» به «صالحآباد» تغییر پیدا کرده است.
ردیف ۱۳۴۰ ،نام شهرستان از «خواف» به «تربت جام» تغییر پیدا کرده است.
ردیف ۱۳۵۳ ،نام شهرستان از «مشهد» به «بردسکن» تغییر پیدا کرده است.

۲ .در ظرفیت شغل محلهای زیر، تغییرات ایجاد شده است :
- استانداری استان کرمانشاه
ظرفیت ردیف ۱۶۱۲ ،شغل محل «آتشنشان» در «شهر کرمانشاه» ۵۰ نفر مرد در سهمیه آزاد و ۲۰ نفر مرد در سهمیه
۲۵ درصد ایثارگران میباشد.
ظرفیت ردیف ۱۶۳۲ ،شغل محل «راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین» در «شهر کرمانشاه» ۲۰ نفر مرد در سهمیه آزاد و
۱۰ نفر مرد در سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران میباشد.
- استانداری استان اصفهان
ظرفیت ردیف ۱۰۹۸ ،شغل محل «آتشنشان» در «شهر مشکات» صرفًا ۱ نفر مرد در سهمیه آزاد میباشد.
ظرفیت ردیف ۱۱۲۴ ،شغل محل «راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین» در «شهر مشکات» ۱ نفر مرد در سهمیه آزاد و ۱ نفر
مرد در سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران میباشد.

۳ .تذکر مهم :
مفاد آزمون عملی (صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون) برای کلیه مشاغل اعم از آتشنشان، راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین، کاردان آتشنشان و کارشناس آتشنشان یکسان میباشد.

 برای مشاهده فایل اصلاحات و اضافات اینجا کلیک نمایید

خبر ۵ تیر ۹۸ - انتشار دفترچه راهنمای آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی 

به استناد سهمیه استخدامی شماره ۷۱۱۳۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و مجوز شماره ۲۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز مشاغل آتش‌نشانی شهرداری‌های سراسر کشور، آزمون استخدامی کتبی و عملی برای انتخاب افراد واجد شرایط بر اساس مندرجات دفترچه راهنما برگزار می‌گردد.

بخش اول : شرایط عمومی داوطلبان 

۱ .داشتن تابعیت ایران
۲ .دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی غیرپزشکی
۳ .دارا بودن مدرک تحصیلی طبق جدول شرایط احراز رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدامی
۴ .عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی
۵ .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۶ .نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی
۷ .داشتن سلامت جسمانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام میشود(طبق تائید مراجع پزشکی)
۸ .اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۹ .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۰ .به استناد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت یا بازنشسته باشند

بخش دوم : شرایط اختصاصی داوطلبان

۱ .دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک برای متقاضیان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین و دارا بودن گواهینامه پایه دو یا پایه سه برای متقاضیان رشته شغلی آتشنشان و کاردان آتشنشان در زمان ثبت نام
۲ .دارا بودن حداقل ۱۸ و حداکثر ۳۰ سال سن با مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم، داشتن حداقل ۱۸ و حداکثر ۳۵ سال سن با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر
تبصره ۱ :جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، به استناد تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، از شرط حداکثر سن معاف میباشند. سایر مشمولین سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد در صورت ثبت نام در آزمون، بر اساس تبصره ۲ همین ماده، مکلف به رعایت حداکثر سنهای اعلام شده در این دفترچه میباشند، در غیراین صورت از سایر فرایندهای استخدام حذف خواهند شد.
تبصره ۲ :موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداکثر سن مقرر در بند ۲ اضافه خواهد شد:
- پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
- داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
- مدت خدمت ضرورت
- داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تماموقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشتهاند، به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها

تذکر (۱ : (ملاک عمل در محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه تحصیلی میباشد.
تذکر (۲ : (ملاک عمل برای زمان دریافت کارت پایان خدمت و گواهینامه رانندگی، آخرین روز ثبت نام میباشد.
تذکر (۳ : (ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، روز شروع ثبت نام آزمون میباشد.

بخش سوم : مواد آزمون

الف- مواد آزمون عمومی
مواد آزمون عمومی برای تمامی مشاغل عبارتند از :
۱ .فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL )
۲ .ریاضی و آمار مقدماتی
۳ .زبان و ادبیات فارسی
۴ .معارف اسلامی
۵ .زبان انگلیسی عمومی
۶ .اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
۷ .هوش و توانمندیهای عمومی
تبصره: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسلامی معاف
بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد
شد.
ب- مواد آزمون تخصصی
۱ .مدیریت بحران
۲ .ایمنی حوادث و آتش سوزی
۳ .پیشگیری از بروز و گسترش حریق
۴ .آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار(HSE )
تذکر ۱ : سطح سوالات به تناسب شغل انتخابی داوطلبین خواهد بود.
تذکر ۲ : کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینهای با ضریب یک (۱ )می باشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

بخش چهارم : امتیازات و سهمیه های قانونی

الف) سهمیه ایثارگران :
در اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ۳۰ درصد از سهمیههای مشخص شده در هر استان به شرح ذیل به استخدام ایثارگران تعلق می گیرد :
۱ (ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵)درصد شامل:

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت
خواهر و بردار شهید

 تبصره : کسب حد نصاب نمره آزمون علمی برای مشمولین این بند الزامی نمیباشد.

۲ (ایثارگران سهمیه پنج (۵ )درصد شامل:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

تبصره : کسب حد نصاب نمره آزمون علمی برای مشمولین این بند الزامی نمیباشد.

تذکرات:

۱ .مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :
- معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
- معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
- معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران
تبصره : سه چهارم مدت خدمت موظف در جبهه(کادر ثابت یا وظیفه) نیز با تایید مراجع ذیصلاح از نظر شرط سنی به عنوان خدمت
داوطلبانه محسوب خواهد شد.
۲ .در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی
بنیاد شهید و امورایثارگران و براساس ضوابط تعیین شده توسط بنیاد یاد شده صورت خواهد پذیرفت.
۳ .بر اساس هماهنگیهای بهعملآمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۲۵ درصد
ایثارگران در آگهی استخدام مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است. داوطلبان ایثارگر تایید شده مشمول این سهمیه،
برای اعمال سهمیه مذکور ً صرفا باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران را انتخاب نمایند. ضمناً این سهمیه قابل تخصیص
به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند.

۴ .ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی حداقل ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱ )قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
برای ثبت نام و بهرهمندی از سهمیه مزبور بایستی وضعیت شغلی آنان در سیستم سجایا(سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران)
الزاماً بیکار ثبت شده باشد. لذا ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی مورد نظر در زمان ثبت نام بایستی در صورت لزوم از
طریق بنیاد محل پرونده، نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی خود و اصلاح آن اقدام نمایند.
۵ .مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی ۵ درصد سایر ایثارگران نمی باشند. به عبارت دیگر
هر داوطلب ایثارگر میتواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نماید.
بدیهی است در این صورت مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود ً صرفا باید شغل مشخص شده
برای آنان را در این آگهی انتخاب نمایند.
۶ .چنانچه مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، وفق ضوابط جاری بنیاد شهید و امورایثارگران، در اولویت یا شمول سهمیه مذکور
قرار نگیرند، مجاز به انتخاب شغل محلهای مشخص شده برای سهمیه یادشده نمیباشند و در صورت انتخاب شغل محلهای مذکور
توسط داوطلبان ذکر شده، انتخاب آنها کان لم یکن تلقی شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
۷ .آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که با کسب حدنصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه
در سهمیه آزاد آزمون استخدامی پذیرفته میشوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط حداکثر سن بهره مند
گردند.
۸ .ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی ۵ درصد جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود، باید در زمان انتخاب شغل محل(از
بین شغل محلهای سهمیه آزاد)، شغل محلهایی را انتخاب نمایند که ظرفیت مورد نیاز آن شغل محلها بیش از یک نفر باشد و
همچنین جزء مشاغل مشخص شده برای سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران نباشد. بدیهی است استفاده از سهمیه ایثارگران پنج درصد صرفاً
در مشاغلی اعمال میگردد که ظرفیت پذیرش آنها بیش از یک نفر باشد(در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و
انتخاب افراد صرفاً براساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت). این سهمیه نیز قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت
عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه مذکور محفوظ خواهد ماند.
تبصره) استخدام سایر ایثارگران خارج از سهمیه ۳۰ درصد از طریق رقابت با سایر داوطلبان انجام خواهد شد.

۳ )پنج درصد سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین ماده ۴۸ قانون
پنج درصد سهمیه استخدامی به مشمولین ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال
۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی «فرزندان کارکنان شهید، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزاده» در همان شهرداری (اعم
از شاغل، فوت شده، بازنشسته و یا از کارافتاده) که واجد شرایط عمومی استخدام باشند و آن شغل دارای ظرفیت بیش از یک نفر باشد
و همچنین جزء مشاغل مشخص شده برای سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران نباشد، تخصیص مییابد.
تبصره: کسب حد نصاب نمره آزمون علمی برای مشمولین این بند الزامی نمیباشد.

ب) سهمیه معلولین:
معلولین به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل و برخورداری از توانایی جسمی متناسب با شغل مورد نظر، در صورت کسب نمره
حدنصاب قبولی به ترتیب نمره مکتسبه از سه درصد(۳ (%سهمیه قانونی برخوردار میگردند.
معلولین مشمول سهمیه ۳ درصد جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته خود، باید در زمان انتخاب شغل محل،(از بین شغل
محلهای سهمیه آزاد) شغل محلهایی را انتخاب نمایند که تعداد مورد نیاز (ظرفیت) آن شغل محلها بیش از یک نفر باشد. در مشاغل
با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً براساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت. سهمیه مذکور قابل
تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل باقیمانده ظرفیت این سهمیه محفوظ خواهد ماند.
تذکر : معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که جهت آن استخدام میشوند را داشته باشند.

بخش پنجم : مراحل ثبت نام

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز دوشنبه ۱۰ تیرماه تا پایان روز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ انجام خواهد شد.
داوطلب متقاضی استخدام باید در زمان ثبت نام در آزمون، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد.
الف) تهیه فایل اسکن شده از مدارک :
۱ .عکس پرسنلی : داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از
طریق سامانه ثبتنام اینترنتی در اختیار داشته باشد :
- عکس ۳۴) تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد
- با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۲۰۰۳۰۰ پیکسل و حداکثر ۳۰۰۴۰۰ پیکسل باشد
- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد
- حجم فایل ذخیره شده باید حداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد
- حاشیه های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد
- حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد
تذکر (۱ : (اسکن و استفاده از عکس روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نیست و لازم است داوطلبان
از اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تذکر (۲ ): عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تذکر (۳) : در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد. لازم به
ذکر است با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای استخدامی قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع
اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت نام می کنند رخ داده است، تاکید می گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام
می دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به
جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات
با وی رفتار خواهد شد.
۲ .کارت ملی
۳.صفحه اول شناسنامه
*۴ .مدرک تحصیلی
*۵.گواهینامه رانندگی
*۶ .کارت پایان خدمت/معافیت دائم غیرپزشکی(صرفاً جهت آقایان)
۷ .مدارک لازم برای استفاده از سهمیه ایثارگران ۵ درصد و یا معلولین عادی
تذکر(۱ :(داوطلب باید تصویر اسکن شده از مدارک ذکر شده در بندهای ۲ تا ۵ را با در نظر گرفتن مشخصات زیر آماده نموده و
در هنگام ثبتنام به صورت فایل با فرمت JPG در سامانه بارگذاری نماید.
- تصویر با وضوح و کیفیت لازم باشد؛
- حداقل ۳۰ کیلوبایت و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت باشد؛
- حاشیه های زائد حذف و ترجیحاً رنگی باشد.
* تذکر (۲ :(داوطلبانی که تا آخرین روز ثبتنام فارغالتحصیل گردیده و یا خدمت آنها به پایان خواهد رسید، در صورت کسب حد
نصاب نمره لازم و قرار گرفتن در سقف ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز، در زمان بررسی مدارک داوطلبان، تصویر مدارک مورد نیاز از آنها اخذ
خواهد شد. بدیهی است در هر صورت، در زمان بررسی مدارک به همراه داشتن اصل مدارک مورد اشاره ضروری است.

ب) مطالعه شرایط آزمون
دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیداً توصیه میشود داوطلبین محترم، قبل
از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبتنام در آزمون اقدام نمایند.

ج) پرداخت وجه:
متقاضیان واجد شرایط، پس از مطالعه دقیق شرایط آزمون، باید با مراجعه به منوی «آزمون» در صفحه اول سامانه، بر روی گزینه
«پرداخت هزینه» کلیک کرده و مبلغ (۵۰۰۰۰۰) پانصدهزار ریال هزینه ثبت نام در آزمون را به اضافه ۵۰۰۰ ریال خدمات پیامکی از
طریق درگاه الکترونیک، پرداخت نمایند. جهت این امر، کارت بانکی به همراه رمز اینترنتی، تاریخ انقضا و کد CVV۲ مورد نیاز میباشد.

د) شروع فرآیند ثبت نام:
فرآیند ثبت نام در سامانه، در هفت مرحله انجام میپذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید.

ه) ویرایش اطلاعات
در زمانی که سامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز میباشد، داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر
روی بخش «ویرایش اطلاعات» اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند.

نکته بسیار مهم 

در صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود، ً حتما میبایست دوباره تمامی ۷ مرحله را به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری خود را مشاهده نماید، در غیر این صورت، تغییرات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردید و همان اطلاعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود.
 

دانلود کتاب جامع درس و نکات آموزشی و اصل سوالات آزمونهای استخدامی وب سایت «ای استخدام» (کاملترین منبع مطالعاتی برای آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی شامل سوالات آزمون فراگیر ۶ (مجری آزمون جهاد دانشگاهی)) - ۳۵ درصد تخفیف

برای دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آتش نشانی و شهرداری اینجا کلیک کنید

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون مذکور، از تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir قرار خواهد گرفت. آزمون استخدام مشاغل عملیاتی آتشنشانی در روز جمعه ۱۸ مردادماه ۱۳۹۸ در مراکز استانها یا حوزهها برگزار خواهد شد. ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، نزدیکترین حوزه برگزاری آزمون به «شهرستان اعلام شده داوطلب در فرم ثبت نام جهت روز آزمون» میباشد که در فرم ثبت نام درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون، به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط
استانداری های مربوط، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش ششم : مراحل و نحوه اعلام نتیجه

تعیین حد نصاب علمی، اعلام نتایج و معرفی افراد جهت بررسی مدارک و آزمون عملی به شرح زیر صورت میپذیرد :
الف) کسب حدنصاب علمی:
معرفی داوطلبان جهت شرکت در آزمون عملی و سایر مراحل استخدام، منوط به کسب حدنصاب لازم در آزمون علمی بوده و انتخاب
افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه، سهمیه های قانونی و با رعایت سایر مبانی مقررات جاری مطابق قواعد زیر میباشد :
پس از برگزاری آزمون نمرات داوطلبان به تفکیک مواد عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب آزمون، معادل پنجاه درصد(۵۰(%
بالاترین نمره مکتسبه در آزمون با ارزش وزنی چهل درصد(۴۰ (%نمره عمومی و شصت درصد(۶۰ (%نمره تخصصی در هر شغل محاسبه
و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار میگیرد. در این مرحله امتیازات و سهمیههای قانونی ذکرشده در بند ۱ ،۲ و ۳ سهمیه
ایثارگران محاسبه نمیگردد.
ب) انتخاب و اعلام لیست ۳ برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حد نصاب علمی:
انتخاب افراد سه برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک صرفاً از بین داوطلبینی که حد نصاب لازم را کسب نمودهاند، بر اساس نمره کل
آنان با وزن چهل درصد (۴۰ (%نمره عمومی و شصت درصد (۶۰ (%نمره تخصصی افراد به ترتیب نمره فضلی و با در نظر گرفتن امتیازات
سهمیه قانونی به تعداد چند برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل صورت میپذیرد.
تذکر: نمره کل افراد در کارنامه اولیه صادر شده، صرفاً بر اساس اطلاعات خوداظهاری داوطلب بوده و نتیجه نهایی نمرات آنها
پس از بررسی، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتیازات و سهمیههای قانونی و تایید آن توسط استانداری مربوطه اعلام خواهد شد.
ج) انتخاب و اعلام لیست سه برابر ظرفیت جهت انجام آزمون عملی از بین دارندگان حدنصاب آزمون علمی :
انتخاب افراد سه برابر ظرفیت در هر شغل محل(در صورت وجود داوطلب واجد شرایط) جهت انجام آزمون عملی، صرفاً از بین
دارندگان حدنصاب مرحله قبل که مدارک آنان بررسی و مورد تایید قرار گرفته است، بر اساس نمره کل آنان با وزن چهل درصد (۴۰ (%
نمره عمومی و شصت درصد (۶۰ (%نمره تخصصی این افراد و با در نظر گرفتن امتیازات سهمیه قانونی در هر یک از آزمونهای
علمی(عمومی و تخصصی) به تعداد سه برابر ظرفیت در هر شغل محل صورت میگیرد.
د) آزمون عملی
مراحل آزمون عملی آتشنشان شامل ارزیابی عمومی و ارزیابی اختصاصی به شرح زیر میباشد :
* ارزیابی عمومی در شش مرحله شامل پرش طول، دو ۹×۴ متر، دو ۴۵ متر، دو ۵۴۰ متر، درازنشست، بارفیکس یا کشش از میله،
از داوطلبین به عمل میآید.
* ارزیابی تخصصی در سه مرحله شامل حمل دو عدد خاموشکننده آتش با وزن شش کیلوگرم در مسیر ۵۰×۲ متر، حمل دو عدد
لوله نواری دو و نیم اینچ در مسیر ۵۰ متر مستقیم و حمل نردبان ۳ متری آلومینیومی در مسیر ۴۵ متر مستقیم میباشد.
تذکر ۱: هزینه آزمون عملی صرفاً از معرفی شدگان سه برابر ظرفیت اخذ خواهد شد و مبلغ آن متعاقباً اعلام میگردد.
ه) معرفی به گزینش
انتخاب نهایی داوطلبان بر اساس نتایج آزمون عملی و کسب حداقل ۴۰۰ امتیاز از مجموع ۹۰۰ امتیاز آزمون عملی بر اساس نمرات
فضلی آنان با در نظر گرفتن سهمیه امتیازات قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش(نفر اصلی) به گزینش معرفی خواهد شد، که اسامی
افراد مذکور در پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام میگردد.
تذکر: در صورت عدم تایید افراد معرفی شده توسط گزینش حداکثر به مدت دو سال پس از تاریخ اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان
و در صورت انصراف آنان، حداکثر تا مدت یک سال پس از تاریخ اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان، سایر داوطلبان موضوع این بند به
ترتیب نمره فضلی به گزینش معرفی خواهد شد.

بخش هفتم : تذکرات مهم

۱ .چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط
مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن
آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود. در این صورت، خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از
داوطلب اخذ خواهد شد.
۲ .انتخاب نهایی پذیرفتهشدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل علمی، عملی و گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از
صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفتهشدگان حقی ایجاد نخواهد شد.
۳ .استخدام افراد با رعایت سایر قوانین و مقررات به صورت پیمانی میباشد.
۴ .به مدارک ارسالی معادل و همچنین مدارک تحصیلی که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری نباشد، ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
۵ .داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) آنان مطابق
با عناوین مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی استخدامی یکسان بوده
باشد .
۶ .به دلیل لزوم توجه به احراز توانمندیهای جسمانی شاغلین در حوزه آتشنشانی، داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی
میباشند و یا به تشخیص مراجع ذیصلاح توانایی اشتغال در مشاغل عملیاتی آتشنشانی را ندارند، مجاز به انتخاب شغل نمیباشند.
۷ .داوطلبان استخدام در آزمون مشاغل عملیاتی آتشنشانی، علاوه بر آزمون علمی میبایست در آزمون عملی نیز حائز شرایط لازم
شوند.
۸ .افراد دارای مدارک بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلامشده، برای شرکت در آزمون میبایست مدرک مقطع تحصیلی ذکر شده در
آگهی را داشته باشند. بدیهی است صدور حکم کارگزینی پذیرفتهشدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی میباشد.
۹ .با توجه به اینکه، مدارک متقاضیان معرفی شده ۳ برابر پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی بررسی خواهد
شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، سن، ایثارگری، معلولین عادی و
سابقه اشتغال غیررسمی در شهرداریها یا سازمانهای وابسته(برای محاسبه حداکثر سن) و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در
تقاضانامه ثبت نامی، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد، هیچگونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله
از آزمون، اعلام نتایج اولیه، آزمون عملی و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب از سایر فرآیند جذب و استخدام حذف خواهد شد و
حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
۱۰ .مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلامشده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی
مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از آزمون علمی یا عملی و جذب، محرز شود داوطلب
بهاشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت
صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر میشود.
۱۱ .اسامی پذیرفتهشدگان پس از تایید مراجع مربوطه از طریق سامانه اینترنتی به نشانی ir.hrtc.www اعلام خواهد شد.
۱۲.پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰روز کاری پس از اعلام رسمی توسط مجری آزمون، نسبت به ارائه مدارک
لازم به استانداری مربوطه به منظور تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم ارائه هرگونه درخواست انتقال و
ماموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته یا سایر دستگاههای اجرایی اقدام نمایند.
عدم مراجعه و ارائه مدرک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف از استخدام تلقی خواهد شد.

بخش هشتم : شرایط احراز مشاغل

رشته شغلی شرایط احراز شغل
آتش نشان

مدارک و رشته های مورد نیاز:

دیپلم: دیپلم کامل متوسطه
کاردانی: کلیه گرایش های رشته های تحصیلی : آتش نشانی - آتش نشانی محیط زیست - حفاظت و بهداشت کار - مدیریت
عملیات امداد و نجات - مدیریت عملیات امداد و سوانح - مدیریت امور امداد - بهداشت حرفه ای - تربیت بدنی - برق -
تاسیسات - مکانیک - مخابرات - کامپیوتر(گرایش نرم افزار) - ایمنی و آتش نشانی - مدیریت عملیات حریق و حوادث -
پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفای حریق - امداد و نجات
کارشناسی: کلیه گرایش های رشته های تحصیلی : آتش نشانی - آتش نشانی محیط زیست - حفاظت و بهداشت کار - مدیریت
عملیات امداد و نجات - مدیریت عملیات امداد و سوانح - مدیریت امور امداد - بهداشت حرفه ای - تربیت بدنی - برق -
تاسیسات - مکانیک - مخابرات - کامپیوتر(گرایش نرم افزار) - ایمنی و آتش نشانی - مدیریت عملیات حریق و حوادث -
پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفای حریق - امداد و نجات

راننده وسایط
نقلیه تندرو
سنگین
مدارک و رشته های مورد نیاز:
دیپلم: دیپلم کامل متوسطه
کاردانی: کلیه گرایش های رشته های تحصیلی : آتش نشانی - آتش نشانی محیط زیست - حفاظت و بهداشت کار - مدیریت
عملیات امداد و نجات - مدیریت عملیات امداد و سوانح - مدیریت امور امداد - بهداشت حرفهای - تربیت بدنی - برق -
تاسیسات - مکانیک - مخابرات - کامپیوتر(گرایش نرم افزار) - ایمنی و آتش نشانی - مدیریت عملیات حریق و حوادث -
پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفای حریق - امداد و نجات
کارشناسی: کلیه گرایش های رشته های تحصیلی : آتش نشانی - آتش نشانی محیط زیست - حفاظت و بهداشت کار - مدیریت
عملیات امداد و نجات - مدیریت عملیات امداد و سوانح - مدیریت امور امداد - بهداشت حرفه ای - تربیت بدنی - برق -
تاسیسات - مکانیک - مخابرات - کامپیوتر(گرایش نرم افزار) - ایمنی و آتش نشانی - مدیریت عملیات حریق و حوادث -
پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفای حریق - امداد و نجات
کاردان
آتشنشان
مدارک و رشته های مورد نیاز:
کاردانی: کلیه گرایش های رشته های تحصیلی : آتش نشانی - آتش نشانی محیط زیست - حفاظت و بهداشت کار - مدیریت
عملیات امداد و نجات - مدیریت عملیات امداد و سوانح - مدیریت امور امداد - بهداشت حرفه ای - تربیت بدنی - برق -
تاسیسات - مکانیک - مخابرات - کامپیوتر(گرایش نرم افزار) - ایمنی و آتش نشانی - مدیریت عملیات حریق و حوادث -
پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفای حریق - امداد و نجات
کارشناسی: کلیه گرایشهای رشتههای تحصیلی : آتش نشانی - آتش نشانی محیط زیست - حفاظت و بهداشت کار - مدیریت
عملیات امداد و نجات - مدیریت عملیات امداد و سوانح - مدیریت امور امداد - بهداشت حرفه ای - تربیت بدنی - برق -
تاسیسات - مکانیک - مخابرات - کامپیوتر(گرایش نرم افزار) - ایمنی و آتشنشانی - مدیریت عملیات حریق و حوادث -
پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفای حریق - امداد و نجات
کارشناس
آتشنشان
مدارک و رشته های مورد نیاز:
کارشناسی: کلیه گرایش های رشته های تحصیلی : آتش نشانی - ایمنی و آتش نشانی شهری - آتش نشانی محیط زیست -
حفاظت و بهداشت کار - مدیریت عملیات امداد و نجات - مدیریت عملیات امداد و سوانح - مدیریت امور امداد - بهداشت
حرفه ای - تربیت بدنی - برق - تاسیسات - مکانیک - مخابرات - کامپیوتر(گرایش نرم افزار)
کارشناسی ارشد: کلیه گرایش های رشته های تحصیلی : آتش نشانی - ایمنی و آتش نشانی شهری - آتش نشانی محیط زیست
- حفاظت و بهداشت کار - مدیریت عملیات امداد و نجات - مدیریت عملیات امداد و سوانح - مدیریت امور امداد - بهداشت
حرفه ای - تربیت بدنی - برق - تاسیسات - مکانیک - مخابرات - کامپیوتر(گرایش نرم افزار)
دکترا: کلیه گرایش های رشته های تحصیلی : آتش نشانی - ایمنی و آتش نشانی شهری - آتش نشانی محیط زیست - حفاظت و
بهداشت کار - مدیریت عملیات امداد و نجات - مدیریت عملیات امداد و سوانح - مدیریت امور امداد - بهداشت حرفه ای - تربیت
بدنی - برق - تاسیسات - مکانیک - مخابرات - کامپیوتر(گرایش نرم افزار)

 

برای مشاهده دفترچه آزمون اینجا کلیک نمایید

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

خبر ۴ تیر ۹۸ - افزایش ۴۳ درصد به سهمیه استخدامی آتش‌نشانان سمنان

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان گفت: ۴۳ درصد به سهمیه استخدامی آتش‌نشانان این استان اضافه شده است.
۴۳ درصد به سهمیه استخدامی آتش‌نشانان سمنان افزوده شد

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۳ تیر ۹۸ - آتش‌نشانی زنجان نیروی جدید استخدام می‌کند

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی زنجان با اشاره به کمبود ۱۰۰ نیروی آتش نشان در زنجان گفت: آتش نشانی زنجان نیروی جدید استخدام می‌کند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۳ تیر ۹۸ - ۳۵ نیروی جدید آتش‌نشان در استان سمنان جذب خواهند شد

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان با اشاره به استخدام ۳۵ نیروی جدید در آتش نشانی‌های استان گفت: در این راستا آزمون در تاریخ ۱۸ مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۵ خرداد ۹۸ - آغاز ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی های گلستان هفته جاری

مدیرکل شهری و شوراهای استانداری گلستان گفت: ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداری های گلستان هفته جاری آغاز می شود.

طیبه خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجوز استخدامی آتش نشانی ها را سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از سازمان امور اداری استخدامی کشور اخذ کرده و به گلستان هم ۶۰ سهمیه اختصاص یافت.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۲ خرداد ۹۸ - اطلاعیه در خصوص آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی

 به اطلاع داوطلبان گرامی می‌رساند با توجه به لزوم تجمیع آمار شغل محل‌های استان‌های مختلف جهت ثبت‌نام متمرکز از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، پس از تجمیع شغل محل‌ها و با هماهنگی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، دفترچه راهنمای آزمون مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

داوطلبان توجه فرمایند تاریخ شروع ثبت نام از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.

خواهشمند است از تماس تلفنی با مرکز آزمون یا استانداری‌ها خودداری فرمایید.

دانلود کتاب جامع درس و نکات آموزشی و اصل سوالات آزمونهای استخدامی وب سایت «ای استخدام» (کاملترین منبع مطالعاتی برای آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی)

سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی 

برای دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید

برای دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید

خبر ۲۱ خرداد ۹۸ - خبر استخدام آتش نشان در شهرداری های استان کرمان

دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری کرمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی در ۹ شهرداری به صورت پیمانی، استخدام می‌کند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان و بنا به اعلام روابط عمومی استانداری کرمان، شهرداری‌های بردسیر، بم، جیرفت، خورسند، درب بهشت، زنگی آباد، شهربابک، کوهبنان و محی آباد مشمول جذب نیرو به صورت استخدام پیمانی هستند.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۱ خرداد ۹۸ - برگزاری آزمون استخدامی آتش نشانان استان سیستان‌وبلوچستان

رییس مرکز آزمون جهاددانشگاهی سیستان بلوچستان از برگزاری آزمون استخدامی آتش نشانان استان توسط این نهاد علمی و انقلابی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، دکتر منصور تاجری ۲۱ خرداد ماه با اعلام این خبر اظهار داشت: براساس قرارداد منعقد شده با معاونت عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان، آزمون استخدامی آتش نشانی را در سطح استان انجام می دهیم.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۱ خرداد ۹۸ - برگزاری آزمون استخدامی آتش نشانان استان توسط جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی عنوان کرد: براساس قرارداد منعقد شده با اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری خراسان جنوبی، آزمون استخدامی آتش نشانی استان توسط جهاددانشگاهی خراسان جنوبی برگزار می شود.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۰ خرداد ۹۸ - اطلاعیه تغییر زمان ثبت نام آزمون استخدام سازمان آتش نشانی شیراز

استانداری فارس برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی های شهرداری های استان از محل سهمیه استخدامی شماره ۷۱۱۳۰۴ مورخ ۹۷/۱۲/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و مجوز سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تعداد ۱۵۸ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون علمی و عملی و پس از طی مراحل گزینش به صورت پیمانی استخدام نماید .

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی از روز ۲۲ خرداد ماه به سایت www.hrtc.ir مراجعه نمائید .

منبع: روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز 

خبر ۲۰ خرداد ۹۸ - افزایش سهمیه استخدام آتش نشان در گلستان

مدیر کل شهری و شورا‌های استانداری گلستان گفت: سهمیه استخدام آتش نشان در گلستان شهری افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان،خلیلی مدیرکل شهری وشورا‌های استانداری گلستان گفت: تعداد سهمیه گلستان برای جذب آتش نشان از ۵۰ به ۶۰ نفر افزایش یافت.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۰ خرداد ۹۸ - ۳۵ آتش نشان در چهارمحال و بختیاری استخدام می شود

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای چهارمحال و بختیاری گفت: با برگزاری آزمون استخدامی ۳۵ نفر از افراد متقاضی در استان که بالاترین امتیاز در دو مرحله کتبی و عملی دریافت کنند بصورت پیمانی استخدام سازمان آتش نشانی می شوند.

یوسف اسلامی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در ابتدا سهمیه استان ۳۰ نفر بود اما با پیگیری‌های انجام گرفته این سهمیه به ۳۵ نفر افزایش یافته است.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۹ خرداد ۹۸ - آغاز ثبت نام آزمون استخدام آتش نشانی شیراز

آغاز ثبت نام آزمون استخدام آتش نشانیرییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، گفت: ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی فارس از فردا آغاز می‌شود.
قانع افزود: متقاضیان برای اطلاع از شرایط و شرکت در این آزمون باید به سایت www.hrtc.ir مراجعه کنند.
وی گفت: از بین شرکت کنندگان در این آزمون ۱۵۸ نفر واجد شرایط به صورت پیمانی استخدام می‌شوند.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۹ خرداد ۹۸ - کمبود ۲۰۰۰ آتش نشان در مشهد

کمبود ۲۰۰۰ آتش نشان در مشهدبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، امیر عزیزی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: طبق استاندارد‌های موجود، در شهر مشهد به ۳۵۰۰ آتش نشان نیاز داریم که هم اینک، ۱۴۰۰ پرسنل در این حوزه فعالیت می‌کنند.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۸ خرداد ۹۸ - برگزاری آزمون استخدامی آتش نشانان استان توسط جهاددانشگاهی کردستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد کردستان، آزمون استخدامی آتش نشانان استان توسط جهاددانشگاهی واحد کردستان برگزار می شود.

رییس جهاددانشگاهی کردستان عنوان کرد: براساس قرارداد بین جهاددانشگاهی واحد استان و دفتر امور شهری استانداری کردستان آزمون جذب نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهرداری های استان توسط جهاددانشگاهی کردستان برگزار می شود.

  برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۸ خرداد ۹۸ - استخدام نیروی جدید آتش نشان در مشهد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: در حال حاضر ۱۱۰۰ نیروی آتش نشان داریم و قرار است در شش ماه اول سال استخدامی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، امیر عزیزی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: اواخر سال گذشته دوره‌های آموزشی ویژه دور جدید گروه‌های داوطلب واکنش اضطراری محلات یا دوام ثامن آغاز شد و داوطبان جدید مناطق آموزش‌های لازم را دریافت کردند.

  برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۴ خرداد ۹۸ - اطلاعیه استخدام سازمان آتش نشانی اصفهان

با توجه به مجوز صادره توسط سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در خصوص جذب نیروی آتش نشان در سال جاری بندینوسیله به آگاهی می رساند
داوطلبان واجد شرایط از تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸ با مراجعه به سایت جهاد دانشگاهی به آدرس WWW.hrtc.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند . لازم به ذکر است شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبا ، منابع و زمان بندی آزمون های علمی و عملی و سایر موراد مربوطه در زمان ثبت نام به صورت کامل در سایت سازمان  www.isfahan.ir/۱۲۵ درج خواهد شد

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۳ خرداد ۹۸ - استخدام در آتش نشانی‌های گیلان

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت از جذب آتش نشان در برخی از مراکز آتش نشانی استان گیلان خبر داد.

بابک رمضانی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به جذب آتش نشان در گیلان اظهار کرد: در مراکز آتش نشانی‌های رشت، آستارا، سنگر، احمد سرگوراب، بندرانزلی، آستانه‌اشرفیه، فومن، لوشان و صومعه سرا آتش نشان استخدام خواهد شد.

  برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۲ خرداد ۹۸ - استخدام ۶۵ نفر در آتش‌نشانی شهرداری‌های استان بوشهر

مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر از استخدام ۶۵ نفر در قسمت آتش‌نشانی شهرداری‌های استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، حمید بردستانی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ثبت نام برای آزمون استخدامی آتش‌نشانی در شهرداری‌های استان از ۲۰ خرداد سال‌جاری آغاز و به مدت یک هفته انجام خواهد شد.

  برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۱ خرداد ۹۸ - جذب نیرو در آتش نشانی های استان قزوین تا تا پایان شهریور ماه امسال

تا پایان شهریور ماه امسال ۷۵ نفر در آتش نشانی های استان قزوین جذب خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌ها گفت: با توجه به کمبود نیروهای آتش نشانی در شهر‌هایجذب نیرو در آتش نشانی شهرداریهای استان قزوین استان، به زودی فرآیند استخدام اطلاع رسانی خواهد شد.
مصطفی صالحی افزود: آزمون در دو مرحله کتبی و عملی برگزار خواهد شد و برگزیده شدگان نهایی پس از تاییدیه هسته گزینش به شهرداری‌ها معرفی می‌شوند.
وی اظهار امیدواری کرد: با جذب این افراد، مشکل کمبود نیرو در آتش نشانی‌ها تا حد زیادی مرتفع گردد و شاهد افزیش کیفیت ارائه خدمات باشیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما 

خبر ۸ خرداد ۹۸ - استخدام بیش از ۱۵۰ نفر نیروی آتش نشان در استان فارس

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، قانع مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: پس از ۲ سال پیگیری مستمر موفق به گرفتن مجوز استخدام ۱۵۸ نفر نیروی جدید در سازمان آتش نشانی شیراز شدیم که از این میزان سهمیه ۱۱۰ نفرنیروی عملیاتی آتش نشان و ۴۸ نفر راننده آتش نشان پس از آزمون کتبی و مراحل گزینش و تست پزشکی نفرات برگزیده جذب سازمان آتش نشانی خواهند شد

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۷ خرداد ۹۸ - استخدام ۴۵ آتش نشان در شهرداری‌های استان همدان

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان از استخدام ۴۵ آتش نشان در شهرداری های استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر سه شنبه در اولین جلسه کمیته اجرایی آزمون جذب نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهرداری‌های استان همدان گفت: ۴۵ آتش نشان در شهرداری‌های استان همدان استخدام می‌شوند.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۴ خرداد ۹۸- خبر جذب ۳۵ نیروی جدید آتش‌ نشان در استان سمنان

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان از جذب چهار هزار نفر نیروی آتش‌نشانی در کشور خبر داد و سهمیه استان سمنان را نیز اعلام کرد.
جذب ۴۰۰۰ نیروی آتش‌نشانی در کشور

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، راضیه شهاب امشب در نخستین نشست شهرداران استان سمنان اظهار کرد: با توجه به مجوز صادره از سازمان امور اداری و استخدامی برای جذب چهار هزار نفر نیروی آتش‌نشانی در کشور، ۳۵ نفر سهمیه برای استان سمنان تعیین شده است.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۴ خرداد ۹۸ - جذب ۹۰ آتش نشان در شهرداری‌های هرمزگان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: ۹۰ آتش نشان در ۲۲ شهرداری و دهیاری استان استخدام می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رضا مدرس افزود: مجوز جذب آتش نشان، راننده، نجات غریق، غواص و متصدی ارتباطات از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گرفته شده است.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

 

خبر ۱۵ مهر ۹۷ - نیاز به همکاری شهرداری با سازمان آتش نشانی برای جذب نیروی جدید در آینده  

در دیدار مدیر هسته گزینش حوزه معاونت خدمات شهرداری تهران با مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران، چگونگی همکاری دو جانبه در زمینه جذب نیروهای عملیاتی جدید در آینده، مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵، در این دیدار که با حضور مصطفی محمدی مدیر هسته گزینش حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران و مهدی داوری مدیر عامل و همچنین مصطفی نادری مدیر گزینش و معاون مالی اداری در دفتر مدیریت این سازمان برگزار شد، بر جذب و انتخاب افراد کارآمد وتوانمند در شغل آتش نشانی تاکید شد.
مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران دراین دیدار با ارائه گزارشی در خصوص نحوه استخدام نیروهای عملیاتی و همچنین جذب نیروی جدید، اظهار داشت: سازمان آتش نشانی سازمانی است که همواره با حوادث گوناگون سر وکار داشته و با انجام ده ها نوع خدمات امدادی در خدمت شهروندان است، از این رو نیروهای عملیاتی این سازمان علاوه بر داشتن اخلاق و رفتار حسنه، باید از کارآمدی و توانایی بالایی برخوردار باشند تا بتوانند ضمن انجام امدادرسانی بهینه، خودشان نیز دچار حادثه ای نشوند.
وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری هسته گزینش شهرداری و دقت درانجام تحقیقات و گزینش ها، اافرادی که صلاحیت لازم را داشته باشند، در سازمان آتش نشانی جذب شده و حضور پیدا کنند.
مصطفی محمدی مدیر هسته گزینش حوزه خدمات شهری شهرداری تهران نیز دراین دیدار دوستانه، ایجاد اشتغال بیشتر در شرایط کنونی کشور را با اهمیت و بسیار ضروری خواند و گفت: با توجه به جذب نیروی جدید درآینده نیاز به همکاری هسته های گزینش تمامی مجموعه های مختلف شهرداری با سازمان آتش نشانی است که البته این مهم همانند گذشته با همکاری همه نیروهای گزینش صورت خواهد گرفت.
وی همچنین با اعلام آمادگی در هر چه بهتر برگزار شدن فرآیند استخدام نیروی جدید در این سازمان، اظهار داشت: نیروهای گزینش همچنین می توانند در نظارت برانجام آزمون های علمی و ورزشی و دیگر موارد مرتبط نهایت همکاری را داشته باشند.

منبع: سایت سازمان آتش نشانی شهر تهران

خبر ۲ مهر ۹۷ - شیراز با کمبود ۴۰۰ نفر نیروی آتش نشان مواجه است

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شیراز از کمبود حدود ۴۰۰ نیروی آتش نشان در شیراز خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی قانع ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ملی ایمنی و آتش‌نشانی و بزرگداشت مقام آتش‌نشان با بیان اینکه در این برنامه افزایش تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی و کاهش رسیدن آتش‌نشانان به محل حادثه پیش‌بینی شده است اظهار داشت: ما معتقدیم باید استانداردسازی ایستگاه‌ها، فراهم کردن زیرساخت‌ها و به روزرسانی تجهیزات مورد توجه باشد.
وی افزود: دانش و تجهیزات به روز، یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم در این مسیر به اهداف دست یابیم.
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز تصریح کرد: در حال حاضر باید ۳۲ ایستگاه آتش‌نشانی در شیراز داشته باشیم و این در حالی است که تعداد آنها ۲۰ ایستگاه است و باید این مهم مورد توجه قرار گیرد.
قانع با اشاره به این مطلب که سازمان آتش‌نشانی شهرداری شیراز با کمبود ۴۰۰ نیروی آتش‌نشان روبرو است که در این زمینه نیز برنامه‌ریزی شده و امیدواریم با حمایت شورای اسلامی و شهرداری محقق شود.
وی اظهار داشت: در حال حاضر مشکل عملیاتی نداریم و تجهیزاتی داریم که تا ارتفاع ۵۵ متری می‌توانیم امدادرسانی کنیم.
سازمان آتش نشانی گفت در ادامه افزود: البته کمبود ها بهانه نمی‌شود که خدمات مناسب ارائه ندهیم و نیروهای پرتلاش آتش‌نشان خدمات خود را به بهترین نحو ممکن ارائه می‌دهند.
قانع با بیان اینکه از هفته آینده کارگروه ایمنی ساختمان‌ها تشکیل و فعالیت آنها آغاز می شود، گفت: متاسفانه امروز ایمنی توسط مردم مطالبه نمی‌شود و بیشتر در ساخت و خرید ساختمان به ظاهرسازی توجه کرده و به نکات ایمنی و مقاومت ساختمان و حتی راه‌های خروج آن توجه نمی‌شود.
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز اظهار داشت: امروز در طراحی و ساخت منازل مسکونی و تجاری آنچه برای آتش‌نشانی مهم است، انتخاب نوع مصالح و استاندارد آن، اجرای پروژه و همچنین استفاده از تجهیزات اطفاء حریق مهم است.
وی گفت: مهم‌ترین دغدغه ما فرهنگ‌سازی در ایمنی است و امروزه نیازمند آموزش‌های شهروندی هستیم و در این زمینه طرح هفت در هفت که ایمنی محلات است دنبال می‌شود و در پی آن هفت هزار و ۷۷۷ نفر از مردم در پایان این طرح آموزش داده می‌شود.
قانع با اشاره به اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن تمام ساختمان‌های تجاری و مسکونی خبرداد و افزود: در پی اجرای این طرح منازل و مجتمع‌های تجاری بازدید و نا ایمنی‌ها به آنان اطلاع داده و از آنان درخواست می‌شود نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کنند.
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه ایجاد مزاحمت‌ها یکی از دغدغه‌های سازمان آتش‌نشانی است گفت: روزانه یک تا یک‌هزار و ۵۰۰ تماس تلفنی توسط شهروندان با ۱۲۵ گرفته می‌شود که تنها ۹۰ تماس منجر به عملیات می‌شود و ۶۰ درصد آن مزاحمت‌های تلفنی است که بسیار از آن رنج می‌بریم.
وی تصریح کرد: ما می‌توانیم شماره تلفن این افراد مزاحم را مسدود کنیم، اما چون ممکن است روزی هم تماس آنها برای ایجاد مزاحمت نباشد اقدامی نمی‌کنیم.
قانع همچنین از رونمایی یک اپلیکشن خبرداد و افزود: در این اپلیکیشن ارسال نا ایمنی‌ها پیش‌بینی شده که شهروندان با استفاده از آن می‌توانند از این نا ایمنی‌ها تصویر گرفته و با ارسال به آتش‌نشانی از ما درخواست پیگیری داشته باشند.
وی به برنامه‌های هفته ایمنی و آتش‌نشانی اشاره و از مهم‌ترین آن را برگزاری نمایشگاه از چهارم تا هفتم مهر ۹۷ در بلوار شهید چمران خبرداد و افزود: در این نمایشگاه تجهیزات به روز آتش‌نشانی به نمایش گذاشته شده و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در این زمینه نیز حضور دارند.
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از دیگر برنامه‌های این هفته را خاطره‌نویسی ، دیدار با نماینده ولی فقیه در فارس، دیدار با تولیت شاهچراغ(ع) ، برگزاری المپیاد ورزشی، پیاده‌روی همگانی، برگزاری رژه ناوگان خودرویی سازمان آتش‌نشانی، دیدار مسئولان شهری از ایستگاه‌های ۲۰ گانه آتش‌نشانی و اهداء شاخه گل به آتش‌نشانی و نواخته شدن زنگ ایمنی در مدارس خبرداد.
قانع در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد ایمنی شهرک صنعتی شیراز افزود: متاسفانه با توجه به حوادث زیادی که در این شهرک اتفاق می‌افتد اما مسئولان آن توجهی به ایمنی‌سازی نداشته و با آتش‌نشانی همکاری نمی‌کنند.

منبع: خبرگزاری مهر

خبر ۸ مرداد ۹۷ - برگزاری آزمون سراسری استخدام سازمان آتش ‌نشانی 

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حل مشکل مجوز استخدامی‌های جدید و جذب نیروهای جدید خبر داد.

محسن گلابی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به مشکلاتی که از قبل در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان وجود داشت، اظهار کرد: طی چند روز اخیر با یک سری هماهنگی‌های انجام شده مشکل مجوز استخدامی‌های جدید حل شده است.

وی با بیان این که جذب نیازمند آزمون سراسری کشوری است، افزود: سازمان آتش‌نشانی اصفهان به صورت مستقل نمی‌تواند جذب نیرو داشته باشد اما با برگزاری آزمون سراسری در شهریورماه سال جاری، حداقل ۱۷۹ نفر در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان جذب خواهند شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در خصوص تعیین تکلیف آتش‌نشانانی که قرارداد آن‌ها تمام شده است، تصریح کرد: از آن جایی که به نیروی‌های واجدالشرایط احتیاج داریم، آتش‌نشانانی که شرایط را داشته باشند در خصوص تمدید قرارداد آن‌ها اقدام خواهیم کرد.

وی در خصوص کمبود تجهیزات آتش‌نشانی اصفهان، عنوان کرد: در هیچ زمانی نمی‌توان گفت که تجهیزات آتش‌نشانی به‌روز است چرا که هر روز هم فناوری‌ها رشد می‌کند و جدید می‌شود و هم نیازهای شهری تغییر می‌کند.

گلابی در همین خصوص ادامه داد: زمانی به نردبان بلند احتیاج نبود چرا که ساختمان بلندمرتبه در اصفهان نداشتیم اما شهر تغییر کرده و در نتیجه نیازهای آن هم عوض شده است همان‌طور که در این روزها بیشتر حوادث شهر مربوط به حبس شدن در آسانسور به علت قطعی‌های برق است.

وی در خصوص اولویت و اهم برنامه‌های خود، گفت: اولویت‌های سازمان ۲ بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است، اولویت سخت‌افزاری شامل ایجاد چند ایستگاه جدید و به روزرسانی ایستگاه‌های موجود و جذب نیروهای جدید است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: از آن جایی که آتش‌نشانی جزو مشاغل سخت محسوب می‌شود، باید برای آن‌ها و خانواده‌هایشان یک فضای پرنشاط به همراه رفاه و امکانات را فراهم کنیم که این شامل بخش نرم‌افزاری می‌شود.

منبع : خبرگزاری فارس

خبر ۱۹ بهمن ۹۶ - احتمال استخدام ۱۰۰ نفر در آتش نشانی شهرستان اهواز

مدیرعامل سازمان آتش نشانی اهواز با اشاره به وجود ۴۰۰ پرسنل در آتش نشانی و عملیاتی بودن ۳۷۰ نفر آنها خبر داد: یک استخدامی را در سال ۹۵ انجام و حدود ۸۰ نفر با برگزاری آزمون تئوری و عملی جذب سازمان شدند ولی درصدد هستیم تا ۱۰۰ نفر دیگر را به نیروی انسانی این سازمان اضافه کنیم.

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک کنید

خبر ۶ بهمن ۹۵ - تکلیف نیروهای بومی استخدامی آتش‌نشانی بندر دیر مشخص شود

خبرگزاری مهر : فرماندار شهرستان دیر گفت: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، نسبت به تعیین تکلیف نیروهای بومی استخدامی آتش نشانی بندر اقدام کند.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۹ آبان ۹۵ - اطلاعیه زمان ، مکان و نحوه برگزاری آزمون عملی مشاغل آتش نشانی بهمن ماه۹۴ شهرداریهای استان آذربایجان غربی

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک کنید

خبر ۲۷ تیر ۹۵ - فهرست نتایج آزمون مشاغل آتش نشانی شهرداری های استان کرمانشاه در خردادماه ۱۳۹۴

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

خبر ۶ تیر ۹۵ -  نتایج آزمون آتش نشانی استان زنجان

 برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۷ خرداد ۹۵ - لیست پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون عملی آتش نشانی استان قزوین

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۸ اردیبهشت ۹۵ - زمان برگزاری تست آمادگی جسمانی رشته شغلی آتش نشان – مربوط به آزمون ۹۴/۸/۳ استان مازندارن

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

خبر ۲۷ اریبهشت ۹۵ - زمانبندی برگزاری مصاحبه تخصصی رشته های شغلی غیر آتش نشانی استان مازندران


برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

خبر ۲۰ اردیبهشت ۹۵ - اعلام پذیرفته شدگان نهایی استخدام آتش نشانی و رانندگان استان قزوین

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری گفت: پذیرفته شدگان نهایی استخدام آتش نشانی و رانندگان شهرداری اعلام شد.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید

خبر ۹ اردیبهشت ۹۵ - زمان و مکان برگزاری آزمون عملی پذیرفته شدگان ۳ برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی آتش نشان و آتش نشان راننده شهرداریها استان خراسان رضوی

زمان و مکان برگزاری آزمون عملی پذیرفته شدگان ۳ برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی آتش نشان و آتش نشان راننده شهرداریها استان خراسان رضوی
بنا به اعلام آقای مهندس علوی مقدم مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی آزمون عملی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی کاردان آتش نشان وآتش نشان راننده شهرداریهای استان خراسان رضوی که در مهلت قانونی مدارک لازم را تحویل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری داده اند پس از بررسی توسط کمیته مربوطه مورد تایید قرار گرفته است و اسامی آنها به شرح پیوست می باشد . بایستی درمورخ ۱۲ و۱۳ اردیبهشت ۹۵ جهت معاینات پزشکی به مرکز درمانی شاهد به آدرس مشهد بین کوهسنگی ۲۴ و ۲۶ مراجعه نمایند. و در روز پنج شنبه تاریخ ۱۶/۲/۹۵ به همراه کارت شناسایی معتبر عکس دار راس ساعت۱۳درمحل سالن باغبان باشی واقع در بلوار  فردوسی فردوسی ۵ خیابان یاس مقابل یاس ۶ جهت انجام آزمون عملی حضور بهم رسانند. از آنجا که زمان آزمون تمدید            نمی گردد. عدم مراجعه افراد در تاریخ یاد شده به منزله انصراف در آزمون تلقی می گردد.
اسامی افراد واجد شرایط که پس از بررسی در کمیته آزمون مورد تایید و حق شرکت در آزمون عملی را دارند .

برای دریافت اسامی واجدین اینجا شرایط کلیک کنید

خبر ۸ بهمن ۹۴ - اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی شهرداری های استان مازندران - رشته شغلی آتش نشان

بدینوسیله نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شهرداریهای استان مازندران در رشته شغلی آتش نشان ( کاردان آتش نشان و  راننده آتش نشان) - برگزار شده در تاریخ ۹۴/۳/۸ - پس از انجام آزمون عملی ( برگزار شده در تاریخ های ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ دی ماه ۹۴ ) مشخص و به شرح ذیل اعلام می گردد .
قابل توجه افراد قبولی اصلی : فراخوان جهت ادامه روند استخدامی ( گزینش و حراست )  متعاقباً انجام خواهد شد .
قابل توجه افراد ذخیره : چنانچه پذیرفته شده اصلی به هر دلیل از ادامه روند استخدامی منصرف و یا از طریق مبادی ذیربط ( گزینش و حراست ) صلاحیت آن مورد تایید قرار نگیرد از افراد ذخیره بعنوان جایگزین دعوت بعمل خواهد آمد .

برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان اینجا کلیک کنید

خبر ۸ بهمن ۹۴ - اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی آتش نشانی ها

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج؛ اسامی پذیرفته شدگان نهایی این آزمون که از طریق سازمان سنجش کل کشور برای شهرداری های کرج، محمدشهر، اشتهارد و کمالشهر برگزار شد، در فایل های زیر قابل مشاهده می باشد.
اسامی بانوان پذیرفته شده آزمون در اینجا و اسامی پذیرفته شدگان آقا در اینجا قابل مشاهده است.

برای مشاهده اسامی بانوان پذیرفته شده آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده اسامی آقایان پذیرفته شده آزمون اینجا کلیک نمایید

خبر ۴ بهمن ۹۴ - نتیجه آزمون استخدامی شهرداری‌ها تا سه هفته دیگر اعلام می‌شود

خبرگزاری ایرنا : به گزارش ایرنا از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محمد حسن آبادی افزود: داوطلبان می توانند نتیجه اولیه این آزمون را مشاهده و طبق برنامه زمان بندی نسبت به تشکیل پرونده برای شرکت در مراحل بعدی اقدام کنند.
وی با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی شهرداری ها در دوم بهمن ماه جاری به طور همزمان در ۲۴ استان کشور گفت: این آزمون با شرکت بیش از ۸۰ هزار داوطلب برای تصدی ۲ هزار و ۳۰۰پست کارشناسی در ۲۰ رشته شغلی توسط استانداری ها برگزار شد.
مدیر کل دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های خاطرنشان کرد: این سومین آزمون سراسری است که از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید برگزار شده است.
وی افزود: آزمون یاد شده بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر عدالت محوری در جذب نیروی انسانی، عدم تمرکز و واگذاری امور اجرایی به واحدهای استانی، برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری ها بر اساس دستورالعمل های ابلاغی در فضائی سالم، رقابتی و مبتنی بر قوانین و مقررات برپا شد.
حسن آبادی بااشاره به ویژگی های این آزمون در مقایسه با آزمون های دیگر گفت:به کارگیری نیروی انسانی تنها در مشاغل کارشناسی و تخصصی، برگزاری آزمون به طور همزمان توسط استانداری ها در یک چارچوب و دستورالعمل واحد، طراحی سوالات کاربردی و تخصصی در رشته شغلی مورد تقاضا، توجه به مهارت ها و استعداد یادگیری از جمله ویژگی های این آزمون بود.
وی گفت : مجوزهای استخدامی این آزمون توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخذ شد و بر اساس درخواست و نیاز هر شهرداری به استان ذیربط اختصاص یافت.


استخدام آتش نشانی استانداری کردستان

به اطلاع کلیه داوطلبان گرامی می رساند ثبت نام در آزمون از تاریخ یکم اردیبهشت لغایت دهم اردیبهشت انجام می گیرد.

برای مشاهده آگهی وشرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام آتش نشانی استانداری همدان

شهرداریهای استان همدان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی از محل مجوز استخدامی شماره ۵۲۸۸۵ تاریخ ۹۳/۱۱/۲۹ سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور، تعداد ۵۶ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی و عملی و گزینش به صورت پیمانی به شرح زیراستخدام می نماید.

برای مشاهده آگهی وشرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام آتش نشانی استانداری ایلام

استانداری ایلام برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهایاستان ایلام(ایلام- بدره –لومار – آبدانان- ارکواز ملکشاهی-چوار ) براساس مجوز شماره ۲۲۵/۹۳/۱۲۶۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نامه شماره۵۲۸۸۴ مورخ ۹۳/۱۱/۲۹ سازمان شهرداریها و دهیاری‏های کشور، در نظر دارد تعداد ۱۲نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون تخصصی وتوانمندی های عملی و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداریهای فوق الذکر به شرح زیر استخدام نماید

برای مشاهده آگهی وشرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام آتش نشانی استانداری گلستان در مشاغل عملیاتی

گرگان - ایرنا- استانداری گلستان روز چهارشنبه از استخدام و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداری های چند شهر استان خبر داد.

براساس اعلام روز چهارشنبه استانداری گلستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداری های جلین، آق قلا، آزادشهر، مینودشت، بندرترکمن، گالیکش، سیمین شهر، علی آبادکتول و فاضل آباد از محل مجوزهای مربوطه تعداد ۱۸ نفر واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی و عمومی، عملی و گزینش به صورت پیمانی استخدام می شوند.
همچنین در این خصوص آمده است که داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین ( برای تصدی پست آتش نشان راننده سنگین ) می بایست دارای گواهینامه رانندگی پایه یک و برای رشته شغلی کاردان آتش نشانی دارای گواهینامه رانندگی پایه دو در زمان ثبت نام باشند.
داوطلبان استخدام در آزمون مشاغل عملیاتی آتش نشانی اعم از رشته شغلی کاردان آتش نشان و راننده وسائط نقلیه سنگین همچنین در صورت موفقیت و کسب حدنصاب لازم علاوه بر آزمون تخصصی (کتبی) در آزمون عملی (تست ورزشی) نیز باید حائز شرایط لازم شوند.
شرایط احراز پست های مذکور از نظر مدرک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس در رشته های اعلامی می باشد.
شماره تماس دبیرخانه ستاد استخدامی شهرداری های استان مستقر در استانداری گلستان به شماره ۳۲۴۸۰۱۱۲- ۰۱۷ آماده پاسخگویی به سوالات احتمالی داوطلبان است.

برای مشاهده آگهی وشرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام آتش نشانی خراسان رضوی ۹۴
معاون اداری و مالی شهرداری از استخدام شهرداری مشهد به منظور بکارگیری در سازمان آتش‌نشانی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، ابوالفضل انتظاری در ان خصوص گفت: براساس مجوزی که از وزارت کشور دریافت شده است و برای تامین کمبود نیروی انسانی سازمان آتش نشانی آزمونی در اول خرداد ماه ۹۴ برگزار خواهد شد.
وی افزود: اطلاعیه چگونگی و شرایط ثبت نام داوطلبان از تاریخ یک اردیبهشت‌ماه به مدت سه روز در روزنامه‌های خراسان، قدس و شهرآرا چاپ می‌شود و متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر به درگاه الکترونیکی emp.mashhad.ir مراجعه نمایند.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد اظهار داشت: ثبت‌نام از طریق سامانه مذکور انجام می‌شود و نیاز به مراجعه حضوری نیست و هر یک از متقاضیان ضمن ثبت‌نام اینترنتی مدارک لازم خود را نیز از همین طریق ارسال کنند.
انتظاری در ادامه گفت: آزمون دو مرحله‌ای است و ابتدا آزمون علمی برگزار و از بین واجدین شرایط، حداکثر سه برابر ظرفیت مورد نیاز برای انجام تست‌های عملی و تربیت‌بدنی دعوت خواهند شد.
به گفته وی در این استخدام با توجه به شرایط کاری سازمان آتش‌نشانی، کسی می‌تواند در این آزمون شرکت کند که حداقل‌های لازم به لحاظ تحصیلی، سنی و آمادگی جسمانی داشته باشند.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد درخصوص زمان به‌کارگیری نیروهای جدید گفت: پذیرفته‌شدگان نهایی بعد از طی فرایندهای دوره‌ای و اعلام نظر گزینش در دو مرحله به‌کارگیری می‌شوند. ضمن اینکه تعدادی از آنها در ۶ ماهه دوم سال ۹۴ کار خود را در سازمان آتش‌نشانی شروع می‌کنند و مابقی در سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
انتظاری در خصوص نیروهای شرکتی و مشغول به کار در سازمان آتش‎نشانی بیان کرد: این افراد نیز برای ادامه فعالیت و تبدیل وضعیت استخدامی خود باید در آزمون استخدامی شرکت نمایند.
وی در پایان افزود: تمامی داوطلبان برای دریافت جزئیات بیشتر شرکت در آزمون و سایر اقدامات بعدی و دریافت پاسخ سوالات دیگر می‌توانند به سامانه و پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مراجعه کنند.


استخدام نیروهای جدید در آتش‌نشانی‌های آذربایجان‌شرقی

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، در اطلاعیه دفتر امور شهری استانداری آمده است: تعدادی از شهرداری‌های استان آذربایجان شرقی در نظر دارند جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی از بین داوطلبان واجد شرایط به صورت پیمانی استخدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، استانداری آذربایجان شرقی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری‌های استان (به غیر از شهرداری تبریز) در مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی، تعداد ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون علمی تخصصی، عملی و گزینش به صورت پیمانی استخدام می‌کند.
همچنین شهرداری تبریز برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی این شهرداری در مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی از محل سهمیه استخدامی، تعداد ۱۱۳ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدام خواهد کرد.
ثبت‌نام متقاضیان شرکت در آزمون‌های استخدامی شهرداری تبریز و سایر شهرداری‌های استان از روز چهارشنبه دوم اردیبهشت از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری آذربایجان شرقی آغاز می‌شود.
متقاضیان شرکت در این آزمون‌ها می‌توانند با مراجعه به لینک‌های زیر، ضمن آگاهی از شرایط شرکت در آزمون نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
توجه: داوطلبان تنها مجاز به ثبت‌نام در یکی آزمون‌های فوق هستند.

برای مشاهده آگهی وشرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


خبر ۱ اردیبهشت ۹۴ - استخدام ۶۰ آتش نشان در سنندج

سنندج - ایرنا - مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج از استخدام ۶۰ آتش نشان خبرداد و گفت: ثبت نام متقاضیان از امروز اول اردیبهشت آغاز خواهد شد.
به گزارش ایرنا روابط عمومی شهرداری سنندج، مرتضی سنندجی روز سه شنبه افزود: دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور مصوب و به شهرداری های استان کردستان ابلاغ شد.
وی ادامه داد: متقاضیان می توانند برای ثبت نام در این آزمون از امروز سه شنبه تا ۱۰ اردیبهشت جاری از طریق سایت استانداری کردستان اقدام نمایند.
او اظهار کرد: در رشته شغلی کاردان آتش نشان ۲۶ مرد و چهار زن و ۱۵ نفر هم برای شغل رانندگی وسائل نقلیه تندرو سنگین و پنج نفر هم جزء سهمیه خانواده شهدا و ایثارگران در این آزمون استخدام می شوند.
سنندجی افزود: دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در تمامی گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت عملیات حریق و حوادث، پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفه ای، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر و همچنین دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه دو برای داوطلبین رشته آتش نشانی الزامی است.
او تاکید کرد: داوطلبان برای حضور در آزمون رانندگی وسائل نقلیه باید دارای گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه و یا دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در تمامی گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت عملیات حریق و حوادث، پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفه ای، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، کامپیوتر و همچنین دارای گواهینامه رانندگی صرفاً پایه یکم (مجاز رانندگی با خودروهای باربری بیش از شش تن و خودروهای مسافربری بیش از ۲۶ نفر) باشند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج که مسولیت نظارت بر سازمان های آتش نشانی استان را هم بر عهده دارد، گفت: شهرداری های سرو آباد مجوز استخدام سه نفر و شهرداری کامیاران هم مجوز استخدام چهار نفر آتش نشان را کسب نموده است.
سنندجی در خاتمه گفت: با توجه به حساسیت و اهمیت کار نیروهای شاغل در بخش آتش نشانی و ارتباط مستقیم آن با امنیت و جان مردم امیدواریم در آینده شاهد جذب نیروهای توانمند و شایسته در این حوزه ها باشیم


خبر ۱ اردیبهشت ۹۴ – آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداری ها در سال ۱۳۹۴ در استان مرکزی

استانداری مرکزی / شهرداری : نوبران ، تفرش ، مهاجران ، نراق ، میلاجرد ، غرق آباد ، زاویه ، رازقان و ساوه برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی تعداد ۶۴ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی و عملی و گزینش به صورت پیمانی به شرح زیر استخدام می نماید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


خبر ۱ اردیبشهت ۹۴ - آتش‎نشانی همدان نیرو جذب می‎کند

مسعود دهبانی‎ امروز در گفت‎وگو با خبرنگار فارس در همدان با اشاره به وجود ۱۷۶ نیروی آتش‎نشان در ایستگاه‎های شهر همدان اظهار کرد: از مهمترین اولویت‌‎های کاری سازمان آتش‎نشانی همدان استانداردسازی پرسنل است به طوری که به ازای هر ۲ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت باید یک آتش‎نشان مشغول به کار باشد.
وی با بیان اینکه ۹ ایستگاه آتش‌‏نشانی در سطح شهر فعالیت دارند، افزود: بر اساس استاندارد جهانی باید به ازای هر ۵۰ هزار نفر یک ایستگاه آتش‎نشانی در منطقه استقرار پیدا کند.
مدیرعامل آتش‌نشانی همدان اظهار کرد: در این راستا، همدان جزء شهرهای برتر کشور بوده و به استاندارد جهانی نزدیک است.
وی از صدور مجوز جذب نیروی انسانی خبر داد و گفت: امسال مجوز جذب ۶۹ نفر نیروی آتش‎نشانی برای همدان دریافت شده که مراحل ثبت‌نام از متقاضیان از یکم اردیبهشت ماه آغاز و آزمون استخدامی‎ نیز یکم خرداد برگزار می‎شود.
دهبانی تصریح کرد: شرایط عمومی ‎آتش‎نشان برای پست راننده داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، حداکثر سن ۳۰ سال، داشتن گواهی پایان خدمت سربازی و بهره‌مندی از گواهینامه رانندگی پایه است.
وی با بیان اینکه این آزمون استخدامی ‎فقط برای پذیرش نیروی آقا است، افزود: همچنین شرایط برای نیروهای عملیاتی آتش‌نشان داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر سن ۲۵ سال و داشتن گواهی پایان خدمت سربازی است.
مدیرعامل آتش‌نشانی همدان از نوسازی ناوگان و تجهیزات آتش‎نشانی شهر همدان طی امسال خبر داد و عنوان کرد: ۳۸ دستگاه خودروی آتش‎نشانی در شهر همدان فعال است.
وی گفت: به دنبال خریداری دستگاه‌‏های جدید برای سازمان هستیم چرا که عمر مفید تجهیزات آتش‎نشانی پنج سال است.


خبر ۱ اردیبهشت ۹۴- استخدام نیروی پیمانی در شهرداری های استان ایلام در سال ۹۴

ایلام – ایرنا – مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام از برگزاری آزمون استخدامی برای جذب نیروی انسانی بصورت پیمانی در شهرداری های شهرهای تابعه این استان در سال ۱۳۹۴ خبر داد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری ایلام، عباس میرزاد گفت: این افراد برای مشاغل کاردان و راننده وسایط نقلیه سنگین آتش نشانی برای شهرداری های ایلام، بدره، ارکواز ملکشاهی، لومار و چوار استخدام می شوند.
وی ادامه داد: به همین منظور از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی و عملی، تعداد ۱۲ نفر از افراد واجد شرایط در شهرداری های مذکور پس از طی مراحل قانونی و اداری استخدام پیمانی می شوند.
میرزاد افزود: داوطلبان می توانند از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه اول اردیبهشت امسال بمدت ۱۰ روز از طریق پورتال اطلاع رسانی استانداری ایلام به آدرس http://www.portal-il.ir برای ثبت نام بصورت اینترنتی اقدام کنند.
وی تاکید کرد: نام نویسی در این آزمون فقط از طریق سامانه مذکور انجام می شود و متقاضیان از مراجعه حضوری به استانداری و شهرداری ها خودداری کنند.
استان ایلام در غرب کشور با ۱۰ شهرستان ۵۸۵ هزار نفر جمعیت دارد.

 

خبر ۳۱ فروردین ۹۴ -استخدام ۹۸ نفر در آتش نشانی شهرداریهای مازندران

ساری - ایرنا - مدیرکل امور شهری استانداری مازندران از استخدام ۹۸ نفر آتش نشان در ۱۵ شهرداری استان خبر داد.
سید محمد محمدی تاکامی روز دوشنبه افزود : مجوز جذب ۹۸ آتش نشان و راننده آتش نشان از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و پس از آن از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اخذ شده است که آگهی استخدام و مراحل آزمون از دوم اردیبهشت در سایت استانداری درج خواهد شد .
وی اضافه کرد : پذیرفته شدگان این آزمون که در دو مرحله انجام می شود در شهرداریهای آمل ، بابل ، بهشهر ، ساری ، قائم شهر، خرم آباد ، شیرود ، عباس آباد ، سلمانشهر ، چالوس ، کلاردشت ، مرزن آباد ، کیاسر ، محمودآباد ، چمستان مشغول به کار خواهند شد


خبر ۳۱ فروردین ۹۴ - برگزاری آزمون استخدام آتش نشان در هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری هرمزگان گفت: زمان ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی ها از روز پنجم اردیبهشت ماه سال جاری آغاز می شود که متقاضیان می توانند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود دالمن بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی جذب ۸۱ نیروی آتش نشان در هرمزگان، عنوان کرد: این آزمون با توجه به مجوز سازمان شهرداری های وزارت کشور برای جذب نیروهای عملیات آتش نشان و راننده آتش نشانی در شهرداری های استان هرمزگان برگزار می شود.
وی ادامه داد: سهمیه استان هرمزگان در این آزمون ۸۱ نفر است که از این تعداد ۶۲ نفر سهمیه سازمان آتش نشانی بندرعباس و سایر سهمیه ها به آتش نشانی های شهرداری های رودان، بندرلنگه، قلعه قاضی، سردشت، بستک، سوزا، سرگز احمدی، سندرک، گوهران، فارغان، کوشکنار، ابوموسی و بندرکنگ اختصاص خواهد داشت.
مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری هرمزگان با بیان اینکه جذب این تعداد آتش نشان از طریق دو آزمون کتبی و عملی صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: زمان ثبت نام این آزمون از روز پنجم اردیبهشت ماه سال جاری آغاز می شود که متقاضیان می توانند برای ثبت نام به سایت استانداری هرمزگان به نشانی Hormozgan.ir و همچنین سایت دفتر آموزش و پژوهش استانداری هرمزگان مراجعه کنند و مراحل ثبت نام را از طریق سایت انجام دهند.
دالمن خاطرنشان کرد: نتایج آزمون کتبی که روز اول خرداد ماه سال جاری برگزار می شود، به صورت سه برابر ظرفیت اعلام خواهد شد و پس از آن آزمون عملی در نیمه اول تیر ماه ۹۴ برگزار می شود که این آزمون شامل ۹ آیتم مسائل عملیاتی آتش نشانی خواهد بود و نفرات برگزیده در سازمان های آتش نشانی شهرداری های اعلام شده مشغول به کار می شوند.
وی از اختصاص سهمیه ۲۵ درصدی به خانواده های شهدا و ایثارگران در این آزمون خبر داد و بیان داشت: متقاضیان سهمیه خانواده های شهدا و ایثارگران از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس سهمیه مشخص شده اعلام می شوند که این افراد نیازی به شرکت در آزمون کتبی ندارند و در آزمون عملی شرکت خواهند کرد.
مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری هرمزگان اظهار داشت: رشته های شغلی این آزمون کاردان آتش نشان برای تصدی پست آتش نشان، متصدی ارتباطات و آتش راننده وسایط سبک و نجات غریق و همچنین راننده وسایط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان راننده وسایط سنگین خواهند بود.
دالمن اضافه کرد: متقاضیان جذب به عنوان راننده آتش نشان باید دارای گواهی نامه رانندگی پایه یک باشند و در بخش نیروی عملیات آتش نشان نیز باید مدرک کاردانی در رشته های تحصیلی اعلام شده در اطلاعیه استخدام را داشته باشند که جزئیات کامل این اطلاعیه در سایت استانداری هرمزگان و همچنین سایت سازمان آتش نشانی شهرداری بندرعباس منتشر شده است.
وی تاکید کرد: متقاضیان باید در زمان ثبت نام مدارک کامل مورد نیاز که در آگهی استخدام اعلام شده را داشته باشند و در غیر این صورت نمی توانند ثبت نام کنند.


خبر ۲۹ فروردین ۹۴ - شهرداری های گلستان ، اردبیل و براجان آتش نشان استخدام می نماید

استخدام ۲۶ نفر در آتش نشانی برازجان

به گزارش خبرگزاری فارس از دشتستان، بهروز ابوالفتحی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی برازجان در راستای ارائه خدمات به شهروندان از تمام توانمندی و ظرفیت موجود بهره می‌برد.
وی افزود: کیفیت بخشیدن به خدمات و رضایتمندی جامعه هدف مهم‌ترین اولویت این سازمان است که با حمایت و پشتیبانی مسئولان شهرستان و شهرداری و شورای اسلامی شهر به اهداف خود دست پیدا می‌کنیم.
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری برازجان از استخدام ۲۶ نفر در آتش‌نشانی برازجان خبر داد و خاطرنشان کرد: چارت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری برازجان در وزارت کشور مصوب شده که تعداد ۲۶ نفر پس از موفقیت در آزمون‌های ورودی به استخدام این سازمان در می‌آیند.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد سومین ایستگاه آتش‌نشانی برای سرویس دهی بهتر به شهروندان گفت: بر اساس مجوز صادر شده، چهار نفر زن و ۲۲ نفر مرد و ۸۳ پست سازمانی به مجموعه آتش‌نشانی اضافه خواهد شد.
ابوالفتحی تاریخ برگزاری آزمون ورودی را ساعت ۱۰صبح روز یکم خرداد ماه سال جاری ذکر و تصریح کرد: شروع ثبت نام از روز یکم اردیبهشت امسال به مدت ۲ هفته خواهد بود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی گفت: کارت ورود به جلسه از ۲۵ تا ۲۹ اردیبهشت ماه از طریق سایت استانداری بوشهر صادر می‌شود. این آزمون به‌صورت کشوری برگزار شده و محل انجام آزمون روی کارت ورود به جلسه درج می‌شود.

جذب ۲۳ آتش نشان در شهرداری استان گلستان

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از برگزاری آزمون استخدامی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی در برخی از شهرداریهای استان خبر داد.
به گزارش گلستان ما ؛ عبدالرضا چراغعلی مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری گلستان گفت: مجوز لازم برای جذب تعداد ۲۳ نفر در شهرداریهای جلین، آق قلا، آزادشهر، مینودشت، بندرترکمن، گالیکش، سیمین شهر، علی آبادکتول، فاضل آباد از سوی معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اخذ شده است که پس از کسر سهمیه ایثارگران ، در نهایت این آزمون برای جذب تعداد ۱۸ نفر برگزار خواهد شد.
وی افزود: ثبت نام این آزمون از روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه سالجاری آغاز خواهد شد و متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام در این آزمون از طریق سایت استانداری گلستان اقدام نمایند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت: براساس دستورالعملهای مربوطه این آزمون هم دارای آزمون تخصصی کتبی و هم دارای مرحله عملی است که پس از برگزاری آزمون تئوری و اعلام نتایج به تعداد ۳ برابر ظرفیت ، آزمون عملی و در نهایت پذیرش نهائی تعداد مورد نیاز انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه این آزمون برای دو رشته شغلی آتش نشان و راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برگزار خواهد شد گفت: جزئیات و شرایط دقیق، انشاء الله پس از نشر آگهی استخدام به اطلاع متقاظیان و داوطلبین عزیز خواهد رسید.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که با توجه به حساسیت و اهمیت کار نیروهای شاغل در بخش آتش نشانی و ارتباط مستقیم آن با امنیت و جان مردم ، انشاء الله شاهد جذب نیروهای توانمند و شایسته ای در این حوزه باشیم.

۷۰ نیروی جدید جذب در آتش نشانی اردبیل می شوند

آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل گفت: تا پایان سال جاری ۷۰ نفر نیروی جدید در آتش نشانی مرکز استان جذب خواهند شد.
فضیلت ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت نیروهای این نهاد اجرایی به فعالیت ۹۸ نیروی عملیاتی و حرفه ای در پنج ایستگاه آتش نشانی اشاره کرد.
وی افزود: در حال حاضر در صورتی که ماموریت های آتش نشانی به خود شهر اردبیل محدود شود ما کمبود نیرو نداریم اما با توجه به حضور در ماموریت های دیگر نیاز است نفرات جدید استخدام شوند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل از مساعدت شهرداری و شورای شهر اردبیل برای جذب نیروی جدید گفت و تاکید کرد: امسال ۷۰ نفر به نیروهای فعلی اضافه خواهند شد.
به گفته ابراهیمی ۴۰ مامور آتش نشانی، ۲۰ نفر امدادگر، شش غواص و چهار کارشناس فنی بر اساس فراخوانی که طی ماه های آتی منتشر می شود جذب خواهند شد.
وی فعالیت در آتش نشانی را مسئولیت خطیری دانست که شامل سه شاخصه ایثار، صبر و صداقت است.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل با بیان اینکه آتش نشانی جزو مشاغال سخت و زیان آور است، افزود: آتش نشانان بعد از ۲۰ سال خدمت باز نشسته می شوند.
ابراهیمی با تاکید به اینکه در آتش نشانی تعطیلی و فراغت از کار وجود ندارد، اضافه کرد: با وجود اینکه آتش نشان یک روز در خدمت و دو روز در استراحت است هر زمان شیفت وی اعلام شود باید در صحنه حادثه حضور یابد.
وی در خصوص جذب یا عدم جذب آتش نشان زن افزود: متاسفانه بر خلاف قابلیت های زنان در این حرفه فرهنگ مناسبی در شهر اردبیل نسب به به کار گماری آتش نشان زن حاکم نیست.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل تاکید کرد: در حال حاضر در گروه آتش نشانان افتخاری این شهر ۱۵۰ زن و ۶۶۰ مرد آموزش دیده اند، اما در عملیات حرفه ای به ندرت از نیروهای زن استفاده می شود


خبر ۲۶ فروردین ۹۴ - مجوز جذب ۲۳ آتش نشان برای شهرداری های گلستان

مدیرکل دفتر شهری استانداری گلستان گفت: مجوز جذب ۲۳ آتش نشان برای شهرداری های گلستان صادر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران و رسانه ها از صدور مجوز برای جذب ۲۳ نیروی آتش نشانی در شهرداری های استان خبرداد و گفت: این جذب نیرو توسط آزمون استخدامی و برای شهرداری های جلین، آق قلا، آزادشهر، مینودشت، بندرترکمن، گالیکش، سیمین شهر، علی آبادکتول و فاضل آباد صادر شده است.
وی افزود: ثبت نام این آزمون آزمون در اول اردیبهشت آغاز می شود و در نهایت با کسر سهمیه ایثار گران، برای ۱۸ نفر برگزار می شود.
مدیرکل دفتر شهری استانداری گلستان در توضیح دستورالعمل این آزمون گفت: این امتحان دارای آزمون تخصصی کتبی و مرحله عملی است که پس از برگزاری آزمون تئوری و اعلام نتایج به تعداد ۳ برابر ظرفیت، آزمون عملی و در نهایت پذیرش نهائی تعداد مورد نیاز انجام خواهد شد.
چراغعلی اظهار کرد: این آزمون برای دو رشته شغلی آتش نشان و راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برگزار خواهد شد.


خبر ۲۵ فروردین ۹۴ - استخدام آتش نشانان راننده در شهرداری های کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: در آینده نزدیک آگهی استخدام ۵ نفر نیرو برای استخدام در پست های آتش نشانی راننده وسائط نقلیه سنگین در تعدادی از شهرداری های تابعه در سایت استانداری منتشر خواهد شد.
به گزارش "عصردنا" به نقل از سایت استانداری ، سید "عبدالکریم عزیزی" گفت: با توجه به تجارب آزمون های برگزار شده قبلی براین نکته تاکید داریم که متقاضیان، آگهی استخدام را دقیقا مطالعه و در صورت داشتن شرایط مندرج در آگهی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .
وی یادآور شد: چرا که در هر مرحله از مراحل استخدام مشخص شود که داوطلب دارای حتی یکی از شرایط در آکهی نباشد و یا اظهاراتی خلاف واقع در فرم ثبت نام درج نموده باشد از ادامه کار وی ممانعت بعمل خواهد آمد.
عزیزی از اساسی ترین شرایط متقاضیان استخدام در پست های آتش نشان راننده را به شرح زیر اعلام کرد.
۱- دارا بودن حداکثر ۳۰ سال سن .
۲- دارا بودن گواهینامه پایه یکم رانندگی.
۳- عدم داشتن معافیت پزشکی و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.

عزیزی تاکید کرد: به زودی نام شهرداری ها، زمان و شرایط ثبت نام برای متقاضیان از طریق پورتال استانداری و اعلام خواهد شد و متقاضیان خواهند توانست با رجوع به متن آگهی منتشره از جزئیات و شرایط ذکر شده آگاه شوند.


خبر ۲۳ فروردین ۹۴ - جذب ۲۸۲ نفردرسازمان آتش‌نشانی استان فارس

مدیر امور اداری شهرداری شیراز گفت: امسال ۲۸۲ نفر جذب سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های استان فارس می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مسعود زارعی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به گسترش شهر شیراز و افزایش ایستگاه‌های آتش‌نشانی در سطح شهر شیراز اظهار داشت: براساس نیازسنجی انجام شده امسال ۱۴۴ نفر نیروی آتش‌نشان جذب سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز می‌شوند.
وی با بیان اینکه اهمیت موضوع آتش‌نشانی در سطح شهرها و کلان‌شهرها بر کسی پوشیده نیست افزود: با توجه به اینکه امسال ۱۰۰ نفر از نیروهای سازمان آتش‌نشانی که در سال ۱۳۷۴ جذب شدند بازنشسته می‌شوند مجوز جذب این تعداد از نیروها به شهرداری شیراز داده شده است.
مدیر امور اداری شهرداری شیراز با اشاره به اینکه مسئولیت جذب نیرو در شهرداری‌های استان فارس برعهده استانداری فارس است خاطرنشان کرد: تمام مراحل جذب نیرو در ۳۸ شهرداری استان فارس توسط استانداری فارس پیگیری می‌شود و افراد داوطلب استخدام در شهرستان‌های خود مراحل ثبت‌نام حضور در آزمون استخدامی را طی می‌‌کنند.
زارعی تصریح کرد: امسال شهرداری شیراز به طور مستقل ۱۴۴ نیرو و ۳۸ شهرداری استان فارس از طریق استانداری نیز ۱۳۸ نیروی آتش‌نشان جذب می‌کنند.
وی با تاکید بر بومی بودن افراد برای حضور در آزمون استخدامی شهرداری شیراز عنوان کرد: بومی بودن حضور در آزمون دارای ضریب امتیاز است و باید تمام داوطلبان برای جذب در این نهاد به شهرداری‌های محل سکونت خود مراجعه کنند.
مدیر امور اداری شهرداری شیراز در مورد تامین اعتبار جذب ۱۴۴ نیروی آتش‌نشان شهرداری شیراز بیان کرد: با توجه به مصوبه شورای شهر مشکلی برای تامین اعتبار جذب این افراد به شهرداری برای امسال وجود ندارد و اعتبار لازم برای جذب این نیروها در بودجه امسال شهرداری لحاظ شده و به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسیده است.
زارعی از جذب نیروهای مناسب از نظر جسمانی و روانی برای آتش‌نشانی در پست‌های آتش‌نشان، راننده سبک و سنگین، ارتباطات و نجات غریق خبر داد و گفت: مقاطع تحصیلی برای راننده پایه یک دیپلم و فوق‌دیپلم و برای دیگر پست‌ها فوق‌دیپلم و لیسانس است.
وی با بیان اینکه نیروهای بومی شیراز و سربازان آتش‌نشان دارای ضرائب بیشتر برای جذب هستند اظهار داشت: در آگهی استخدام تمام موارد اطلاع‌رسانی می‌شود و بر اساس قانون ۲۵ درصد از نیروهای شهرداری‌ها باید از ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان باشند و این دسته از افراد در آزمون تخصصی و اولیه شرکت نمی‌کنند اما باید در آزمون عملی و روانی حضور یابند.
مدیر امور اداری شهرداری شیراز با اشاره به اینکه آزمون‌ها دو مرحله‌ای است و آزمون نخست کتبی است خاطرنشان کرد: دانشگاه شیراز آزمون کتبی را برگزار می‌کند و این آزمون سراسری و همزمان با آزمون جذب نیرو در شهرداری‌های استان برگزار می‌شود.
زارعی با بیان اینکه آزمون کتبی استخدامی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در تاریخ اول خردادماه امسال برگزار می‌شود تصریح کرد: از اوایل اردیبهشت ماه امسال ثبت‌نام انجام می‌شود و پس از برگزاری مرحله نخست آزمون توسط دانشگاه شیراز سه برابر ظرفیت جذب یعنی معادل ۴۳۲ نفر برای حضور در آزمون عملی و روانی به سازمان آتش‌نشانی شهرداری شیراز معرفی می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه کسب حداقل ۶۰ درصد میانگین امتیاز سه نفر نخست بالاترین نمره آزمون است گفت: در مرحله دوم آزمون که همان آزمون عملی است افراد باید حداقل ۴۰۰ امتیاز از ۹۰۰ امتیاز را کسب کنند.
مدیر امور اداری شهرداری شیراز با بیان اینکه این آزمون تنها مختص مردان است عنوان کرد: داشتن حداکثر سن ۲۵ سال تمام در نخستین روز ثبت‌نام، داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت غیرپزشکی، عدم اعتیاد، نداشتن سابقه محکومیت قضایی، داشتن سلامت روانی و جسمانی و توانایی انجام کار متناسب با شغل آتش‌نشانی، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای راننده سنگین و فوق‌دیپلم و لیسانس برای دیگر پست‌ها و التزام به جمهوری اسلامی ایران از شرایط عمومی حضور در این آزمون است.
زارعی با اشاره به اینکه هزینه ثبت‌نام در آزمون کتبی توسط دانشگاه شیراز ۲۵۰ هزار ریال تعیین شده است اظهار داشت: معاینات پزشکی، ارزیابی، آمادگی جسمانی، معاینات پزشکی نهایی و آزمون جسمانی نیز در دو مرحله ارزیابی عمومی و تخصصی برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه این نیروها به صورت پیمانی استخدام می‌شوند افزود: در پایان هر سال عملکرد این افراد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت مثبت بودن ارزیابی قرار داد تمدید می‌شود.
مدیر امور اداری شهرداری شیراز با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳ هزار و ۴۰۰ نیروی غیر مستقیم در خدمت شهرداری شیراز هستند گفت: این نیروها طرف قرارداد شرکت‌هایی هستند که وظیفه تامین نیروی انسانی شهرداری شیراز را بر عهده دارند.
زارعی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۳۵ نفر جذب شهرداری شیراز شدند که ۴۲۹ نفر از این افراد بومی شیراز، ۹۵ نفر از شهرستان‌های استان و ۱۱ نفر نیز از دیگر استان‌های کشور بودند.
وی تصریح کرد: در کل از مجموع ۶ هزار و ۴۰۰ نفر استخدامی شهرداری شیراز ۳ هزار و ۵۳۰ نفر بومی شیراز، ۲ هزار و ۴۶۰ نفر از شهرستان‌های استان فارس و ۴۰۳ نفر نیز از دیگر استان‌های کشور هستند.
مدیر امور اداری شهرداری شیراز با اشاره به فعالیت ۲ هزار و ۳۰۰ نفر به صورت حجمی برای شهرداری شیراز عنوان کرد: امور تصدی‌گری در شهرداری شیراز در حال واگذاری به بخش خصوصی است و شهرداری شیراز در بخش کارشناسی نیروهای خود را تقویت می‌کند.
زارعی با ابراز خرسندی از اینکه تاکنون طرح‌های برون‌سپاری شهرداری شیراز با موفقیت انجام شده است بیان کرد: ایجاد سیستم ارزشیابی برای نیروهای شهرداری و تعیین جایگاه نیروها، فراهم شدن زمینه ارتقای آنها و برطرف شدن ضعف‌های نیروهای استخدامی شهرداری شیراز نیز در دستور کار قرار دارد.

خبر ۲۰ فروردین ۹۴ - استخدام ۶۳ نیرو در آتش‌نشانی گیلان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان از برگزاری آزمون در مشاغل آتش نشانی برای شهرداریهای رشت ، خشکبیجار ، تالش ، رودسر ، بندرانزلی ، کومله ، لوندویل ، مرجقل ، لیسار خبر داد. مهندس شعبانپور افزود از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی و علمی تعداد ۶۳ نفر افراد واجد شرایط در شهرداریها استخدام پیمانی میشوند.

داوطلبان از اول اردیبهشت ۱۳۹۴ میتوانند با مراجعه به سایت استانداری گیلان به نشانی (www.gilan.ir) و بصورت اینترنتی ثبت نام نمایند. وی افزود نام نویسی در این آزمون فقط از طریق سامانه مذکور انجام می شود و متقاضیان از مراجعه حضوری به استانداری و یا شهرداریها خودداری نمایند.

برای مشاهده متن آگهی در سایت استانداری گیلان اینجا کلیک کنید


خبر ۱۹ فروردین ۹۴- ثبت نام آزمون استخدامی آتش نشانی نیمه اول اردیبهشت ۹۴

بندرعباس- ایرنا- مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان گفت: زمان آگهی ثبت نام آزمون استخدامی نیروی عملیات آتش نشانی در استان نیمه اول اردیبهشت ۹۴ است.به گزارش خبرنگار ایرنا، مسعود دالمن جمعه اظهار داشت: جذب نیروی انسانی در مشاغل عملیات آتش نشانی از طریق برگزاری آزمون استخدامی علمی – عملی به تعداد ۸۱ نفر براساس قوانین و مقررات مربوطه در هرمزگان انجام می شود.
وی افزود: آزمون علمی این استخدامی اول خرداد ماه ۹۴ و آزمون عملی نیز نیمه اول تیر ماه ۹۴ برگزار می شود.
دالمن تصریح کرد: جذب این نیروها در شهرداری های بندرعباس، رودان، بندرلنگه، قلعه قاضی، سردشت، بستک، سوزا، سرگز احمدی، سندرک، گوهران، فارغان، کوشکنار، ابوموسی و بندرکنگ خواهد بود


خبر ۱۹ فروردین ۹۴ - استخدام ۱۴۴ نیرو در آتش‌نشانی شیراز

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، مسعود زارعی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به استخدام ۱۴۴ نفر در در سازمان آتش‌نشانی شیراز اظهار داشت: این استخدام با مجوز وزارت کشور و از طریق آزمون‌های کتبی و عملی انجام می‌گیرد.
وی با تاکید بر بومی بودن افراد واجد شرایط برای ورود به جرگه آتش‌نشانان شیرازی، خاطرنشان کرد: این نیروها در چهار پست ارتباطات، نجات‌غریق، راننده خودروهای سبک و راننده پایه‌ یک به کار گرفته می‌شوند.
این مقام مسئول در شهرداری شیراز یادآور شد: ثبت‌نام برای شرکت در آزمون این استخدام از اوایل اردیبهشت‌ماه امسال آغاز و تاریخ معین‌ شده برای این آزمون اول خرداد‌ماه سال جاری خواهد بود.
وی افزود: از صفر تا ۱۰۰ این آزمون استخدامی به دانشگاه شیراز برون‌سپاری شده است و در مرحله نخست تا سه برابر ظرفیت پذیرفته و در مراحل بعدی آزمون افرادی که امتیازهای تعیین‌شده را کسب کنند به استخدام پیمانی آتش‌نشانی شیراز در خواهند آمد که از شکل حقوقی معینی برخوردار می‌شوند.
زارعی با بیان اینکه در مرحله اول آزمون، دانشگاه شیراز پاسخگو خواهد بود، گفت: آزمون دوم به‌صورت عملی در ۹ رشته انجام می‌گیرد که شرکت‌کنندگان آن باید از ۹۰۰ امتیاز حداقل ۴۰۰ امتیاز را به دست آورند.
مدیر امور اداری شهرداری شیراز همچنین تصریح کرد: طبق قوانین موجود، خانواده ایثارگران شامل فرزندان شهدا و جانبازان فقط دارای آزمون عملی خواهند بود و نیز برای قهرمانان ورزشی و سربازان آتش‌نشانی اولویت‌هایی در شرایط مساوی در نظر گرفته ‌شده است.
وی با یادآوری اینکه کلان‌شهر شیراز هم‌اکنون ۱۶ ایستگاه آتش‌نشانی دارد، بیان کرد: امسال ۱۰۰ نفر از نیروهای آتش‌نشانی شیراز که سال ۷۴ به استخدام درآمده‌اند، با توجه به اینکه مشمول مقررات مشاغل سخت هستند، بازنشسته می‌شوند.
زارعی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از دو سال پیش در شهرداری شیراز در حال واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی هستیم و در سال جاری نیز سطح‌بندی نیروهای شرکتی را آغاز خواهیم کرد و قرار است ارزشیابی نیروها به‌صورت هوشمند انجام گیرد تا جایگاه حقوقی آنان مشخص شود.


خبر ۲۵ اسفند ۹۳ - آگهی استخدام مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداری های استان قم

تعدادی ازشهرداریهای استان قم برای تامین نیروی انسانی موردنیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی ازمح مجوزهای استخدامی شماره ۵۲۷۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ و شماره ۵۲۸۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، تعداد ۱۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون های عملی، کتبی و گزینش به صورت پیمانی به شرح زیر استخدام می نماید:

برای مشاهده آگهی در سایت شهرداری قم اینجا کلیک نمایید

برای خرید کارت ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای دریافت فایل pdf آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۳ اسفند ۹۳ - آگهی استخدام آتش نشان در شهرداری یزد

استانداری یزد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری ندوشن، مهردشت، مروست، عقدا، هرات، تفت ، احمدآباد، میبد و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۲۶۷۲/۹۳/۲۲۵ مورخ ۹۳/۹/۲۳ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نامه شماره ۵۲۱۸۸۱ مورخ ۹۳/۱۱/۲۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، در نظر دارد تعداد ۴۸ نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، عملی و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهر یزد، ندوشن، مهردشت، مروست، عقدا، هرات، تفت ، احمدآباد و میبد استخدام نماید

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده شرایط دعوت به همکاری اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده یا ویرایش اطلاعات اینجا را کلیک کنید


خبر ۱۲ اسفند ۹۳- طرح آتش نشانان داوطلب شهرهای گلستان در حال اجراست

مدیرکل دفتر شهری استانداری گلستان گفت: طرح آتش نشانان داوطلب در شهرهای گلستان در حال اجراست.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی ظهر سه شنبه در نشست با رسانه های استان با بیان این که طرح آتش نشان داوطلب در شهرهای تابعه استان در حال اجراست، گفت: در فاز اول این طرح شهرداری ها موظف شدند نسبت به اطلاع رسانی در سطح شهرها و ثبت نام افراد داوطلب اقدام کنند.
وی افزود: هدف از تشکیل این گروه ها ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی عموم افراد جامعه در سطوح مختلف سنی، آشنایی افراد جامعه با وظایف و مسئولیته ای خطیر آتش نشانانان، آشنایی شرکت کنندگان با دوره های آموزش مقابله با حوادث مختلف و چگونگی انتخاب عکس العمل مناسب در برخورد با این حوادث، ترویج فرهنگ ایمنی در سطح جامعه با توجه به اینکه مردم بهترین مبلغ هستند، به حداقل رساندن خسارات جانی و مالی در حوادث مختلف، ترغیب عموم افراد جامعه به آگاهی و پویایی در زمینه مسائل ایمنی و آتش نشانی، پر کردن بخشی از اوقات فراغت جوانان و چشاندن طعم شیرین خدمت به مردم برای کلیه شرکت کنندگان در کلاس های آتش نشان داوطلب است.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری ها با اجرای این طرح، هیچ تعهدی برای استخدام این افراد نخواهد داشت افزود: براساس نزدیکی و همجواری شهرداری ها با تجمیع هر چند شهر باهم این دوره های آموزشی در ۶ شهر استان شامل آق قلا، کردکوی، علی آباد، کلاله، گنبد و گالیکش از تاریخ ۱۱ بهمن لغایت ۳۰ بهمن ماه سال جاری و باحضور ۴۶۰ نفر داوطلب آقا و ۹۴ نفر داوطلب خانم برگزار شده است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت: داوطلبان در دوره های آموزشی تئوری عملی، طی سه روز در هر شهر بصورت مجزا در موارد مربوط به حریق، خاموش کننده های دستی، لوله ها و اتصالات در آتش نشانی، کف و کفسازها و نردبان های دستی آموزش دیده اند که پس از اخذ آزمون از داوطلبان آزمون گواهینامه صادر می گردد.
چراغعلی همچنین با اعلام اینکه در مواقع ضروری و بحرانی و اعلام نیاز آتش نشانی شهرداریها از این افراد (آتش نشانان داوطلب) استفاده و فراخوان می شود افزود: ضمنا آموزشهای تخصصی و فوق تخصصی نیز در نظر است که در آینده نزدیک برای این افراد برگزار شود.

خبر ۸ آبان ۹۳: ۴۰۰نفر به زودی در آتش نشانی استخدام می شوند

معاون منابع انسانی شهرداری تهران اعلام کرد : با توجه به تاسیس پنج ایستگاه جدید آتش نشانی و نیاز به توسعه ایستگاه‌ها، مجوز جذب ۴۰۰ نفر در آتش نشانی صادر شده که بزودی آگهی آن در روزنامه‌ها اعلام می شود.
به گزارش خبرگزاری آریا،محمدعلی داریانی با اعلام خبر فوق و با ابراز خرسندی از به نتیجه رساندن موضوع فوق العاده کار سخت و زیان آور نیروهای آتش نشانی گفت: اگر اعتبارات در سال جاری تامین شود این رقم به حقوق نیروها و بازنشسته‌ها اضافه می شود و در غیر این صورت با تامین بودجه در سال آینده این فوق العاده به نیروها تعلق می گیرد.
معاون منابع انسانی شهرداری تهران در خصوص وضعیت جذب نیروها نیز اظهارکرد: در شهرداری تهران برنامه جذب نیروی جدید نداریم و این در حالی است که هیچ گونه برنامه ای برای تعدیل نیروها نیز وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: کلیه نیروهای قراردادی و رسمی تابع قوانین مقررات کار و استخدام شهرداری تهران بیمه هستند و تمام تسهیلات قانونی برای آنها اجرا می شود.


خبر ۷ مهر ۹۳: ۱۷۰ نیروی آتش‏نشان در گلستان استخدام می‏شوند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان از برگزاری آزمون استخدامی‌برای جذب ۱۷۰ نیروی آتش‌نشان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، رضا مروتی عصر امروز در جمع آتش‏نشانان استان گلستان به مناسبت هفتم مهرماه، روز ملی ایمنی و آتش نشانی، اظهار داشت: متاسفانه آتش‏نشانی‏های استان با کمبود نیرو مواجه هستند و به همین دلیل، پاسخگویی به حوادث و بحران‌ها برای آنها مشکل‏ساز شده است.
وی با بیان اینکه گلستان از استان‏های حادثه‏خیز کشور محسوب‏می‏شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه آتش‏نشانی‏های استان، فاقد استانداردهای جهانی هستند.
استفاده از نیروهای داوطلب مردمی‌هنگام بروز حادثه، ضروری است
نایب‏ رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان یکی از استانداردهای جهانی را داشتن یک نیروی آتش‏نشان به ازای هر ۲ هزار و ۵۰۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه این استاندارد در آتش‏نشانی‏های استان گلستان رعایت نشده است.
مروتی استفاده از نیروهای داوطلب مردمی‌را هنگام بروز حادثه، ضروری دانست و در همین زمینه، عملکرد سازمان‏های آتش‏نشانی گرگان و گنبدکاووس در جذب نیروهای داوطلب آتش‏نشان را مثبت ارزیابی کرد.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از این نیروهای داوطلب آموزش دیده، ضعف موجود در رابطه با کمبود نیروی انسانی متخصص را رفع می‏کند، اظهار داشت: استفاده از توان مردمی‌برای انجام بخشی از کارها، از سیاست‏های دولت تدبیر و امید است و آتش‏نشانی‏های استان گلستان نیز از این فرصت استفاده کنند.
شهرداری‏ها برای آتش‏نشانی‏ها ردیف بودجه تعریف کنند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با بیان اینکه طبق استانداردهای جهانی به ازای هر یکهزار نفر جمعیت باید از یک داوطلب آتش‏نشانی استفاده شود، گفت: در این زمینه نیازمند همت بیشتر مسئولان و آگاهی‏رسانی به مردم درباره لزوم فراگیری آموزش‏های تخصصی آتش‏نشانی هستیم.
مروتی تصریح کرد: با وجود تمامی‌کاستی‏ها، اطمینان ناشی از ایثارگری‏های نیروهای آتش‏نشان، هنگام بروز حادثه، امید را در دل مردم زنده نگه داشته است.
وی، هفتم مهرماه را فرصتی دانست برای تقدیر از کسانی که با جانفشانی و رشادت‏های خود، درس ایثارگری و رشادت را به دیگران آموزش می‏دهند.
نایب‏رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان با بیان اینکه آتش‏نشانی‏های استان گلستان با کمبود بودجه و یا با مشخص نبودن ردیف بودجه مواجه هستند، متذکر شد: شهرداری‏های استان از سال آینده در ردیف‏های بودجه خود ردیف خاصی را نیز به آتش‏نشانی‏ها اختصاص دهند.


اسامی‌پذیرفته شدگان آزمون عملی و علمی‌استخدامی‌سال ۹۳
داوطلبین گرامی؛ جهت تشکیل پرونده استخدام به همراه مدارک مورد نیاز در روز یکشنبه مورخ ۲۶ مرداد ۹۳ در سالن همایش سازمان آتش نشانی(واقع در خیابان آزادی، نبش خیابان میمنت) ساعت ۹ بامداد حضور داشته باشند

مدارک مورد نیاز عبارتند از:
۶ قطعه عکس ۳*۴ جدید
اصل و تصویر کارت پایان خدمت – اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی – اصل و تصویرکارت ملی و اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات
تاییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۵۰%
اصل و تصویر آخرین حکم کارگزینی جهت فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان آتش نشانی
اصل تاییدیه وزارت ورزش و جوانان جهت مدال آورندگان آسیایی و جهانی

جهت مشاهده لیست ۳۰۰ نفر برگزیده آزمونهای استخدامی(عملی و علمی) اینجا کلیک نمایید

کاربران عزیز کارت ورود به جلسه استخدام سازمان آتش نشانی سال ۹۳ منتشر شد.

برای دریافت کارت ورود به جلسه اینجا کلیک نمایید

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور تکمیل کادر عملیاتی خود در سطح تهران از میان افراد واجد شرایط ، از طریق آزمون های ورزشی ، علمی (معارف اسلامی - ادبیات و زبان فارسی - انگلیسی - آتش نشان داوطلب (مراجعه با سایت سازمان )و هوش و شخصیت )، معاینات جسمانی و مصاحبه تخصصی طی مراحل گزینش ، داوطلب < مرد > با مقطع تحصیلی فوق دیپلم ، براساس شرایط زیر استخدام می نماید.

پذیرفته شدگان نهایی پس از طی دوره آموزش ویژه آتش نشانی که شامل : امداد و نجات بطور آزمایشی استخدام و پس از گذراندن دوره آزمایشی در صورت رضایت از عملکرد آنها به استخدام رسمی سازمان در می آیند .

الف - شرایط عمومی :

۱ - تابعیت و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
۲ - دارا بودن مدرک فوق دیپلم در رشته های:

(جهت کسب اطلاع از رشته به سایت سازمان مراجعه شود )

۳ - عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن پیشینه کیفری(سوء سابقه) برابر گواهی مراجع ذیصلاح.
۴ - دارا بودن حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۲۵ سال(متولدین سالهای۷۴-۶۷)
۵ - دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه عمومی به استثناء معافیت پزشکی.
۶ - برخورداری از سلامت کامل روانی و آمادگی جسمانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر برابر گواهی پزشک معتمد سازمان.(مرکز معاینات نیروی انتظامی)

ب) شرایط اختصاصی:

۱ - دارا بودن حداقل ۱۷۰ سانتیمتر قد.
۲ - دارا بودن حداقل پنج سال سابقه سکونت دائم در مناطق ۲۲ گانه تهران بزرگ.(پنج سال آخر سکونت تا کنون)
۳ - فرزندان شهداء، مفقودین، جانبازان از کار افتاده کلی، پرسنل قراردادی شهرداری تهران و دارندگان مدال طلای مسابقات جهانی در شرایط مساوی، از اولویت برخوردار می باشند.(با ارائه اصل معرفی نامه معتبر)
۴ - فرزندان کارکنان بازنشسته آتش نشانی تهران(حداکثر یک فرزند) در شرایط مساوی مشروط به کسب امتیاز لازم و متناسب با شرایط اختصاصی از اولویت برخوردار می باشند.

ج) مفاد آزمون:

آزمون ورزشی: ، انعطاف پذیری، بارفیکس، دو ۹×۴ مترسرعت و دو ۵۴۰مترقدرت و درازنشت ، قدرت سرپنجه
آزمون علمی: معارف اسلامی ـ ادبیات و زبان فارسی ـ انگلیسی ـ آتش نشان داوطلب ـ هوش و شخصیت(مقطع تحصیلی فوق دیپلم)

دانلود نمونه سوالات رایج آزمون های استخدامی

د) مدارک مورد نیاز در زمان حضور درآزمون ورزشی:

۱- اصل شناسنامه عکسدار.
۲ - اصل آخرین مدرک تحصیلی.(فوق دیپلم و یا بالاتر)
۳ - اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت غیر پزشکی.
۴ - اصل کارت ملی.
۵ - یک قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ جدید.
۶ - همراه داشتن اصل و تصویر کارت یا معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت فرزندان شاهد و ایثارگران.
۷ - همراه داشتن اصل و تصویر حکم کارگزینی پرسنل بازنشسته سازمان و کارکنان قراردادی شهرداری تهران.
۸ - همراه داشتن اصل معرفی نامه از وزارت ورزش و جوانان جهت قهرمانان ملی در کلیه رشته های ورزشی

ه) نحوه ثبت نام:
ثبت نام از تاریخ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ بمدت ۱۵روز بصورت اینترنتی و در صورت عدم دسترسی به اینترنت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران می باشد.
واریزمبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال جهت ثبت نام بصورت اینترنتی(از طریق سامانه ثبت نام)پرداخت می گردد.(مبالغ پرداختی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد)
لطفا شرایط ذکر شده در سامانه ثبت نام را در تمام مراحل به دقت مطالعه نموده و سپس ثبت نام را انجام دهید.

**تذکرات:

۱ - مراحل آزمون به ترتیب ابتدا آزمون عملی(ورزشی) و سپس آزمون علمی و تست سلامتی جسمانی می باشد. داوطلبینی مجاز به حضور در مرحله دوم(حضور در آزمون علمی و دریافت کارت) می باشند که در مرحله اول(آزمون ورزشی) امتیاز لازم را کسب نموده باشند.
۲ - داوطلبین به هنگام مراجعه جهت انجام آزمون ورزشی میبایست اصل مدارک در بند " د " را به همراه داشته باشند.
۳ - کلیه هزینه های معاینات پزشکی بر عهده داوطلبین میباشد که در مرکز معاینات نیروی انتظامی توسط داوطلب می بایست پرداخت گردد.

چنانچه در حین مراحل استخدام و پس از آن ثابت شود که هرگونه مدارک ارائه شده و یا اظهارات داوطلب خلاف واقع میباشد، از ادامه مراحل استخدام جلوگیری بعمل خواهد آمد.

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات رایج آزمون های استخدامی

برای دریافت اخبار و آگهی استخدام سازمان آتش نشانی در سال ۹۳ در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.


استخدام سازمان آتش نشانی سال ۹۲

خبر ۶ فرودین سال ۹۳ : مشاهده نوبت و محل برگزاری آزمون ، دریافت کارت ورود به جلسه آزمون عملی

داوطلب گرامی

لطفا جهت مشاهده نوبت و محل برگزاری آزمون ، دریافت کارت ورود به جلسه آزمون عملی ( ورزشی ) و در صورت لزوم ویرایش اطلاعات تکمیلی خود با ارائه کد ملی (شماره پیگیری ) از مورخ ۲۳ لغایت ۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۳ به سایت سازمان مراجعه نمایید.

با تشکر

پیگیری ثبت نام

آنچه در این خبر خواهید خواند

۷ اسفند ۹۲ - سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

۲۵ آبان ۹۲ - دعوت از قبول شدگان آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی شهرداری قم

۲۵ مهر ۹۲ – نتایج آزمون استخدامی آتش‌ نشانی شهرداری قم اعلام شد

۹ مهر ۹۲ - (خبر دوم) زمان اعلام نتایج آزمون آتش نشانی قم

۲۶ شهریور ۹۲ - اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت استخدام شهرداری کرج (سازمان آتش نشانی)

۲۶ اردیبهشت ۹۲ - استخدام سازمان آتش نشانی شهرداری تهران سال۹۲


۷ اسفند ۹۲ - سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

به منظور تکمیل کادر عملیاتی خود در سطح شهر تهران از میان افراد واجد شرایط، از طریق آزمون های ورزشی، علمی(معارف اسلامی ـ ادبیات و زبان فارسی ـ انگلیسی ـ آتش نشان داوطلب(مراجعه به سایت سازمان) و هوش و شخصیت)، معاینات جسمانی و مصاحبه تخصصی طی مراحل گزینش، تعداد ۳۰۰ نفر نیروی آتش نشان " مرد " با مقطع تحصیلی فوق دیپلم، براساس شرایط ذیل استخدام مینماید.

دانلود نمونه سوالات رایج آزمون های استخدامی

"پذیرفته شدگان نهایی پس از طی دوره آموزش ویژه آتش نشانی که شامل: امداد و نجات بطور آزمایشی استخدام و پس گذراندن دوره آزمایشی در صورت رضایت از عملکرد آنها به استخدام رسمی سازمان در می آیند"

الف) شرایط عمومی:

تابعیت و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
دارا بودن مدرک فوق دیپلم در رشته های: "آتش نشانی با گرایشهای ذیربط: حفاظت و بهداشت کار، ایمنی و حفاظت و ایمنی تصرفات شهری، اطفاء حریق شهری، امداد و نجات شهری، مدیریت عملیات آتش نشانی، ایمنی صنعتی، پیشگیری و ایمنی از حریق، ایمنی ساختمانهای بلند، امداد و نجات و سوانح، کاردانی و مهندسی رشته عمران و کلیه گرایش های آن، مهندسی صنایع، کاردانی و مهندسی رشته های برق(با کلیه گرایشها)، مکانیک(با کلیه گرایشها)، تاسیسات، سیالات و حرارت، معماری ساختمان، ارتباطات و مخابرات، فیزیک، شیمی، مکانیک، خاک، ژئوفیزیک، متالوژی، طراحی وسایل و قطعات فنی، رایانه کلیه گرایشها، مترجمی زبان انگلیسی، برنامه ریزی شهری، تربیت بدنی، H-S-E، مدیریت در مهندسی سوانح، کاردان فنی مکانیک، کاردان فنی برق، کاردان فنی شیمی، کاردان ایمنی صنعتی، کاردانی شیمی پدافند جنگهای ش.م.ه، کاردانی شیمی کاربردی، کاردانی معماری و مدیریت بحران"
عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن پیشینه کیفری(سوء سابقه) برابر گواهی مراجع ذیصلاح.
دارا بودن حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۲۵ سال(متولدین سالهای۷۴-۶۷)
دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه عمومی به استثناء معافیت پزشکی.
برخورداری از سلامت کامل روانی و آمادگی جسمانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر برابر گواهی پزشک معتمد سازمان.(مرکز معاینات نیروی انتظامی)

ب) شرایط اختصاصی:

دارا بودن حداقل ۱۷۰ سانتیمتر قد.
دارا بودن حداقل پنج سال سابقه سکونت دائم در مناطق ۲۲ گانه تهران بزرگ.(پنج سال آخر سکونت تا کنون)
فرزندان شهداء، مفقودین، جانبازان از کار افتاده کلی، پرسنل قراردادی شهرداری تهران و دارندگان مدال طلای مسابقات جهانی در شرایط مساوی، از اولویت برخوردار می باشند.(با ارائه اصل معرفی نامه معتبر)
فرزندان کارکنان بازنشسته آتش نشانی تهران(حداکثر یک فرزند) در شرایط مساوی مشروط به کسب امتیاز لازم و متناسب با شرایط اختصاصی از اولویت برخوردار می باشند.

ج) مفاد آزمون:

آزمون ورزشی: حمل لوله آب رسانی(۲x۲۵)، انعطاف پذیری، بارفیکس، دو ۹×۴ مترسرعت و دو ۵۴۰مترقدرت و درازنشست
آزمون علمی: معارف اسلامی ـ ادبیات و زبان فارسی ـ انگلیسی ـ آتش نشان داوطلب ـ هوش و شخصیت(مقطع تحصیلی فوق دیپلم)

د) مدارک مورد نیاز در زمان حضور درآزمون ورزشی:

اصل شناسنامه عکسدار.
اصل آخرین مدرک تحصیلی.(فوق دیپلم و یا بالاتر)
اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت غیر پزشکی.
اصل کارت ملی.
یک قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ جدید.
همراه داشتن اصل و تصویر کارت یا معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت فرزندان شاهد و ایثارگران.
همراه داشتن اصل و تصویر حکم کارگزینی پرسنل بازنشسته سازمان و کارکنان قراردادی شهرداری تهران.
همراه داشتن اصل معرفی نامه از وزارت ورزش و جوانان جهت قهرمانان ملی در کلیه رشته های ورزشی

ه) نحوه ثبت نام:
ثبت نام از تاریخ ۹۲.۱۲.۱۰ بمدت ۱۵روز بصورت اینترنتی و در صورت عدم دسترسی به اینترنت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران می باشد.
واریزمبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال جهت ثبت نام بصورت اینترنتی(از طریق سامانه ثبت نام)پرداخت می گردد.(مبالغ پرداختی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد)
لطفا شرایط ذکر شده در سامانه ثبت نام را در تمام مراحل به دقت مطالعه نموده و سپس ثبت نام را انجام دهید.

**تذکرات:

مراحل آزمون به ترتیب ابتدا آزمون عملی(ورزشی) و سپس آزمون علمی و تست سلامتی جسمانی می باشد. داوطلبینی مجاز به حضور در مرحله دوم(حضور در آزمون علمی و دریافت کارت) می باشند که در مرحله اول(آزمون ورزشی) امتیاز لازم را کسب نموده باشند.
داوطلبین به هنگام مراجعه جهت انجام آزمون ورزشی میبایست اصل مدارک در بند " د " را به همراه داشته باشند.
کلیه هزینه های معاینات پزشکی بر عهده داوطلبین میباشد که در مرکز معاینات نیروی انتظامی توسط داوطلب می بایست پرداخت گردد.

چنانچه در حین مراحل استخدام و پس از آن ثابت شود که هرگونه مدارک ارائه شده و یا اظهارات داوطلب خلاف واقع میباشد، از ادامه مراحل استخدام جلوگیری بعمل خواهد آمد

جهت کسب اطلاعات منقضی و ثبت نام از تاریخ ۱۰ اسفند ۹۲ به سایت سازمان مراجعه نمایند .

سایت سازمان آتش نشانی

دانلود نمونه سوالات رایج آزمون های استخدامی


۲۵ آبان ۹۲ - دعوت از قبول شدگان آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی شهرداری قم

باعنایت به اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی شهرداری قم درمورخ ۲۰ آبان ۹۲ به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره آزمون مربوطه می رساند جهت تکمیل پرونده براساس حرف نام خانوادگی خود در تاریخ های مقرر و با در دست داشتن مدارک زیر به آدرس: قم - انتهای خیابان امام موسی صدر(خاکفرج) - کوچه شماره ۱۶- سالن ورزشی شهرداری قم - جنب آتش نشانی ناحیه مراجعه نمایند.

 1. از حرف الف تا ح شنبه ۲ آذر ۹۲ ازساعت ۸ تا ۱۲
 2. از حرف خ تا ش یکشنبه ۳ آذر ۹۲ ازساعت ۸ تا ۱۲
 3. از حرف ص تا گ دوشنبه ۴ آذر ۹۲ ازساعت ۸ تا ۱۲
 4. از حرف ل تا و سه شنبه ۵ آذر ۹۲ ازساعت ۸ تا ۱۲
 5. حرف ه تا ی و (کارشناسان اداری و خانواده ایثارگران) چهارشنبه ۶ آذر ۹۲ از ساعت ۸ تا ۱۲
 6. جهت رفع نواقص پنج شنبه ۷ آذر ۹۲ از ساعت ۸ تا ۱۲

مدارک لازم:

الف) اصل و تصویر شناسنامه(تمام صفحات)
ب) اصل و تصویر کارت ملی
ج) اصل و تصویر کارت پایان خدمت(کارت معافیت صرفاً برای خانواده ایثارگران بلامانع است)
د) اصل وتصویرمدرک تحصیلی
ه) اصل وتصویرگواهینامه رانندگی( آتش نشان پایه ۲-آتش نشان راننده پایه۱)
و) تصویر کارنامه قبولی آزمون استخدامی
ز) گواهی مربوط به سوابق شغلی موردتایید بیمه
ح) گواهی ایثارگری موردتایید مراجع ذیربط مطابق ضوابط ثبت نام

تذکرات مهم:

 1. زمان مراجعه و تکمیل پرونده غیرقابل تمدید می باشد و فقط در زمانهای مقرر مدارک قابل دریافت می باشد.
 2. حضور شخص پذیرفته شده در روز تکمیل پرونده الزامی می باشد.
 3. از مراجعه حضوری به استانداری، شهرداری وآتش نشانی اکیداً خوداری نمائید و موارد لازم صرفاً از طریق پیامک و سایت استانداری اطلاع رسانی می گردد.

درضمن یادآوری می گردد جهت رفع هرگونه ابهام با شماره تلفن ۳۷۱۱۷۳۷۳ تماس حاصل نمائید.

آیا میدانید در جلسات استخدامی چه جیزهایی مهم میباشد؟

نمونه سوالات مصاحبه استخدام سازمانها

۲۵ مهر ۹۲ – نتایج آزمون استخدامی آتش‌ نشانی شهرداری قم اعلام شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نتایج آزمون استخدامی آتش‌نشانی شهرداری قم بر روی این سایت قابل مشاهده است و شرکت کنندگان می توانند با وارد‌ کردن کد ملی و شماره داوطلبی نسبت به مشاهده کارنامه نتایج آزمون اقدام کرده و از پذیرش یا عدم پذیرش خود در مرحله کتبی مطلع شوند.

در صورتی که داوطلبان به نتایج آزمون معترض باشند می‌توانند نسبت به ثبت اعتراض خود در سایت اقدام کرده تا در زمان مورد نظر رسیدگی شود. هم چنین زمان دقیق آزمون‌های عملی در آینده اعلام خواهد شد.

تا زمان مشخص‌شدن نتیجه‌ نهایی که پس از مراحل گزینش و مصاحبه انجام می‌گیرد، هیچ یک از مراحل فوق به عنوان پذیرش قطعی برای استخدام محسوب نمی‌شود.

آیا میدانید در جلسات استخدامی چه جیزهایی مهم میباشد؟

نمونه سوالات مصاحبه استخدام سازمانها

۹ مهر ۹۲ - (خبر دوم) زمان اعلام نتایج آزمون آتش نشانی قم

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم از اعلام اسامی قبول شدگان آزمون آتش نشانی قم طی ۱۰روز آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، عباس جعفری که در همایش گرامیداشت روز آتش نشان و در جمع آتش نشانان و خانواده ایشان سخن می‌گفت، با اشاره به ارزش والای شغل آتش نشانی اظهار کرد: خدمت به مردم در هر لباسی ارزشمند است اما قطعا شغل آتش نشانی که با جان مردم به طور مستقیم سر و کار دارد دارای اهمیت و ارزشی دو چندان است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم افزود: شغل آتش نشانی به دلیل حساسیت بالای خود یکی از مهم‌ترین شغل‌ها در جوامع پیشرفته بشری است.
جعفری تصریح کرد: برخی افراد زمانی که یک حادثه را مشاهده می‌کنند به راحتی از کنار آن می‌گذرند و اهمیتی برای آن قائل نمی‌شوند ولی عده‌ای دیگر نسبت به هر نوع حادثه‌ای در سطح توان خود واکنشی دلسوزانه را از خود نشان می‌دهند که قطعا کارکنان آتش نشانی از دسته دوم هستند.
وی در مورد ویژگی اصلی کارکنان آتش نشانی عنوان کرد: ایثارگری و از خود گذشتی در وجود این افراد نهادینه شده است و مشتاقانه خود را به دل حادثه می‌سپارند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم گفت: ما در سال ۵۹ در حادثه پالایشگاه آبادان نیز شاهد روحیه ایثارگری و شهادت طلبی در آتش نشانان بودیم که در نهایت ۶۰ نفر از کارکنان خدوم این سازمان در آن حادثه به شهادت رسیدند که این روز نیز به مناسبت همان رشادت طلبی‌ها به روز آتش نشان نام گذاری شده است.
جعفری در ادامه سختی کار آتش نشانی افزود: شغل آتش نشانی نه تنها با جسم و روح افراد بلکه با خانواده افراد نیز درگیر است. برای مثال انواع شکستگی‌ها، سوختگی‌ها نمونه‌هایی است که آتش نشانان با ارائه خدمات خود این صدمات را متحمل شده‌اند.
وی تصریح کرد: تهدید دیگر شغل آتش نشانی بحث روانی کار است که ممکن است یک حادثه دلخراش تا مدت‌ها باعث درگیری ذهنی یک فرد شود و باعث کاهش کارایی وی در عملیات‌ها شود.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم در مورد تهدید روانی شغل آتش نشانی افزود: حادثه تصادف دو دستگاه اتوبوس در اتوبان قم - تهران نمونه بارز این تهدید است که قطعا افراد حاضر در این حادثه تا مدت‌ها دچار درگیری فکری خواهند بود.
جعفری گفت: با دستور شهردار محترم قم ساختار درونی سازمان آتش نشانی با خریداری ۲۲ دستگاه خودرو جدید آتش نشانی، خرید ۴۰۰ دست لباس ضد حریق، افزایش تعداد ۱۸۰ نفری پرسنل و اضافه شدن ۲ ایستگاه آتش نشانی و افزایش امکانات رفاهی کارکنان در سال‌های اخیر تقویت شده است.
وی عنوان کرد: تا ۱۰ روز آینده اسامی قبول شدگان در آزمون سازمان آتش نشانی اعلام خواهد شد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم افزود: تغییر ساعت کاری از ۲۴- ۲۴ ساعت به ۲۴-۴۸ اضافه شدن ۱۰ ایستگاه آتش نشانی از اقدامات سازمان آتش نشانی تا پایان سال است.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهردار قم گفت: تا سه سال آینده باید بیش از ۵۰ درصد از شهروندان قمی نیروهای سازمان آتش نشانی باشند.

دانلود نمونه سوالات استخدامی شهرداری


۲۶ شهریور ۹۲ - اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت استخدام شهرداری کرج (سازمان آتش نشانی)

اطلاعیه مرحله دوم آزمون آتش نشانی (تکمیل ظرفیت)
نظربه اینکه افراد مشروحه ذیل بعنوان پذیرفته شده مرحله اول آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج (جایگزین افراد فاقد شرایط) معرفی شده اند لذا مقتضی است براساس زمان بندی اعلام شده و با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل به منظور تشکیل پرونده و انجام مراحل اداری به مدیریت امور اداری و سرمایه انسانی شهرداری کرج واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی شهرداری مراجعه نمایند.

 1. سه قطعه عکس۴*۳
 2. اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
 3. اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی
 4. اصل و تصویر کارت پایان خدمت
 5. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 6. اصل و تصویر گواهینامه پایه یکم رانندگی(در مورد پذیرفته شدگان شغل آتش نشان۲)
 7. اصل و تصویر گواهی ایثارگری
 8. پرینت ثبت نام شرکت در آزمون
 9. ارائه مدرک لازم دال بر بومی بودن

مقاضیان پست های آتش نشان و آتش نشان راننده که سن آنان به ترتیب بیش از ۲۵ سال و ۳۰ سال می باشد،می بایست نسبت به ارائه سوابق اشتغال غیر رسمی مربوط به موسسات و ارگانهای مندرج در آگهی استخدام، به همراه پرینت بیمه ایام مذکور اقدام نمایند ،در غیر این صورت از ادامه مراحل اداری محروم خواهند شد.

ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۲۲۷۹۱۹۱ تلفن تماس حاصل نمایید.

تاریخ مراجعه اولین گروه روز شنبه مورخ ۲۳ شهریور ۹۲ ازساعت ۱۴ لغایت ۱۷

برای مشاهده اسامی اینجا کلیک کنید.

۲۶ اردیبهشت ۹۲ - استخدام سازمان آتش نشانی شهرداری تهران سال ۹۲

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور تکمیل کادر عملیاتی خود در سطح شهر تهران از میان افراد واجد شرایط، از طریق پذیرش دانشکده علمی ـ کاربردی سازمان، آزمون ورزشی(عملی)، معاینات جسمانی و مصاحبه تخصصی طی مراحل گزینش، براساس شرایط مندرج در دفترچه دانشگاه علمی کاربردی استخدام مینماید.

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت سنجش،ضمن مطالعه شرایط ورودی صرفا در سهمیه آزاد کد رشته های ۵۲۰۱(اطفای حریق شهری) ـ ۵۲۹۷(امداد و نجات شهری) ـ ۵۳۳۴(ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی) در مقطع کاردانی ثبت نام نمایند.

الف) شرایط عمومی:

 1. تابعیت و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
 2. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن پیشینه کیفری(سوء سابقه) برابر گواهی مراجع ذیصلاح.
 3. دارا بودن حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۲۵ سال تمام.
 4. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه عمومی به استثناء معافیت پزشکی.
 5. برخورداری از سلامت کامل روانی و آمادگی جسمانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر برابر گواهی پزشک معتمد سازمان(مرکز معاینات نیروی انتظامی).

* کلیه هزینه های معاینات پزشکی بر عهده داوطلبین میباشد که در مرکز معاینات نیروی انتظامی توسط داوطلب می بایست پرداخت گردد.

ب) شرایط اختصاصی:

 1. دارا بودن حداقل ۱۷۰ سانتیمتر قد.
 2. دارا بودن حداقل پنج سال سابقه سکونت دائم در مناطق ۲۲ گانه تهران بزرگ.(پنج سال آخر سکونت تا کنون)
 3. فرزندان شهداء، مفقودین، جانبازان از کار افتاده کلی، بازنشستگان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی(حداکثر یک فرزند) در شرایط مساوی، از اولویت برخوردار می باشند.(مشروط به ارائه اصل معرفی نامه معتبر و یا حکم بازنشستگی)

چنانچه در حین مراحل پذیرش تا استخدام و پس از آن ثابت شود که هرگونه مدارک ارائه شده و یا اظهارات داوطلب خلاف واقع میباشد، از ادامه مراحل به کارگیری جلوگیری بعمل خواهد آمد.

وبسایت: www.sanjesh.org

۱ نظر برای آرشیو استخدامهای سازمان آتش نشانی

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید