استخدام گروه آی کن در تهران، اصفهان، مشهد، کرمان، اهواز و رشت

۱۴۹۱ روز قبل

گروه مهندسی آی کن به منظور تامین بخشی از سرمایه انسانی مورد نیاز خود در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، کرمان، …

استخدام هیئت علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

۱۵۳۷ روز قبل

دانشگاه های آزاد اسلامی واحد خراسان رضوی از میان واجدین شرایط به شرح جدول زیر عضو هیئت علمی تمام وقت …استخدام فرش فرهی در اکثر استان های کشور

۱۵۴۴ روز قبل

فرش فرهی در استان های مازندران،گلستان،آذربایجان غربی و صرفا در شهرهای اراک،اهواز،آبادان،دزفول،اصفهان،بوشهر،زنجان،قزوین،رشت،شهر کرد،شاهرود،سبزوار،بجنورد،نیشابور،ایلام،خرم آباد،بروجرد و کرمانشاه برای مدیریت فروشگاه های …