شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۶

۶۲ روز قبل ۵۲۲ نظر

شرایط استخدام آموزش و پرورش سال ۹۶ شرایط عمومی مشترک ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ …


شرایط استخدام چهارمین آزمون فراگیر در سال ۹۶

۶۲ روز قبل ۲ نظر

شرایط استخدام چهارمین آزمون فراگیر در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی …


شرایط استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با …


شرایط استخدام وزارت امور اقتصادی و دارایی سال ۹۶

۶۲ روز قبل ۷ نظر

شرایط استخدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با …


شرایط استخدام سازمان بنادر و دریانوردی سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه …


شرایط استخدام سازمان اداری و استخدامی سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام سازمان اداری و استخدامی در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه …


شرایط استخدام سازمان حسابرسی سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام سازمان حسابرسی در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل …


شرایط استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۹۶

۶۲ روز قبل ۲ نظر

شرایط استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش …


شرایط استخدام بیمه مرکزی سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام بیمه مرکزی در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل …


شرایط استخدام بانک سپه سال ۹۶

۶۲ روز قبل ۷ نظر

شرایط استخدام بانک سپه در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل …


شرایط استخدام سازمان انتقال خون سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام سازمان انتقال خون در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی …


شرایط استخدام بانک مسکن سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام بانک مسکن در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل …


شرایط استخدام سازمان هواشناسی سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام سازمان هواشناسی در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل آزمونهای …


شرایط استخدام استانداری البرز سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام استانداری البرز در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل …


شرایط استخدام سازمان پزشکی قانونی کشور سال ۹۶

۶۲ روز قبل ۱۵ نظر

شرایط استخدام سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه …


شرایط استخدام وزارت امور خارجه سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام وزارت امور خارجه در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی …


شرایط استخدام اداره کل منابع طبیعی سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام اداره کل منابع طبیعی در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی …


شرایط استخدام سازمان سنجش آموزش کشور سال ۹۶

۶۲ روز قبل ۲۹ نظر

شرایط استخدام سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه …


شرایط استخدام بانک صنعت و معدن سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام بانک صنعت و معدن در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه …


شرایط استخدام دستگاه های اجرایی استان البرز سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام دستگاه های اجرایی استان البرز در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با …


شرایط استخدام وزارت راه و شهرسازی سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی …


شرایط استخدام سازمان ملی بهره‌وری ایران سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه …


شرایط استخدام موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های …


شرایط استخدام سازمان محیط زیست سال ۹۶

۶۲ روز قبل ۱ نظر

شرایط استخدام سازمان محیط زیست در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل …


شرایط استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶۲ روز قبل ۱۸ نظر

شرایط استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه …


شرایط استخدام وزارت صنایع و معادن سال ۹۶

۶۲ روز قبل

شرایط استخدام وزارت صنایع و معادن در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی …


شرایط استخدام سازمان دامپزشکی سال ۹۶

۶۲ روز قبل ۲ نظر

شرایط استخدام سازمان دامپزشکی در سال ۹۶ سوالات عمومی اصل دفترچه آزمون های استخدامی سازمان سنجش با پاسخنامه تشریحی (شامل …


شرایط استخدام بانک تجارت

۱۳۵ روز قبل ۸ نظر

شرایط استخدام بانک تجارت بانک تجارت  نیروی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه جذب مینماید.


شرایط استخدام وزارت نیرو سال ۹۵

۱۶۶ روز قبل ۶ نظر

شرایط استخدام وزارت نیرو سال ۹۵ شرکتهای وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه شرکتهای مادرتخصصی توانیر و مهندسی آب و فاضلاب کشور، در …


شرایط استخدام دیوان محاسبات کشور سال ۹۵

۱۷۰ روز قبل ۱ نظر

شرایط استخدام دیوان محاسبات کشور سال ۹۵ دیوان محاسبات کشور در نظر دارد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را …