وضعیت نیروهای مورد نیاز نهاد کتابخانه های استان قزوین

۵۲۳ روز قبل

سرپرست اداره کل کتابخانه های قزوین گفت :۱۹ نفر به عنوان کتابدار کتابخانه ها، کارشناس فناروری اطلاعات، کارشناس امور اداری، …