استخدام کارشناس کشاورزی در بندرعباس و بوشهر

۱۵۵۵ روز قبل ۳ نظر

یک شرکت بازرگانى جهت تکمیل کادر فنى خود به کارشناس کشاورزى جهت فعالیت در منطقه بندرعباس و بوشهر نیازمند است .