استخدام نیرو جهت کار در شرکت فن آوران شایان

۲۷ روز قبل

شرکت فن آوران شایان در شیراز به یک مهندس مکانیک یا فوق دیپلم نقشه کشی صنعتی مسلط به نرم ذافزارهای …استخدام نقشه کش صنعتی مسلط به نرم افزار solidwork

۵۲ روز قبل

به یک نقشه کش صنعتی  آقا دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی و مسلط به نرم افزار solidwork  در مشهد نیازمندیم.استخدام نقشه کش صنعتی مسلط به نرم افزار دو و سه بعدی

۸۰ روز قبل

شرکت معتبر طراحی مهندسی در شهر تهران به نقشه کش صنعتی مسلط به نرم افزار دو و سه بعدی نیازمند …