استخدام مدیر عامل و مدیر مالی در شرکت معتبر

۱۲ روز قبل

یک شرکت بازرگانی معتبر با موضوع فعالیت واردات و صادرات کالا به مدیر عامل و مدیر مالی در تهران نیازمند …استخدام جهت کار در مجموعه معتبر بازرگانی

۲۶ روز قبل

یک مجموعه معتبر بازرگانی به کارشناس مالی خانم مسلط به همکاران سیستم و صدور اسناد و اکسل در تهران نیازمند …