استخدام شرکت سرمایه گذاری غدیر در تهران

۶ روز قبل

شرکت بیمه سپهر ایرانیان متعلق به سرمایه گذاری غدیر برای پست رئیس واحد مالی نیازمند یک نفر با شرایط زیر …استخدام مدیر مالی در کارخانه ای معتبر

۸ روز قبل

کارخانه ای معتبر بهمدیر مالی با تجربه به حسابداری صنعتی با حقوق مزایای مناسب در شرق تهران نیازمندیم.


استخدام شرکت بیمه سپهر ایرانیان در تهران

۸ روز قبل

شرکت بیمه سپهر ایرانیان متعلق به سرمایه گذاری غدیر برای پست رئیس واحد مالی نیازمند یک نفر با شرایط زیر …
استخدام مدیر مالی در شرکت معتبر تولیدی بازرگانی

۹ روز قبل

یک شرکت معتبر تولیدی بازرگانی مدیر مالی با تجربه ترجیحاَ آشنا به نرم افزار تدبیر بصورت پاره وقت در تهران …
استخدام شرکت سرمایه گذاری غدیر در تهران

۱۰ روز قبل

شرکت بیمه سپهر ایرانیان متعلق به سرمایه گذاری غدیر برای پست رئیس واحد مالی نیازمند یک نفر با شرایط زیر …


استخدام مدیر مالی و کارشناس مالی و حسابداری

۱۱ روز قبل

شرکت واژه ماشین زاگرس نمایندگی رسمی ماشین آلات و لیفتراک شانتویی در تهران به افراد زیر نیازمندیم.استخدام رئیس مالی در سرمایه گذاری غدیر

۱۲ روز قبل

شرکت بیمه سپهر ایرانیان متعلق به سرمایه گذاری غدیر برای پست رئیس واحد مالی نیازمند یک نفر با شرایط زیر …
استخدام سه ردیف شغلی در شرکت تجهیزات پزشکی

۱۳ روز قبل

یک شرکت تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد زیر با ۳ سال سابقه کاری در تهران نیازمندیم.

استخدام رئیس مالی شرکت سرمایه گذاری غدیر

۱۳ روز قبل

شرکت بیمه سپهر ایرانیان متعلق به سرمایه گذاری غدیر برای پست رئیس واحد مالی نیازمند یک نفر با شرایط زیر …


استخدام رئیس واحد مالی در یک شرکت بیمه معتبر

۱۵ روز قبل

شرکت بیمه سپهر ایرانیان متعلق به سرمایه گذاری غدیر برای پست رئیس واحد مالی نیازمند یک نفر با شرایط زیر …


استخدام رئیس واحد مالی با حداقل سه سال سابقه

۱۶ روز قبل

شرکت بیمه سپهر ایرانیان متعلق به سرمایه گذاری غدیر برای پست رئیس واحد مالی نیازمند یک نفر با شرایط زیر …