استخدام دیجی کالا جهت توسعه ناوگان توزیع شهر یزد

امروز

شرکت معتبر دی جی کالا در نظر دارد جهت توسعه ناوگان توزیع شهر یزد افراد واجد شرایط را استخدام نماید.