استخدام راننده کامیونت در شرکت معتبر

امروز

تعدادی راننده با مینی ایسوزو ، ایسوزو و فوتون جهت تکمیل ناوگان توزیع در شرکت معتبر توزیع در تهران نیازمندیم …

استخدام راننده متاهل با ضامن معتبر

۲ روز قبل

یکنفر راننده متعهد و متاهل با ضامن معتبر جهت اجاره  تاکسی سمند زرد ترجیحا کارنامه دار در تهران نیازمندیم .
استخدام راننده نیسان در شرکت محصولات غذائی لی لی پوت

۳ روز قبل

تعدادی نیسان مسقف با راننده با سواد ، جهت پخش مویرگی در مناطق ۲۲ گانه تهران نیازمندیم .