استخدام راننده مجرب لیفتراک در شرکت تولیدی مواد شوینده

۵ روز قبل

یکنفر راننده مجرب لیفتراک جهت کار در شرکت تولیدی،  حداکثر ۳۰ سال و سابقه کار مرتبط در تهران نیازمندیم .