استخدام در شرکت تولیدی آجر و آسفالت

۵ روز قبل

شرکت تولیدی آجر و آسفالت در تهران به تعدادی راننده جهت ارسال بار از گرمسار به تهران و حومه نیازمندیم.استخدام جهت تحویل خودروی پراید به نمایندگی

۵ روز قبل

به راننده جهت تحویل خودروی پراید به نمایندگی با حقوق ۹۰۰ هزار تومان و بیمه و ناهار در تهران نیازمندیم.