استخدام پرستار – بهیار – ماما – تکنسین اتاق عمل

۳ روز قبل

به پرستار – بهیار – ماما – تکنسین اتاق عمل جهت مرکز ترک اعتیاد در جنوب تهران نیازمندیم.


استخدام جهت همکاری با کلینیک در شهر اصفهان

۳ روز قبل

به دستیار پزشک خانم در رشته های پیراپزشکی، پرستاری، بهیاری و … جهت همکاری با کلینیک در شهر اصفهان نیازمندیم.
استخدام بهیار و کمک بهیار و پرستار و تکنسین فوریت ها و بیهوشی

۷ روز قبل

به بهیار و کمک بهیار و پرستار و تکنسین فوریت ها و بیهوشی ( آقا ) جهت کار در مرکز …


استخدام پرستار یا بهیار مرد در کلینیک ترک اعتیاد در هرمزگان

۷ روز قبل

به یک پرستار یا بهیار مرد در کلینیک ترک اعتیاد در هرمزگان نیازمندیم. از ساعت ۱۶ الی ۲۰

استخدام درمانگاه بوعلی سینا در شیراز

۱۰ روز قبل

نیروی خانم فارغ التحصیل رشته های پرستاری ، بهیاری ، مامایی ، بهداشت خانواده یا بهداشت عمومی جهت بخش تزریقات …


استخدام سازمان نظام پرستاری (کلیه اخبار)

۱۰ روز قبل ۱۷ نظر

اخبار استخدام سازمان نظام پرستاری برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانهای دولتی و …

استخدام بهیار – فوریت های پزشکی جهت کلینیک ترک اعتیاد

۱۴ روز قبل

به بهیار – فوریت های پزشکی جهت کلینیک ترک اعتیاد در تهران – شهدا ابتدای پیروزی نیازمندیم.استخدام کاردان بهداشت خانواده یا کاردان مامایی در تهران

۱۴ روز قبل

به کاردان بهداشت خانواده یا کاردان مامایی در تهران محدوده ی خانی آباد نو نیازمندیم.


استخدام کلینیک ترک اعتیاد اهورا در شیراز

۱۴ روز قبل

کلینیک ترک اعتیاد اهورا در شیراز به پرستار یا بهیار یا ماما (خانم یا آقا) با ساعت کاری ۸ الی …


استخدام بهیار و پرستار یا کاردان مامایی در کرج

۱۴ روز قبل

به یک نفر بهیار خانم و کمک بهیار و پرستار یا کاردان مامایی جهت کار در مرکز ترک اعتیاد در …


استخدام بهیار و کاردان و کارشناس پرستاری و فوریت های پزشکی

۱۵ روز قبل

به بهیار و کاردان و کارشناس پرستاری و فوریت های پزشکی جهت کار در مرکز آمبولانس در تهران نیازمندیم.