استخدام مدیر پروژه نرم افزاری آشنا به استانداردهای مدیریت پروژه

امروز

به مدیر پروژه نرم افزاری آشنا به استانداردهای مدیریت پروژه SCRUM-PMBOK در تهران نیازمندیم.