استخدام مهندس شیمی باسابقه

امروز

به مهندس شیمی آقا برای سالن تولید و آزمایشگاه با ۲سال سابقه کارشهرک صنعتی محمودآباد (ساعت کاری ۷/۳۰الی۱۶/۳۰) در اصفهان …