استخدام پرستار یا بهیار و کاردان یا کارشناس مامایی

امروز

به پرستار یا بهیار خانم و کاردان یا کارشناس مامایی جهت انجام خدمات پرستاری در تهران نیازمندیم.  استخدام منشی جهت کار در آموزشگاه موسیقی

امروز

به یک منشی خانم با روابط عمومی بالا ترجیحاآشنا به موسیقی جهت کار در آموزشگاه موسیقی واقع در جردن تهران …


استخدام چهار ردیف شغلی در شرکت تجهیزات پزشکی

امروز

به تکنسین اتاق عمل ، بهیار، ماما و پرستار تمام وقت جهت کار در شرکت تجهیزات پزشکی در تهران نیازمندیم.


استخدام منشی مدیر عامل جهت شرکت واردات دستگاه پزشکی

امروز

به منشی مدیر عامل خانم آشنا به حسابداری و زبان انگلیسی جهت شرکت واردات دستگاه پزشکی در تهران نیازمندیم.

استخدام تعدادی عکاس وارد به برنامه فتوشاپ

امروز

به تعدادی عکاس خانم ترجیحاَ وارد به برنامه فتوشاپ با سابقه جهت کار در آتلیه در تهران نیازمندیم. ( تماس …