استخدام سازمان آتش نشانی سال ۹۴ (کارت و زمان آزمون)

۳ روز قبل

استخدام سازمان آتش نشانی سال ۹۴

در این صفحه استخدامهای سازمان آتش نشانی در تمام استانهای کشور اطلاع رسانی خواهد شد

برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانهای دولتی و خصوصی در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوالات استخدامی استانداری ها اینجا کلیک نمایید

برای دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید

برای دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید


استخدام در آتش نشانی های استان تهران (مهلت ثبت نام تا پایان اردیبهشت ماه)

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، به منظور تکمیل کادر عملیاتی خود در سطح شهرتهران از میان افراد واجد شرایط و از طریق آزمون‌های ورزشی، علمی، معاینات جسمانی، مصاحبه تخصصی و طی مراحل گزینش، به تعداد ۴۰۰ نفر داوطلب «مرد» با مقطع تحصیلی دیپلم و بالاتر را براساس شرایط ذیل استخدام می‌نماید.

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان زنجان (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون تخصصی کتبی روزجمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۰۸:۳۰ صبح می باشد و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

کارت ورود به جلسه آزمون

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان سمنان (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون روزجمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۰۸:۰۰ صبح می باشد و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

کارت ورود به جلسه آزمون

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان لرستان (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۹۴/۰۳/۰۸ می باشد. ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

کارت ورود به جلسه آزمون

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان فارس (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان آزمون در ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ  ۰۸ / ۰۳ / ۱۳۹۴ در مرکز استان (شهر  شیراز) برگزار می گردد.

کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان سیستان و بلوچستان (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان و مکان برگزاری آزمون عملی و مصاحبه متعاقباً اعلام خواهد.

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان کرمان (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون روز جمعه تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۹ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان قزوین (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون تخصصی (کتبی)  روز جمعه ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ می‌باشد.
ساعت و محل برگزاری آزمون  کتبی –تخصصی بر روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.

کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان مازندران (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۸:۳۰ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان کرمانشاه (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون روزجمعه مورخ ۱۳۹۴/۳/۸ ساعت ۸ صبح است ومحل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان البرز (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون تخصصی کتبی روزجمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۰۸:۰۰ صبح می باشد و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

کارت ورود به جلسه آزمون

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان خراسان رضوی (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون تخصصی کتبی روزجمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ صبح می باشد و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

کارت ورود به جلسه آزمون

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان اصفهان (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون روز جمعه ۸ خردادماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان هرمزگان (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون تخصصی کتبی روزجمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۰۸:۳۰ صبح می باشد و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

کارت ورود به جلسه آزمون

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان خوزستان (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون تخصصی کتبی روزجمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۰۸:۰۰ صبح می باشد و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

کارت ورود به جلسه آزمون

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان بوشهر (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۱۰ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان کهگیلویه وبویر احمد (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱/۳/۹۴ است وساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهدشد.

کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان گیلان (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۳/۸ میباشد ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان اردبیل (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون روز جمعه تاریخ ۱۳۹۴/۳/۸ ساعت ۹:۳۰ است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان آذربایجان غربی (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۳/۸ ساعت ۹ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی استان کردستان (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون تخصصی کتبی روزجمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

کارت ورود به جلسه آزمون

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان ایلام (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون تخصصی روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت۸:۳۰ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمونداوطلبان درج خواهد شد.

کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان همدان (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون روز جمعه تاریخ ۹۴/۳/۸ ساعت ۸:۳۰ صبح است و محل برگزاری آزمون برروی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش نشانی های استان گلستان (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان و ساعت برگزاری آزمون تخصصی (کتبی) روز جمعه تاریخ ۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۰۹:۰۰ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه داوطلبان درج خواهد شد.

کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


استخدام در آتش‌ نشانی‌ های استان آذربایجان‌ شرقی (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون علمی تخصصی در تاریخ ۹۴/۳/۸ برابر دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون علمی تخصصی می‌باشد. ساعت ۹:۳۰ و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


  استخدام در آتش نشانی های استان مرکزی (مهلت ثبت نام به اتمام رسیده)

زمان برگزاری آزمون روز جمعه تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ ساعت ۹:۳۰ است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

کارت ورود به جلسه آزمون

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی و شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید


برای مشاهده آرشیو استخدام سازمان آتش نشانی اینجا کلیک کنید

برای دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید

برای دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید


218 نظر برای «استخدام سازمان آتش نشانی سال ۹۴ (کارت و زمان آزمون)»

 1. کارمندشهرداری

  سلام به همه خسته نباشید، من یک ماه پیش همینجا منابع ازمون وتعدادی از نمونه سوالات ازمون سال93
  رو نوشتم وبعضی از شماها گفتین اصلا در سال93ازمونی نبود وحالا اومدین میگین اتشنشان هم نمیتونست جواب سوالاتو بده!?متاسفم براتون،واما ازمون عملی شهرستانها تقریبایک ماه دیگه هست وایتمهای عملی شهرستانها که سال پیش انجام شد رو صفحات پایین باحدنساب هاش توضیح دادم هرکسی در کتبی تستارو خوب زده از فردا رو ازمون عملی کارکنه،موفق باشین،
  ودر ضمن پایه دو گواهینامه،همون گواهینامه ای هستش که باهاش بتونی مینی بوس وخاور608،…برونی.

  پاسخ دادن

  • جلیل

   تشکر میکنم از کارمند شهرداری بخاطر سوال هایی که قبلا گفتین واقعا کمک کردن بهم مخصوصا منابعی که گفتین بازم ممنون. من نزدیک 65سوال جواب دادم. اگه کسی سوالی داشت در خدمتم

   پاسخ دادن

  • فرشید

   جناب آقای کارمند شهرداری… شما که از دستت کاری برنمیاد …هیچ کدوم از سوالاتی که گفته بودی هم نیومده بود… پس بهتره که با اعصاب و روان جوانان بازی نکنی..

   پاسخ دادن


 2. علی

  بابا کارمند آتشنشانی هم میومد امتحان میداد توش میموند چه امتحانی بود کاملا تخصص بابا مگه ما آتشنشانی کار کردیم که شما این سوالات دادید بعد ازمون که ما قبول شدیم یک دوره میزاشتید بعد یاد میکرفتیم

  پاسخ دادن

  • سپاهان

   بخدا فکر میکنی -تخصصی خیلی بهتر بود ازمونش- اینجوری فقط ی اصول مبانی حریق رو میخوندی تموم بود- من سه چهار هزار تا تست ادبیات معارف تست هوش زدم ولی هیچ کدوم نیومد تو امتحان – اصلا منبع مشخصی نداشت اینجوری

   پاسخ دادن


 3. saeed

  چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۱
  لطفا کسانی که برای مرحله عملی رفتن حد نصاب قبولی تو هر یک از مراحل رو اعلام کنن. و اینکه آزمون علمی بلافاصله بعد آزمون ورزشی برگزار میشه؟ ممنون.

  پاسخ دادن

  • پشتیبان هفت

   با سلام

   کاربر عزیز طبق متن زمان برگزاری آزمون تخصصی کتبی روزجمعه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

   با تشکر

   پاسخ دادن


 4. مازندران

  سلام به همه
  جمعه همین هفته امتحان علمی آتش نشانی استان مازندران هستش اما هنوز هیچ اطلاعی از منابع امتحان ندارم از دوستان کسی هست در این باره کمک کنه .
  و همچینین از کسایی که امتحان عملی آتش نشانی رو دادن خواهش میکنم کمی در مورد آیتمهایی که ازش امتحان میگیرن توضیح بدن و مارو در جریان بذارن
  اونایی که اهل مازندران هستن و برای کاردان آتش نشان میخوان امتحان بدن هم بیاین پیام بذارین تعداد تقریبی شرکت کننده بیاد دستمون

  پاسخ دادن  • فرشید

   داداش پولت سنگینی میکنه.؟؟؟؟ دانشگاه آزاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ میدونی چقد ارشد آزاد هزینه داره….؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیا پیام نور کیفشو ببر

   پاسخ دادندیدگاه خود را بیان کن

 • براي اطلاع از آخرين آگهي هاي مربوط به رشته و شهر خود اينجا را کليک کنيد.
 • نتايج در همين صفحه به اطلاع شما ميرسد براي دريافت نتايج در ايميل خود اينجا کليک کنيد.
 • زمان آزمون در همين صفحه به اطلاع شما ميرسد براي دريافت زمان آزمون در ايميل خود اينجا کليک کنيد.
 • در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اينجا کليک کنيد.